по-русски  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic

Transformační spolupráce

Program transformační spolupráce (zkráceně TRANS) je nástrojem asistence ČR pro rozvíjení demokracie v partnerských zemích. Tento program je zaměřen na podporu demokracie a lidských práv s využitím zkušeností České republiky se sociálním přechodem a demokratizací země.
 

Priority Programu transformační spolupráce:

• podpora občanské společnosti, včetně zastánců lidských práv,

• podpora svobody projevu a informací, včetně svobody sdělovacích prostředků,

• podpora rovného a plného zapojení veřejnosti a politických stran,

• podpora budování institucí v oblasti právního státu,

• podpora rovnosti a nediskriminace,

• Podpora lidských práv v zaměstnání a v kontextu životního prostředí.

 

Program transformační spolupráce v Gruzii:

TRANS se v Gruzii zaměřuje zejména na rozvoj občanské společnosti, práva menšin, účast mládeže na veřejném životě, a zejména na lidská práva a podporu svobodných médií v Abcházii.

Dlouhodobé projekty v rámci tohoto programu jsou spravovány Oddělením pro lidská práva a transformační politiku Ministerstva zahraničních věcí ČR a realizovány ve spolupráci s organizacemi občanské společnosti a jejich místními partnery.

Místní transformační projekty jsou řízeny Velvyslanectvím ČR v Gruzii a realizovány prostřednictvím místních organizací občanské společnosti. Velvyslanectví v září vyhlašuje výzvu k podávání návrhů.

přílohy

Koncepce podpory lidských práv a transformační... 179 KB PDF (Acrobat dokument) 1.3.2019

Program transformační spolupráce 319 KB PDF (Acrobat dokument) 1.3.2019

Logo 6 KB PNG (Obrázek) 1.3.2019

Podpis memoranda s USAID o podpoře projektu transformační spolupráce v Gruzii

thumb

Dne 13. srpna 2020 velvyslanec Petr Mikyska a vedoucí kanceláře USAID v Gruzii Peter Wiebler podepsali Memorandum o porozumění mezi USAID a MZV ČR týkající se projektu „Posílení demokratické odolnosti Gruzie - boj proti dezinformacím… více ►