english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Velvyslanec I. Schwarz ocenil válečné veterány

Dne 14. května 2015 velvyslanec České republiky předal ocenění československým válečným veteránům z 2. světové války a války za nezávislost:

Pamětní odznak Ministerstva obrany k 70. výročí ukončení 2. světové války

 

Peter Arton

Narodil se jako Salomon Apfelbaum 1. ledna 1922 ve Varšavě, odkud se jeho rodina přestěhovala do Teplic a poté do Prahy. Po příchodu nacistů se mu přes Moskvu a Vladivostok podařilo uprchnout do Japonska. V Šanghaji se zaregistroval do československé armády a přes Singapur a Jižní Afriku se pak v roce 1942 dostal do Velké Británie, kde nastoupil do vojenského výcviku v britském královském letectvu. Po válce působil u československého letectva, po únoru 1948 emigroval do Velké Británie a od r. 1953 žije v Izraeli.

 

Avraham Harshalom

Narodil se 4. února 1925 v Pružanech v Polsku, dnešním Bělorusku, jako Adam Frydberg. V roce 1943 byl deportován do Osvětimi, odkud se neúspěšně pokusil utéct. V říjnu 1944 byl odeslán do Buchenwaldu a poté do továrny Richard u Litoměřic, odkud se mu v únoru 1945 podařilo uprchnout a skrýt u české rodiny v Praze, kde se aktivně zapojil do bojů ve dnech Pražského povstání. Po únoru 1948 prošel leteckým výcvikem a odešel s dobrovolníky Hagany do Izraele.

 

Yehuda Parma

Narodil se 31. července 1922 jako Leopold Presser v Jasenieci v okrese Bělsko. Vystudoval reálné gymnázium, po okupaci nacisty odešel do Polska a Sovětského svazu, kde uprchl z gulagu a stal se příslušníkem československé vojenské jednotky. Účastnil se prvního vystoupení 1. čs. polního praporu v SSSR, bitvy u Sokolova a dalších bojích až do konce války. Po osvobození působil v armádě jako zpravodajský důstojník. V roce 1948 se významným způsobem podílel na organizování a výcviku židovských dobrovolníků, s nimiž odešel do Izraele.

 

Stříbrná pamětní medaile Jana Masaryka

Rudolf Grossman

Narodil se v r. 1924 ve slovenské Žilině. Během války se skrýval a na Slovensko se vrátil v květnu 1945. Po dokončení střední školy začal studovat na ČVUT v Praze, kde se přihlásil jako dobrovolník do Hagany. Vzhledem ke své výšce se nemohl stát pilotem, a tak se stal leteckým mechanikem. Po absolvování kurzu v Liberci sloužil u izraelského letectva. V r. 1950 odešel z armády, aby působil jako architekt a poté jako odborník u vodárenské společnosti Mekorot, v jejímž rámci se podílel na řadě projektů v Africe. 

 

Zvi Lavon

Narodil se v r. 1929 jako Emerich Lebovič na Podkarpatské Rusi. Za války prošel koncentračními tábory Osvětim, Buchenwald a přežil pochod smrti. Po osvobození odešel do Teplic, kde se přihlásil na výcvik pilotů do Izraele. Po absolvování kurzu v Olomouci se dostal do Izraele, kde byl v r. 1949 poslán na další výcvik v haifském Technionu, jehož byl prvním absolventem. V r. 1950 nastoupil k první bojové peruti izraelského letectva a stal se leteckým instruktorem pro pokročilé piloty a velícím důstojníkem. Do civilu, kde působil jako pilot izraelské společnosti Arika, odcházel v hodnosti majora. 

 

Yehuda Manor

Narodil se v r. 1927 jako Petr Munk ve Vítkovicích. Dětství prožil ve Frýdku-Místku a poté v Praze. V r. 1939 jej rodiče poslali do Palestiny, kde žil u strýce v Haifě a vystudoval průmyslovou školu. V roce 1947 se vydal do Československa za matkou, která přežila holocaust. Zde až do r. 1949 pomáhal organizovat výcvik dobrovolníků pro nový stát Izrael. V r. 1948 se v Olomouci cvičil na pilota, přičemž výcvik dokončil v Izraeli, kde se zapojil do bojů ve válce za nezávislost. Za šestidenní a jomkipurské války působil v zázemí jako letecký expert na vytipování cílů a navádění na cíle.

 

Hugo Marom

Narodil se 9. října 1928 jako Hugo Maisel v Brně. Dne 3. srpna 1939 se společně s bratrem dostal do posledního dětského transportu Nicolase Wintona směřujícího do Velké Británie, díky čemuž jako jeden z mála v rodině přežil holocaust. Po osvobození se přihlásil k výcviku budoucích izraelských jednotek v Olomouci a poté bojoval ve válce o nezávislost. V r. 1953 byl pověřen sestavením 110. letky nočních stíhačů a o šest let později vedl vývoj střediska Israel Aircraft Industries.

 

Abraham Pressburger

Narodil se 7. května 1924 jako Jindřich Pressburger v Bratislavě. Po r. 1939 byl vyloučen z gymnázia a poté zařazen do pracovního tábora v Seredi. V r. 1942 vstoupil do organizace sionistického hnutí Hašomer Hacair a podílel se na organizování odboje. Zapojil se do Slovenského národního povstání, kde byl těžce raněn, avšak podařilo se mu skrývat až do konce války. Po osvobození se v r. 1946 stal předsedou Hašomer Hacair v Československu. V r. 1948 společně se ženou Evou Ginzovou, sestrou Petra Ginze zavražděného v Osvětimi, odcestoval přes Francii do Izraele.

 

Shmuel Ravek

Narodil se v r. 1925 jako Vítězslav Ravek v Českém Těšíně. V r. 1938 odešel s matkou k příbuzným do polského Krakova, poté prošel řadou koncentračních táborů. Po osvobození se vrátil do Československa, kde začal studovat střední odbornou školu. Protože zdravotní stav mu neumožňoval v nástupu do pilotního kurzu, přihlásil se v r. 1948 do kurzu pro letecké mechaniky v Liberci. Po jeho absolvování v r. 1949 odjel do Izraele, kde působil v izraelské armádě jako mechanik specializující se na bojová letadla. Po skončení vojenské služby přijal nabídku nově vzniklé letecké společnosti El Al, kde působil více než 40 let. 

 

Hannan Ron

Narodil se v r. 1928 jako Hanuš Rosenbaum v Moravské Ostravě. V r. 1939 uprchla jeho rodina přes Krakov do sovětské části Polska. Následovala internace v pracovním táboře na Sibiři, odkud se v 15 letech hlásil do československé armády. Od konce r. 1944 sloužil jako spojař u dělostřelců. V r. 1945 demobilizoval a v dubnu 1948 emigroval do Izraele, kde se zúčastnil bojů na jeruzalémské frontě ve válce o nezávislost. Následně sloužil na řadě zastupitelských úřadů jako pracovník izraelského ministerstva zahraničních věcí a poté působil ve službách Mossadu.

Galerie


Předávání ocenění válečným veteránům