česky  español 

rozšířené vyhledávání

Úřední deska

Na Úřední desce velvyslanectví České republiky v Santiagu de Chile jsou zveřejňovány písemnosti, které se adresátovi nepodařilo doručit převzetím, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným vhodným způsobem v místě obvyklým podle ustanovení § 169b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 
V souladu s tímto ustanovením zákona č. 326/1999 Sb. se písemnost zveřejní po dobu 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a patnáctým dnem po zveřejnění považuje za doručenou.

Jednacími jazyky konzulárního úseku velvyslanectví České republiky v Santiagu de Chile je čeština a španělština.

ZÚ Santiago informuje, že v rámci přijímání žádostí o dlouhodobá víza v rámci platných vládních dohod o programu pracovních dovolených - Working Holiday - lze ve smyslu ust.
§ 31 odst. 1 písm. g) Zákona o pobytu cizinců nahradit povinně předkládaný doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ČR čestným prohlášením cizince o bezúhonnosti.