italiano  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Stručný přehled sanitárně bezpečnostních opatření v Itálii

(Archivní článek, platnost skončena 14.07.2021 / 12:45.)

Doporučujeme, aby turisté průběžně sledovali cestovní doporučení MZV ČR a řídili se jimi. Při plánování cesty do zahraničí je nutné si uvědomit, že stav globální pandemie nadále trvá a že pro pobyt v zahraničí je nutno počítat s možnými komplikacemi (např. nucenou dvoutýdenní karanténou v případě kontaktu s nakaženou osobou, nucenou izolací nebo i hospitalizací v případě onemocnění, která může trvat i déle, nutností zajistit dopravu do ČR v náhradním termínu) a být pro takové případy zajištěni buď ve smlouvě s cestovní kanceláří, situaci odpovídajícím cestovním pojištěním nebo vlastními finančními prostředky.
 

Upozorňujeme, že požadavky sanitárně bezpečnostních opatření se mohou v jednotlivých regionech Itálie lišit a mohou rovněž podléhat změnám v závislosti na vývoji šíření nákazy, jež bývá vyhodnocován každý den. Doporučujeme proto pozorně se řídit aktuálními pokyny místních úřadů a provozovatelů. Za nedodržení stanovených opatření hrozí pokuty. Bude nutno objednávat si mnohé služby předem, zejména místa na plážích a v rekreačních zařízeních. Je třeba se na místě ujistit, jak budou kontrolovány příbuzenské vztahy osob, které nemusí dodržovat povinné vzdálenosti.

Před cestou do určitého regionu doporučujeme konzultovat jeho webové stránky: www.regione.XXX(doplníte region).it, např. www.regione.lazio.it; www.regione.lombardia.it.  Zaměřte se např. na FAQ, časté otázky. Pokud nejsou dostupné v anglickém jazyce, doporučujeme použít google translate.

 Regiony více postižené mohou mít opatření přísnější.

Stručné shrnutí nejdůležitějších opatření:

nošení roušek zavedeno po celé Itálii všude (výjimky platí pro děti mladší 6 let, sportovní aktivity nekontaktního typu a osoby, které ze zdravotních důvodů nemohou roušky nosit),  pokuty od 400-1000 Eur. Povinnost nosit roušku/respirátor platí i pro venkovní prostory, pokud není zajištěna úplná izolace od ostatních neblízkých osob. Nově je důrazně doporučeno nosit roušky i v obytných prostorách při přítomnosti nespolužijících osob a dále dodržovat limit 6 osob při soukromých oslavách. Restaurace a bary jsou otevřeny pouze do 24:00, od 21:00 však jenom zařízení s obsluhou uvnitř, zakázáno je shlukování se před bary apod. Zakázány jsou venkovní oslavy, s výjimkou některých obřadů (svatby, pohřby), pro které ale platí limit účasti maximálně 30 osob.

Zakázány jsou kontaktní sporty.

Shrnutí níže uvedených opatření: nosit roušky, dodržovat stanovené vzdálenosti, počítat s měřením teploty při vstupu do podniků, počítat s evidencí příchodů po dobu 30 dnů. Nutno počítat s omezením míst na plážích, v restauracích, hotelech, rekreačních a dalších zařízeních. Mnohé služby bude nutno objednávat si předem, mj. i místa na plážích.

Obecně platná nařízení a pokyny:

Pokyny

* nevycházejte z domu bez roušky

* nošení roušky

* dodržujte vždy minimální vzdálenost 1 metru

* myjte si často ruce

* vyvarujte se kontaktu s osobami, které mají infekční příznaky

* nedotýkejte se očí, nosu a úst rukama

* kýchejte do kapesníku nebo do loktu

* neberte léky antivirotika, antibiotika bez lékařského předpisu

* desinfikujte plochy prostředky na bázi chloru a alkoholu

 

 

Nošení roušek                                                              

*Roušky musí být nošeny v uzavřených prostorách přístupných veřejnosti, veřejných dopravních prostředcích a ve všech dalších situacích,

kde nelze dodržet minimální vzdálenost 1 m.

nově platí nošení roušek i venku v místech setkávání osob, doporučeno je i jejich nošení v obytných prostorách, pokud nejste jen se svými blízkými

*Rouška je povinná před vstupem do stanice, přístavu a zastávky.

