по-русски  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Tadeáš Štěrba
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Projekt Udržitelný rozvoj CHKO ARAGVI a místních komunit (2018-2024)

Program Udržitelný rozvoj CHKO Aragvi je jedním z největších a nejkomplexnějších projektů české rozvojové spolupráce od r. 2018. Hlavním cílem programu v celkové výši 2,3 mil. Eur, který je od července 2021 spolufinancován z prostředků rakouské rozvojové spolupráce a doplněn o projekt SlovakAid v oblasti odpadového hospodářství, je vytvořit podmínky a rámec pro udržitelný rozvoj Chráněné krajinné oblasti Aragvi, tvořené regiony Pšavi, Pirakhetha Chevsurethi (Předhřbetní Chevsursko) a Gudamakari.

Chráněná krajinná oblast Aragvi byla vyhlášena gruzínskou vládou v r. 2020 s cílem zajistit ochranu přírodního a kulturního dědictví regionu, zlepšit sociálně-ekonomické podmínky místních obyvatel a pomoci přilákat více turistů do tohoto dechberoucího horského regionu.

Obyvatelé tří údolí v povodí řeky Aragvi (Pšavové, Chevsurové a Gudamakařané) se tradičně zabývají chovem dobytka a ovcí, základním zemědělstvím a do jisté míry rovněž těžbou dřeva. Tento způsob obživy se však stal velmi obtížným z mnoha důvodů - neexistuje odbytový řetězec pro mléko a maso, chybí či nefungují kooperativy, poplatky za využívání pastvin jsou vysoké a živobytí rovněž zásadně ohrožují klimatické změny, zejména pokud jde o erozi půdy. Mladí lidé využívají nové příležitosti k obživě především v nedalekém hlavním městě Tbilisi. Stopy rovněž zanechalo období komunismu, kdy byly tyto tři subetnické skupiny pod tlakem režimu nuceny opakovaně opouštět své domovy, přičemž někteří se zpět již nevrátili, což zásadně narušilo přirozený vývoj regionu a historicko-kulturní paměť obyvatel. Žádná z těchto oblastí tedy z pohledu turismu nemohla konkurovat některým jiným regionům Velkého Kavkazu, jako jsou Svansko (Svanethi), Chevi (oblast Stephancmindy), Thušsko (Thušethi) či oblast Záhřbetního Chevsurska (Pirakhetha Chevsurethi).

Program je zaměřen na řešení těchto výzev, a to např. formou založení Místní akční skupiny Aragvi (dle evropské metody LEADER), sdružující místní aktéry, kteří mají zájem se aktivně podílet na rozvoji regionu.

Program Udržitelný rozvoj CHKO Aragvi a místních komunit tvoří několik vzájemně propojených projektů, které realizují čeští a místní experti ze státního a nevládního sektoru. Projekt zacílený na rozvoj komunit v Aragvi realizuje česká nevládní organizace Člověk v tísni, projekt na podporu udržitelného lesnictví realizuje český Ústav pro hospodářskou úpravu lesů a projekt zaměřený na správu CHKO Aragvi realizuje Krkonošský národní park (KRNAP).

Od r. 2018 do r. 2022 se podařilo:

  • Zřídit Správu CHKO Aragvi, proškolit personál a dodat nezbytné vybavení (včetně 3 terénních aut pro rangery), vypracovat plán péče CHKO (ke schválení místními orgány);
  • Založit Místní akční skupinu Aragvi a jejím prostřednictvím přidělit více než 80 grantů místním zemědělcům a poskytovatelům turistických služeb (např. na výrobu tradičních místních produktů, jako je med, bylinkové čaje, dřevěné suvenýry, či na podporu zvýšení efektivity chovu hovězího dobytka a ovcí, včelařství a zajištění krmiva pro dobytek).
  • Vypracovat hlavní osnovu lesnického plánu, uspořádat několik seminářů s cílem sdílet české zkušenosti s různými přístupy ke správě lesa a ve spolupráci s místními partnery zahájit vědecko-výzkumný sběr dat a inventarizaci lesa.
  • Vytvořit webovou stránku Aragvi Region, kde jsou umístěny informace o CHKO Aragvi a programu s přímým propojením na webové stránky jednotlivých částí/projektů (včetně videí k projektům) https://www.aragviregion.com/en-us/.

V roce 2023 budou zahájeny nové projekty, zaměřené na sociální, zdravotní a environmentálně-edukační tematiku a značení turistických tras s cílem dosáhnout hlavní cíl programu, tedy přispět k udržitelnému rozvoji CHKO Aragvi a zlepšit životní podmínky místních komunit.

Program je realizován v úzké spolupráci se všemi relevantními gruzínskými partnery, zejména municipalitou Dusheti, Ministerstvem životního prostředí a zemědělství, Agenturou pro chráněná území a Národní lesnickou agenturou.

Více informací ve video příspěvcích k programu Aragvi na Youtube:

1. https://fb.watch/i5-p5h3su8/

2. https://fb.watch/i5-qNvzFDU/

3. https://fb.watch/i5-rvskIqe/

4. https://fb.watch/i5-s6hUTl_/

5. https://fb.watch/i5-sEkzR67/

 

Galerie


Program Aragvi