по-русски  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: realizátor projektu
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Jak Česká republika přispěla k budoucí rehabilitaci areálu bývalé rafinerie v Batumi

V areálu bývalé rafinerie v Batumi se po mnoho let kumulovaly různé druhy odpadů, jejichž důsledkem je současná závažná ekologická situace v celé oblasti. Z finančních prostředků České rozvojové spolupráce firma Dekonta ve spolupráci s Autonomní republikou Adžarie v uplynulém roce provedla důkladnou studii ohledně miry a typu znečištění vody a půdy, identifikovala zdroje kontaminace a vypracovala studii proveditelnosti k nezbytným sanačním opatřením v budoucnosti.

Areál bývalé rafinerie v Batumi se nachází v příjezdové části do města a sousedí na jedné straně s Černým mořem a na straně druhé s rezidenční čtvrtí. Vzhledem k tomu, že různé druhy znečištění představují závažný problém, podpořila Česká republika rozhodnutí vlády Autonomní repuliky Adžarie o vypracování studie ohledně zdrojů a velikosti kontaminace. Dalším krokem vlády Adjarské autonomní republiky bude najít finanční zdroje pro rozsáhlou sanaci celého areálu pro další rezidenční a rekreační využití.

Česká republika zahájila projekt s názvem „Rehabilitace areálu bývalé rafinerie v Batumi“ v listopadu 2021 s cílem zmírnit rizika jak environmentální, tak i zdravotní pro obyvatele žijící v blízkosti areálu rafinerie a navrhnout řešení dalších kroků pro rehabilitaci území.

V první fázi projektu čeští experti identifikovali na základě detailního průzkumu všechny zdroje kontaminace. Na základě laboratorních testů byla následně vypracována studie rizik na zdraví a životní prostředí v důsledku kontaminace a zároveň studie navrhující základní parametry pro následnou sanaci areálu. Tato studie obsahuje rovněž technické a finanční aspekty sanačních opatření, přičemž pro nejvhodnější řešení realizátor rozpracoval podrobnou projektovou dokumentaci.

Velmi významnou součástí projektu byl rovněž přenos českých zkušeností s řízením kontaminovaných území formou školení, kulatých stolů a závěrečného semináře.

Jak tento projekt přispěl k následnému využívání areálu

V dubnu 2023 proběhl na Velvyslanectví ČR v Tbilisi seminář k výstupům projektů a prezentacím studií. Čeští experti firmy Dekonta Jana Kukačka a Ondřej Urban podrobně představili obsah studií a seznámili přítomné zástupce státní sféry i mezinárodních organizací s konceptem dalších kroků pro sanaci areálu.

Projekt byl realizován ve čtyřech fázích. V rámci úvodní fáze proběhly průzkumné práce přímo v areálu a následně v laboratořích v České republice, kdy byly analyzovány typy znečištění, kvalita podzemní a vrchní vody. Na základě testů lze konstatovat, že kontaminace se dále nešíří mimo areál bývalé rafinerie. V případě, že zdroje znečištění nebudou odstraněny, však existuje riziko dalšího šíření kontaminace směrem k pobřeží Černého moře. Analytická studie rovněž potvrdila zjištění, že kontaminanty nepředstavují environmentální riziko pro povrchové vody v této oblasti.

V druhé části projektu realizátor vypracoval studii vyhodnocení rizik, ve které vyhodnotil rozsah a míru rizika pro životní prostředí i zdraví obyvatel, žijících v bezprostřední blízkosti areálu.

Dalším krokem je příprava sanačního projektu pro vládu Autonomní republiky Adžárie, které však předchází studie proveditelnosti (která byla představena na dubnovém semináři na Velvyslanectví ČR v Tbilisi), která navrhuje nevhodnější řešení sanačních opatření pro následné využívání prostoru pro rezidenční a rekreační účely.

Hlavním zdrojem znečištění areálu bývalé rafinerie v Batumi je ropa, neboť petrochemický závod fungoval téměř 100 let, od začátku 20. století. Nyní je třeba identifikovat místa hlavního znečištění a následně celý prostor důkladně vyčistit před dalším využíváním.

Česká expert J. Kukačka uvedl, že  “v návaznosti na průzkumné činnosti v terénu byla vypracování studie proveditelnosti, studie vyhodnocení rizik a zároveň definováno území, které je nutno vyčistit.  Do konce srpna připravíme projektovou dokumentaci k sanačnímu projektu, který předáme vládě Autonomní republiky Adžárie, která bude hledat vhodné investiční zdroje do samotné sanace areálu“.

Autonomní republika Adžárie může začít plánovat další kroky k sanaci areálu

Vlády Autonomní republiky Adžárie je mírou znečištění území rafinerie znepokojena. Ministr financí a ekonomiky Autonomní republiky Adžárie, Jaba Phutkaradze, vyjádřil velký zájem a zároveň poděkování české vládě za podporu v řešení situace. Dle slov ministra bude dalšími krokem vypracování metodologie a následné provedení studie technicko-ekonomického řešení. Pouze poté bude možné dále přemýšlet, jakým způsobem postupovat při remediaci areálu a jeho další využívání.

Ministr Phutkaradze rovněž vyjádřil “vděčnost za podporu České republiky a zapojení všech aktérů do projektu“. Pochválil experty firmy Dekonta za jejich efektivní a profesní nasazení a připustil, že „v určité fázi realizace museli hledat řešení vzniklé situace, kdy laboratoře v Gruzii nebyly schopny otestovat kvalitu půdy a podzemní vody a vzorky bylo nutné odvést pro otestování do České republiky. Dokumenty, které byly vypracování v rámci projektu, budou pro nás dobrým zdrojem pro využití rovněž pro sanaci jiných podobných území. Nyní tedy máme k dispozici studii proveditelnosti na území areálu bývalé rafinerie v Batumi a budeme hledat finanční zdroje na realizaci sanace a další využití prostoru“.

Firma Dekonta je v tomto roce rovněž připravena pomoci gruzínskému partnerovi v přípravě mezinárodní tendrové dokumentace pro sanaci území.

 

 

přílohy

Former oil rafinery in Batumi 108 KB JPG (Obrázek / Fotka) 26.7.2023

Czech expert company Dekonta J. Kukačka 92 KB JPG (Obrázek / Fotka) 26.7.2023

Workshop on FS of rehabilitation of oil rafinery 85 KB JPG (Obrázek / Fotka) 26.7.2023

Minister of Finance and Economy of Adjara Autonomous... 58 KB JPG (Obrázek / Fotka) 26.7.2023

Presenting the results of the project “Rehabilitation of... 91 KB JPG (Obrázek / Fotka) 26.7.2023