*Rouška se nepoužívá v případě, že jste sami, provozujete nekontaktní sport, jste v autě sami nebo se svými spolubydlícími.

*Roušky nemusí nosit děti do 6 let a lidé s postižením.

*Ochranné rukavice se dezinfikují často během pracovní činnosti a po skončení se odhazují do uzavřené nádoby. Nedotýkat se nosu, úst, očí.

 

Prevence

*Doporučuje se měřit si denně teplotu, která nesmí překročit 37,5°C, pokud máte teplotu vyšší a současně dýchací potíže, zůstaňte doma a

zavolejte lékaře.

*V případě alergií a dalších chřipkových příznaků zůstat doma.

 

Doprava

*V autě se nemusí nosit rouška, pokud v autě jste sami nebo za přítomnosti dalších spolubydlících osob.

*Automobily mohou být využívány více osobami, pokud je dodržena vzdálenost min. 1 metru (neplatí v případě blízkých osob).

*Není povolena jízda dvou osob na motorce, skútrech, pokud nejste osoby blízké.

*Doporučeno nevyužívat klimatizaci, ale přirozenou ventilaci.

*Lze využívat městskou hromadnou dopravu za dodržení dalších opatření - viz níže.

*V hromadných dopravních prostředcích je stanovena povinnost nosit roušku a dodržovat grafické označení sedadel, vstupu/výstupu a

dodržovat vzdálenost alespoň 1 metru.

*Při použití taxi nebo/Uber je povinnost nosit roušku. Možno přepravovat max 2 osoby, nesmí se sedět vedle řidiče.

 

Restaurace

*důležité je také sledovat opatření konkrétního provozovatele restaurace

*restaurace a bary jsou otevřeny pouze do 24:00, od 21:00 však jenom zařízení s obsluhou uvnitř

 * v restauraci vám mohou měřit tělesnou teplotu

* povinnost mít roušku kromě konzumace, neodkládat roušku na stůl

* není možno výběr jídel formou bufetu

* využívá se čtení menu a objednávání pomocí APP v mobilu

* upřednostňuje se vstup na objednávku, prezenční listina je uchována po dobu 30 dní

* upřednostňuje se bezhotovostní platba

* nesmí se používat společná šatna

 

Placená pláž

* Důležité sledovat opatření provozovatele pláže

* v restauraci vám mohou měřit tělesnou teplotu

* upřednostňuje se vstup na objednávku, prezenční listina je uchována po dobu 30 dní

* upřednostňuje se bezhotovostní platba

* povinnost dodržovat vzdálenosti, neshlukovat se a dodržovat označení

* používat ručník k pokrytí lehátka

 

Volné  pláže

* dodržovat  preventivní opatření a podřídit mu své chování

* dodržovat vzdálenost 1 metru mezi osobami, mimo osob blízkých

* dodržovat vzdálenosti slunečníků 1,5 metru (Lazio a Řím, v jiných regionech jsou vzdálenosti i od 3-10m)

* zákaz shlukování se i pro výchovné a sportovní účely

* možno provozovat individuální sport  -  pinkání s raketami, plavání, surf, windsurf, kitesurf, padel.

 

Další  struktury - hotely, ubytování

*Důležité sledovat opatření  provozovatele 

* měření tělesné teploty

* upřednostňuje se vstup na objednávku, prezenční listina je uchována po dobu 30 dní

* upřednostňuje se bezhotovostní platba

* povinnost dodržovat vzdálenosti, neshlukovat se a dodržovat označení

*používat jednotlivě výtah mimo rodin. příslušníků

 

Služby - kadeřnictví, holič, salóny krásy, pedikúra a další

*Důležité sledovat opatření provozovatele 

* měření tělesné teploty

* upřednostňuje se vstup na objednávku, prezenční listina je uchována po dobu 30 dní

* upřednostňuje se bezhotovostní platba

* povinnost dodržovat vzdálenosti, neshlukovat se a dodržovat označení

*používat jednotlivě výtah mimo rodin. příslušníků

 

Tato opatření dále platí i pro obchody, tržiště, obchodní centra a veřejné úřady

 

Bazény

tato opatření platí pro veřejné bazény, aquaparky, agroturistiku a kempingy, neplatí pro kategorie rehabilitační a termální bazény.

