english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: DM
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Izraelští a čeští výzkumníci plánují spolupracovat na projektu Chytré krajiny

Delegace 9 izraelských expertů na problematiku zavlažování, půdy a environmentálních studií z prestižního zemědělského výzkumného institutu Volcani Research Center navštívila v uplynulých dnech Prahu. Izraelský tým vedený dr. Shmuelem Assoulinem přijel do České republiky na pozvání prof. Petra Skleničky, rektora České zemědělské univerzity v Praze (ČZU), aby jednal o možnostech spolupráce s českými vědci zapojenými do unikátního projektu ČZU „Smart Landscape“ (Chytrá krajina), která nemá ve střední Evropě obdoby. Incomingovou misi výzkumníků z Volcani Research Center zaštítil náměstek ministra zemědělství dr. Pavel Sekáč.
 

Izraelský tým složený z odborníků na oblast kapénkového zavlažování, půdní chemii, výživu rostlin, udržitelné zemědělství či analýzu dat ze satelitů a dronů (tzv. remote sensing) navštívil nejprve 31. května 2022 pilotní lokalitu Amálie, aby se přímo v terénu seznámil s I. fází projektu „Smart Landscape“. Lokalita Amálie se rozprostírá na ploše více než 500 hektarů v blízkosti Lán a zahrnuje soustavu uměle vybudovaných mokřadů a protierozních zábran a dalších různých opatření které usměrňují povrchový odtok vody a v budoucnu umožní její optimální využití. V oblasti jsou nainstalovány desítky moderních měřidel a senzorů, jež sbírají důležitá data sloužící pro monitoring a další výzkum. Lokalitou Amálie provedl izraelskou delegaci společně s rektorem prof. Skleničkou také doc. Petr Máca a Ing. Václav Hradilek z katedry vodního hospodářství a environmentálního modelování a další výzkumníci z ČZU.

Pole Amálie

Pole Amálie

„Chytrá krajina“ (Smart Landscape) je unikátní projekt, na kterém spolupracuje ČZU v Praze s partnery z řad českých a zahraničních výzkumných institucí, ministerstev i komerční sféry. V projektu se angažuje zejména interdisciplinární Centrum pro vodu, půdu a krajinu, jež vzniklo při ČZU v roce 2018. Centrum se skládá z jednotlivých úzce spolupracujících vědeckých týmů, které zkoumají napříč obory celou šíři problematiky klimatické změny a adaptace na ni. Na projektu se tak podílí experti z řad klimatologů, hydrologů, pedologů a odborníků na vodní hospodářství, čištění vod, zemědělství, hydroledologii či hydromelioraci. Projekt „Chytrá krajina“ má tři hlavní fáze, které se odvíjí od rozdílných typů krajin. I. fázi představuje zemědělská krajina v blízkosti Lán, II. fázi lesní krajina poblíž Kostelce nad Černými lesy a III. fázi urbanizovaná krajina v rámci kampusu ČZU v Praze. Izraelský tým výzkumníků z Volcani navštívil v červnu nejprve I. typ krajiny – tedy zemědělskou krajinu v pilotní lokalitě Amálie poblíž Lán.

Volcani Research Center je výzkumnou organizací izraelského ministerstva zemědělství s více než 200 výzkumnými týmy, které reprezentují více než 75 % veškerého izraelského zemědělského výzkumu. Členy izraelské delegaci byli kromě dr. Assoulina také dr. Or Sperling, dr. Rotem Golan, dr. Yafit Cohen, dr. Offer Rozenstein, dr. Shmulik Friedman, dr. Yael Laor, dr. Roei Posmanik a dr. Eddie Cytryn.

Pole Amálie 2 - eroze

Pole Amálie 2 - eroze

Čeští a izraelští odborníci se následující den, 1. června, setkali v rámci společného ČZU-Volcani workshopu v prostorách rektorátu ČZU v Suchdole, aby projednali možnosti vzájemné výzkumné spolupráce. Workshop byl rozdělen do dvou tematických bloků, přičemž první z nich byl zaměřen na oblast vody a zavlažování a druhý na problematiku výzkumu půdy a udržitelného zemědělství. V každém bloku čeští a izraelští vědci přestavili 6 oblastí výzkumu, celkem tak bylo debatováno 12 odborných témat.

Incomingová mise izraelských výzkumníků byla realizována v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie PROPED s finanční podporou Ministerstva zemědělství ČR.

 

Delana Mikolášová, vědecká diplomatka, Velvyslanectví ČR v Tel Avivu