Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Izrael Jerusalem
Izrael Izrael

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Israel o vzájemné pomoci v celních otázkách

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the State of Israel regarding Mutual Assistance in Customs Matters
Země a mez. organizace Izrael
Oblast smluvní úpravy Finance - Celní otázky
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1997-09-02 Jeruzalém
Vstup v platnost 1.10.1998
Publikace č. 228/1998 Sb.
Publikace č. 77/1999 Sb.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o dvoustranné spolupráci při podpoře průmyslového výzkumu a vývoje v soukromé sféře

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the State of Israel on Bilateral Cooperation in Private Sector Industrial Research and Development
Země a mez. organizace Izrael
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2009-03-30 Praha
Vstup v platnost 16.9.2009
Publikace č. 118/2009 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o vzájemné podpoře a ochraně investic

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the State of Israel for the Reciprocal Promotion and Protection of Investments
Země a mez. organizace Izrael
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1997-09-23 Jeruzalém
Vstup v platnost 16.3.1999
Publikace č. 73/1999 Sb.

Správní ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Státem Izrael o sociálním zabezpečení

Název v cizím jazyce Administrative Arrangement for the Application of the Agreement between the Czech Republic and the State of Israel on Social Security
Země a mez. organizace Izrael
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2003-10-30 Jeruzalém
Vstup v platnost 1.7.2002
Publikace č. 16/2004 Sb.m.s.

Smlouva mezi Českou republikou a Státem Izrael o sociálním zabezpečení

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the State of Israel on Social Security
Země a mez. organizace Izrael
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2000-07-16 Jeruzalém
Vstup v platnost 1.7.2002
Publikace č. 73/2002 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o spolupráci v oblastech zdravotnictví a lékařské vědy

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the State of Israel on co-operation in the fields of health and medical science
Země a mez. organizace Izrael
Oblast smluvní úpravy Zdravotnictví - Zdravotnické dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1995-09-20 Jeruzalém
Vstup v platnost 20.5.1998
Publikace č. 55/2007 Sb.m.s.

Smlouva mezi Českou republikou a Státem Izrael o spolupráci v boji proti trestné činnosti

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the State of Israel on Cooperation in the Fight against Crime
Země a mez. organizace Izrael
Oblast smluvní úpravy Policejní spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2013-10-07 Jeruzalém
Vstup v platnost 1.8.2014
Publikace č. 41/2014 Sb.m.s.

Program spolupráce v oblasti školství, vědy, kultury a mládeže mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael

Název v cizím jazyce Program on Educational, Scientific, Cultural and Youth Cooperation between the Government of the Czech Republic and the Government of the State of Israel
Země a mez. organizace Izrael
Oblast smluvní úpravy Školství - spolupráce v oblasti školství, vědy, kultury, mládeže a sportu
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2022-10-19 Praha
Vstup v platnost 19.10.2022
Publikace č. 4/2023 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o spolupráci v oblasti životního prostředí

Název v cizím jazyce Agreement on Cooperation in the Area of Environment between the Government of the Czech Republic and the Government of the State of Israel
Země a mez. organizace Izrael
Oblast smluvní úpravy Životní prostředí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2018-11-27 Jeruzalém
Vstup v platnost 1.5.2021
Publikace č. 17/2021 Sb.m.s.

Dohoda o filmové koprodukci mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael

Název v cizím jazyce Agreement on Film Co-Production between the Government of the Czech Republic and the Government of the State of Israel
Země a mez. organizace Izrael
Oblast smluvní úpravy Kultura - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2017-11-08 Jeruzalém
Vstup v platnost 13.7.2018
Publikace č. 47/2018 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o programu pracovní dovolené

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the State of Israel concerning a Working Holiday Programme
Země a mez. organizace Izrael
Oblast smluvní úpravy Pracovní dovolená
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2015-06-08 Jeruzalém
Vstup v platnost 19.9.2016
Publikace č. 45/2016 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů České republiky a pro držitele diplomatických a služebních pasů Státu Izrael

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the State of Israel on the Waiver of the Visa Requirement for the Holders of Diplomatic and Service Passports
Země a mez. organizace Izrael
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti pro držitele dipl., služ. a zvl. pasů
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1995-08-07 Jeruzalém
Vstup v platnost 9.3.1996
Publikace č. 39/1996 Sb.
Publikace č. 86/2003 Sb.m.s.

Dohoda o spolupráci v zemědělství mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael

Název v cizím jazyce Agricultural Cooperation Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the State of Israel
Země a mez. organizace Izrael
Oblast smluvní úpravy Zemědělství - Zemědělské dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1996-01-12 Praha
Vstup v platnost 29.4.1996
Publikace č. 171/1996 Sb.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o zrušení vízové povinnosti pro držitele národních cestovních pasů sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the State of Israel on the Abolition of Visa Requirements for Holders of National Passports
Země a mez. organizace Izrael
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1996-04-29 Jeruzalém
Datum a místo podpisu 1996-04-11 Praha
Vstup v platnost 19.7.1996
Publikace č. 237/1996 Sb.

Smlouva mezi Českou republikou a Státem Izrael o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Název v cizím jazyce Convention between the Czech Republic and the State of Israel for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income
Země a mez. organizace Izrael
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1993-12-12 Jeruzalém
Vstup v platnost 23.12.1994
Publikace č. 21/1995 Sb.

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Státu Izrael o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech and Slovak Federal Republic and the Government of the State of Israel on Cooperation in the fields of Culture, Education and Science
Země a mez. organizace Izrael
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1991-04-29 Praha
Vstup v platnost 10.10.1991
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Státu Izrael o letecké dopravě

Název v cizím jazyce Air Transport Agreement between the Government of the Czech and Slovak Federal Republic and the Government of the State of Israel
Země a mez. organizace Izrael
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1991-04-24 Jeruzalém
Vstup v platnost 21.8.1991
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 101/2003 Sb.m.s.
.