* Důležité sledovat opatření provozovatele 

* měření tělesné teploty

* upřednostňuje se vstup na objednávku, prezenční listina je uchována po dobu 30 dní

* upřednostňuje se bezhotovostní platba

* povinnost dodržovat vzdálenosti, neshlukovat se a dodržovat označení

* dodržovat vzdálenost 1 metru také v šatnách a sprchách

* před vstupem do bazénu osprchovat se šampónem, povinná koupací čepice

* dodržovat přísná hygienická opatření ve vodě, malé děti povinné koupací plínky

* rodiče mají za povinnost zajistit dodržování vzdálenosti a hygieny u dětí

 

Fitness -  posilovny

* Důležité sledovat opatření  provozovatele 

* měření tělesné teploty

* upřednostňuje se vstup na objednávku, prezenční listina je uchována po dobu 30 dní

* upřednostňuje se bezhotovostní platba

* povinnost dodržovat vzdálenosti, neshlukovat se

* při sportovní aktivitě dodržovat vzdálenost 2 metrů

* nepoužívat zařízení, které nebylo po použití vydesinfikováno

* dodržovat vzdálenost 1 metru také v šatnách a sprchách

* nesdílet láhve na pití, ručníky,...

* veškeré oblečení a další potřeby mít v tašce, která se uschová do  předem připravených skříněk

 

Sport

* platí zákaz soutěží, závodů a obdobných aktivit u kontaktních sportů

* je dovoleno řízení rekreačních lodí a člunů, řízení ultralehkých letadel, rybolov ve sladkých a slaných vodách (z plavidla, z pevniny a

podmořské)

* je dovolen individuální výcvik zvířat v zařízení pro to uzpůsobených ze strany majitelů, trenérů či   chovatelů

* dovolen kolektivní odstřel zvěřiny za účelem ochrany veřejnosti (přemnožení)

 

Kultura

*možno navštívit muzea, knihovny, archivy

* měření tělesné teploty

 * povinnost dodržovat vzdálenosti, neshlukovat se a dodržovat označení

*povinnost nosit roušku

*Kulturní představení za účasti publika není dovoleno ve veřejných a ani privátních prostorách.

*Kina a divadla jsou zavřena.

 

Víra

*Možná návštěva míst církevního kultu za dodržení všech norem, sledovat opatření organizátora, dodržovat vzdálenost alespoň 1 metru, měření tělesné teploty.

 

Při zdravotních potížích:

Pro případ příznaků nemoci Covid 19 (teplota nad 37.5 a dýchací potíže) nebo pochybností byla zavedena regionální telefonní čísla zdarma pro konzultaci:

 • Basilicata: 800 99 66 88 
 • Calabria: 800 76 76 76
 • Campania: 800 90 96 99
 • Emilia-Romagna: 800 033 033
 • Friuli Venezia Giulia: 800 500 300
 • Lazio: 800 11 88 00
 • Liguria: 800 938 883
 • Lombardia: 800 89 45 45
 • Marche: 800 93 66 77
 • Piemonte: 800 19 20 20
 • Provincia autonoma di Trento: 800 867 388
 • Provincia autonoma di Bolzano: 800 751 751
 • Puglia: 800 713 931
 • Sardegna: 800 311 377
 • Sicilia: 800 45 87 87
 • Toscana: 800 55 60 60
 • Umbria: 800 63 63 63
 • Val d’Aosta: 800 122 121
 • Veneto: 800 462 340

Další informace: http://www.salute.gov.it/portale/home.html