english  česky 

Advanced search
na_celou_sirku
Photo: (@MZV)
Article notification Print Decrease font size Increase font size

Statement of the Chamber of Deputies to the UNESCO resolution that ignores the historic Jewish connection to holy sites in Jerusalem

On Wednesday 19.10.2016 the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic approved with the majority of 119 from the 149 present votes a statement to condemn UNESCO resolution that ignores the deep historic Jewish connection to holy sites in Jerusalem.

“Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic rejects this resolution, which carries the spirit of hateful anti-Israel, while also ignores not only Jewish but also Christian ties to the holy sites in Jerusalem,” it says.

“The formulations are inconsistent with the peacemaking neutral character of the United Nations, UNESCO, discredit and ultimately strengthen the international anti-Semitic tendencies.”

 

The full statement:

„Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

1. vyjadřuje zásadní nesouhlas s rezolucí schválenou Výkonnou radou Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu UNESCO 2000EX/PX/DR.25.2REV, která upírá historickou vazbu mezi židovským národem a mezi Zdí nářků a Chrámovou horou v Jeruzalémě.


2. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odmítá tuto rezoluci, která se nese v nenávistném protiizraelském duchu, přičemž také pomíjí nejen židovské, ale i křesťanské vazby na svatá místa v Jeruzalémě. Použité formulace odporují neutrálnímu a mírotvornému charakteru Organizace spojených národů, diskreditují organizaci UNESCO a v posledku posilují v mezinárodním měřítku antisemitské tendence.

3. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu České republiky, aby na základě dlouhodobých přátelských vztahů mezi Českou republikou a Státem Izrael využila všech prostředků a příležitostí k vyjádření negativního stanoviska České republiky k této rezoluci.

4. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby prostřednictvím stálé delegace České republiky při UNESCO a prostřednictvím zástupce České republiky v Ekonomické a sociální radě OSN nehlasovala pro předmětnou rezoluci a protestovala proti politizaci UNESCO.“