english  česky 

rozšířené vyhledávání

Služby pro podnikatele

Probíhá aktualizace.

Obchodně-ekonomický úsek poskytuje své služby v souladu s Katalogem služeb Jednotné zahraniční sítě (JZS).  

 

Při své činnosti se GK Toronto zaměřuje především na:

- poskytování informací o kanadské ekonomice a obchodních příležitostech v Kanadě, se zaměřením na jednotlivé provincie spadajících do působnosti Generálního konzulátu

- poskytování základních informací o kanadském podnikatelském prostředí, včetně konzultací týkajících se zakládání společností v Kanadě a dalších souvisejících aspektech podnikání v Kanadě, včetně zprostředkování kontaktů na kanadské společnosti poskytující různé právní, poradenské a dopravní služby

- asistenci při hledání nových exportních příležitostí pro vývoz zboží a služeb do Kanady, včetně základního mapování možných obchodních partnerů

- poskytování kontaktů na profesní partnery, vládní instituce na provinční úrovni dle působnosti Generálního konzulátu

- asistenci při organizování obchodních cest a misí do Kanady a účasti na kanadských veletrzích

- prezentace České republiky jako vhodného cílového investičního prostředí pro kanadské investory, stejně jako asistence při vyhledávání investičních a akvizičních příležitostí českými investory v Kanadě

 

V případě potřeby individuálních konzultací je možné si je přímo domluvit s vedoucím obchodně-ekonomického úseku (dle potřeby emailem, telefonicky, Skype konferencí či osobně).