b/s/h  česky 

Napredna pretraga
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Ljetna škola slavenskih studija za 2023. g. – ponuda vladinih stipendija

Ambasada Republike Češke u Bosni i Hercegovini informiše o stipendirajućim kursevima češkog jezika u okviru Ljetne škole slavenskih studija (LŠSS) za 2023. godinu. Zainteresovane za kurs molimo, da svoju prijavu sa prilozima pošalju na adresu Ambasade Republike Češke u Bosni i Hercegovini najkasnije do 20. marta 2023. godine

Ljetna škola slavenskih studija je studijni kurs češkog jezika kojeg organizuju javne visokoškolske ustanove u Republici Češkoj, a kursevi se održavaju svake godine u mjesecima juli – septembar. Kursevi su namijenjeni za strane studente, stručnjake (pedagoge, prevoditelje, tumače) i akademske radnike iz oblasti bohemistike i slavistike koji su stariji od 18 godina. Svojim širokim rasponom ponuda je otvorena svima koji su zainteresovani za češki jezik, literaturu, istoriju i kulturu.

Ministarstvo obrazovanja, omladine i tjelesnog odgoja Republike Češke kandidatima iz Bosne i Hercegovine nudi 3 stipendije na slijedećim univerzitetima:

- Masarykov univerzitet, Brno (22. 7. – 19. 8. 2023.) – 1 stipendijsko mjesto

- Univerzitet Palackého, Olomouc (15. 7. – 13. 8. 2023.) – 1 stipendijsko mjesto

- Institut za jezik i pripremne studije pri Karlovom univerzitetu, Poděbrady (3.7. – 28.7. 2023.) – 1    stipendijsko mjesto

Stipendija podrazumijeva naknade za kurseve, nastavu, smještaj i hranu, te besplatne ulaze na kulturne dogadjaje organizovane u okviru LŠSS.

Važno: dijelom prijave je i izjava da budući kandidat može prisustvovati cijelom trajanju kursa. Sve potrebne informacije o uslovima stipendijskog boravka, uključujući i formulare (formular) možete naći na engleskoj verziji na web stranici Ministarstva obrazovanja, omladine i tjelesnog odgoja Republike Češke. Molimo, navedenim informacijama obratite dovoljno pažnje:  https://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/summer-schools-of-slavonic-studies-2023?lang=2

Kandidat će uz popunjenu prijavu priložiti i svoju biografiju na češkom ili engleskom jeziku, uz kopiju putne isprave. Ambasada prihvata jedino odštampane prijave zahtjeva za stipendiju. Popunjenu prijavu s biografijom i kopijom putne isprave neophodno je poslati najkasnije do 20. marta 2023. na adresu Ambasade Republike Češke u Bosni i Hercegovini:

Ambasada Republike Češke u Bosni i Hercegovini

Franjevačka 13

71 000 Sarajevo 

Uspješni kandidati za stipendiranje biće informisani direktno od strane odgovarajućeg univerziteta, što će biti potrebno uzvratno potvrditi, ili se izjasniti o nemogućnosti učestvovanja na adresu Magdalena.VillatoroSladkova@msmt.cz . Zahtjevi za stipendiranje koji budu poslani direktno  Ministarstvu obrazovanja, omladine i tjelesnog odgoja Republike Češke, ili izabranoj instituciji, neće biti razmatrani.

Application form (PDF, 216 KB)