b/s/h  česky 

Napredna pretraga
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Javni poziv za prijavu malih lokalnih projekata za 2020. godinu

Ambasada Republike Češke u Bosni i Hercegovini sa zadovoljstvom objavljuje godišnji poziv za podnošenje zahtjeva za male lokalne projekte 2020. godine. Termin za prijavu projektnih prijedloga je 18.10.2019. godine.

 

Mali lokalni projekti su sastavni dio razvojne saradnje Republike Češke u Bosni i Hercegovini i implementiraju se programom grantova kojim upravlja Ambasada Republike Češke u Sarajevu.

Uslovi za podnošenje zahtjeva za male projekte za 2020. godinu su sljedeći:

  • Podnositelj zahtjeva mora biti registrovana pravna osoba u Bosni i Hercegovini, čija osnovna djelatnost nije dobit (npr. nevladine organizacije, udruženje graana, akademske ustanove koje rade na lokalnim projektima; organizacije i agencije, koje svoje aktivnosti usmjeravaju na lokalni razvoj (npr. LAG). Podnositelji zahtjeva ne mogu biti držvni organi, političke stranke ili pokreti.

  • Podnositelj zahtjeva može predati samo jedan projektni prijedlog.

  • Projekti se trebaju usmjeriti u sektoru Ekonomskog rasta sa naglaskom na energije iz obnovljivih izvora i sektor održivog korištenja prirodnih izvora.

  • Kriterij za ocjenjivanje je sofisticiraniji / ambiciozni projekat koji bi uključivao element povećane zaposlenosti, socijalne uključenosti i / ili obrazovni element.

  • Visina granta: 250 000 CKZ -500.000 CZK (cca 19 000 – 38 000 KM), a iznos treba biti zaokružen. Grantovi se isplaćuju u KM. Ukupni iznos osobnih i putnih troškova, eventualno osiguranje i slično ne smije prelaziti 25% ukupnih troškova.

  • Finansijsko učešće u projektu je minimalno 30% od ukupne vrijednosti projekta (finansirane aktivnosti trebaju biti jasno navedene u formularu u bodu 6. – Projektne aktivnosti, tako da je jasno koji će dio projekta korisnik pokrivati svojim učešćem).

  • Implementacija projektnih aktivnosti je od marta do 31. oktobra 2020. godine. (Projekat mora biti završen i isplaćen do 31.10.2020. godine).

  • Zahtjev sa projektnom idejom mora biti dostavljenna identifikacijskom formularu 18.10.2019. godine do 12:00 sati. Svi zahtjevi dostavljeni nakon ovog termina će biti strogo odbijeni. Zahtjev moraju biti dostavljen u papirnoj i elektronskoj formi i mora imati: Identifikacijiski formular ispunjen na engleskom ili češkom jeziku, popunjen na kompjuteru, ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe. Ukoliko nije javna institucija, mora se uz identifikacijski formular dostaviti kopija potvrde o pravnoj registraciji podositelja zahtjeva (pravne osobe) i dokument koji potvrđuju da je osoba, koja je potpisala formular ovlaštena zastupati, predstavljati i potpisati ugovore u ime podnositelja zahtjeva (pravne osobe).

Papirna verzija mora biti DOSTAVLJENA na adresu:

Razvojna saradnja

Ambasada Republike Češke

Franjevačka 13

71 000 Sarajevo

I u elektronskoj verziji (potpisano i skenirano) na: development_sarajevo@embassy.mzv.cz.

Za dodatna pitanja obratite se Odjeljenju za razvojnu saradnju Ambasade Republike Češke u Bosni i Hercegovini (tel. 033 587 052) ili posaljite e-mail na development_sarajevo@embassy.mzv.cz

Prilozi

Identitfikační formulář 68 KB XLS (Excel) Sep 30, 2019

Identification form 66 KB XLS (Excel) Sep 30, 2019