english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Veletrhy v Izraeli

Veletrhy v Izraeli

CYBERTECH– mezinárodní konference a veletrh

Největší mezinárodní konference ke kybernetické bezpečnosti mimo území USA spoluorganizována Ministerstvem zahraničních věcí Státu Izrael a Ben Gurion University v Beer-Ševě. Více než 200 vystavovatelů a 100 odborných přednášek, účast vládních činitelů. Součástí programu je také každoroční soutěž start-upů z oblasti kybernetické bezpečnosti.

https://www.cybertechisrael.com/

BIOMED– mezinárodní konference, doprovodný veletrh a business fórum z oblasti biomedicínských věd. 

Důležitou součástí programu je vždy take soutěž biomedicínsky orientovaných start-upů. Minulých ročníků se zúčastnilo více než 6000 delegátů ze 45 zemí.

https://kenes-exhibitions.com/biomed/

ISDEF– mezinárodní veletrh a doprovodná konference v oblasti obranného a bezpečnostního průmyslu.

Akce se koná každé dva roky a účastní se jí více než 250 vystavovatelů a 15 000 návštěvníků z celého světa.

https://isdefexpo.com/about-isdef/

DLD Tel Aviv - akce tradičně spolupořádaná telavivskou radnicí k aktuálním tématům souvisejícím mj. s rozvojem měst a činností člověka (kybernetická bezpečnost, smart cities, bankovnictví, mobilní aplikace; robotika); součástí je také mezinárodní start-up fórum. Předpokládaná účast: zástupci start-up firem, VC fondů, angel investoři, přední nadnárodní společnosti (v předchozích ročnících účast např. Google, IBM, Intel, Orange, Microsoft, Facebook).

https://www.dldtelaviv.com/2023/about.html

WATEC ISRAEL – mezinárodní veletrh k problematice hospodaření s vodními zdroji a ochraně životního prostředí. Nedostatek vodních zdrojů přiměl IL zemědělce hledat inovativní řešení k zajištění potřeb rostoucí populace. Izraeli dnes patří prim jak v odsolování mořské vody reverzní osmózou, tak ve zpracování odpadních vod. Akce se koná každé dva roky a účastní se jí vystavovatelé z například oblasti údržby a čištění vodních zdrojů, odsolování či zavlažovacích systémů. Součástí soutěže je také soutěž start-upů.

https://watec-israel.com/