b/s/h  česky 

Napredna pretraga
na_celou_sirku
Photo: ©businessinfocz
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Češke aktivnosti u oblasti vodoprivrede u Bosni i Hercegovini

Za Republiku Češku, Bosna i Hercegovina je jedna od prioritetnih zemalja razvojne saradnje. U sektor vodoprivrede svake godine ulaže skoro 1,5 miliona EUR. U zajedničku saradnju nije uključena samo država već i privatne kompanije, koje učestvuju u realizaciji konkretnih projekata. Češke firme, specijalizovane za oblast vodoprivrede, učestvuju u projektima kao što su izgradnja prečišćivača otpadnih voda, filter stanica pitke vode ili istražnih bušotina. Pridruživanjem Republike Čekše tzv. „Water Alliance“, koja predstavlja koordinacijsku platformu donora i razvojnih i finansijskih institucija, ta saradnja je postala još intenzivnija.
 

Prema konceptu češke razvojne pomoći Bosna i Hercegovina spada medju prioritetne zemlje. Za  jednu od prioritetnih oblasti saradnje odabrana je oblast vode i sanitacija, koje imaju za cilj poboljšanje kvalitete života u zemlji i očuvanje životne sredine. Upravo zbog toga, RČ već duže vrijeme finansijski i tehnološki podržava realizaciju projekata usmjerenih na rekonstrukciju pročišćivača otpadnih voda i na izgradnju kanalizacionih sistema, na osiguranje pristupa pitkoj vodi i na efektivnije upravljanje otpadom. Kako bi se dospjelo do tog cilja radi se na izgradnji tehničke infrastrukture sa prioritetom koji se bazira na prenosu know-how krajnjim potrošačima, a sve to uz pridržavnje načela dostupnosti, odgovornog i održivog upravljanja prirodnim resursima, potpunom povratu troškova i operativnoj učinkovitosti.

U okviru programa inostrane razvojne saradnje, Republika Češka svake godine ulaže skoro 2 mil EUR u razvoj vodoprivredne infrastrukture. Učestvuje i na primjer u projektu MEG II, koji u okviru svog petogodišnjeg implementacijskog programa planira alocirati skoro 2. miliona EUR na vodoprivredne projekte, koji imaju za cilj prenos know-how u području transformacije komunalnih kompanija, odgovorno korištenje infrastrukture ili priprema zakonskih izmjena. U razvoju vodoprivrede takodjer učestvuju i češke firme koje rade na realizaciji konkretnih infrastrukturnih projekata, i na taj način stvaraju direktan pozitivni uticaj na domaćinstva u pojedinim opštinama.

Jedan od primjera gore navedenih kompanija je i ARKO Technology, a.s., koja trenutno radi na realizaciji projekta čiji cilj je rekonstrukcija filter stanice pitne vode u Tesliću. Filter stanica je izgradjena  1968. godine, zbog čega lokalno stanovništvo ima probleme sa kvalitetom i količinom pitke vode.

Još jedna češka kompanija koja radi na realizaciji razvojnog projekta u Bosni i Hercegovini je Dekonta a.s., koja je još ranije uvela ekološki i za održavanje jednostavan sistem čišćenja otpadnih voda pomoću biljnog pročistača u opštini Bogušići. Ujedno, kompanija se na primjer usmjerila i na potencijalnu preradu i korištenje mulja nastalog nakon čišćenja otpadnih voda. Kompanija Dekonta a.s., je već tri puta zaredom osvojila nagradu SDG BiH za biznis lidere u kategoriji mikro kompanija na temu “Ljudi”.

Cilj čeških kompanija nije isključivo gradnja vodoprivredne infrastrukture, već i učešće u propratnim radovima kao što su na primjer istražne bušotine. U Cazinu je kompanija GEOtest, a.s.  realizovala projekat istražnih bušotina, hidrauličnih ispitivanja i provela je laboratorijsko ispitivanje vode kako bi predstavila model budućeg korištenja ovih lokacija u energetske, turističke i poljoprivredne svrhe.

Kroz razvojnu saradnju Republika Češka ima mogućnost podržati češke kompanije pri njihovom ulasku na tržište Bosne i Hercegovine. Kompanije su ujedno pokazale, da i u sektorima gdje je vrhunska tehnološka konkurencija imaju kapacitete da ponude kvalitetna i sigurna rješenja. Bilateralna saradnja izmedju Republike Češke i Bosne i Hercegovine se pokazala kao uspješna, što pokazuju i konkretni projekti. Kako bi došlo do daljnjeg unaprjedjenja odnosa, češka i bosanska strana organizuju zajedničke manifestacije, kao na primjer Czech Water Days, koji su zasigurno doprinjeli produbljivanju poslovnih i ličnih kontakata medju stručnjacima, kompanijama i opštinama.

Vodohospodářství BaH

Vodohospodářství BaH