italiano  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Aktuální opatření platná na území Itálie

(Archivní článek, platnost skončena 02.06.2020 / 20:30.)

OPATŘENÍ PRO VSTUP DO ITÁLIE dle nového dekretu premiéra platného ode dne 18.května 2020.

Pro vstup na území Itálie je nutné oznámit důvodu příjezdu, adresu pobytu v Itálii, kde bude osoba pobývat během karantény, způsob dopravy na toto místo a telefonní spojení. K tomuto účelu slouží formulář pro vstup do Itálie: https://www.mzv.cz/rome/cz/formulare_pro_vstup_tranzit_a_pro_pohyb.html

 

Pokud cestujete veřejným dopravním prostředkem, bude Vám kontrolována teplota (bude zakázán vstup osobám s horečnatým stavem) a budou aplikována další opatření dle stanoveného protokolu včetně např. dodržování 1 m mezi osobami a použití ochranných prostředků personálem i pasažéry. 

 

Všechny osoby, které přijíždějí soukromým dopravním prostředkem, se musí nahlásit na zdravotnické stanici ASL a podléhají 14 denní karanténě

Tato opatření neplatí pro:

a) posádky dopravních prostředků,

b) cestující personál,

c) občany a osoby s bydlištěm v EU, ve státech Schengenské smlouvy, Andorry, Monackého knížectví, Republiky San Marino, Vatikánu a Velké Británie a Severního Irska, kteří vstupují do Itálie z prokázaných pracovních důvodů, 

d) zdravotnický personál vstupující do Itálie za účelem výkonu zdravotnického povolání

e) přeshraniční pracovníky vstupující či vyjijíždějící z území Itálie z prokázaných pracovních důvodů

f) zaměstnance firem, které mají sídlo či pobočku v Itálii, kteří podnikají cesty do zahraničí z prokazatelných pracovních důvodů, nepřesahující 72 hodin, s možným prodloužením z prokazatelně nutných důvodů

g) pohyb z a do Republiky San Marino a Vatikánského městského státu

h) úředníky a pracovníky Evropské unie a mezinárodních organizací, diplomatické pracovníky, administrativní a technický personál diplomatických misí, konzulární úředníky

i) žáky a studenty, kteří navštěvují vzdělávací kurzy v jiném státě EU než je stát jejich obvyklého bydliště překračující hranice denně či alespoň jednou týdně

V Itálii platí omezení pohybu mezi regiony do 2.6. Je nutno se prokazovat čestným prohlášením při policejních kontrolách. Vzory prohlášení zde:

https://www.mzv.cz/rome/cz/formulare_pro_vstup_tranzit_a_pro_pohyb.html

 

pokračuje zákaz přesunu mezi jednotlivými regiony až na výjimky dříve stanovené

- v uzavřených prostorách a všude, kde nelze dodržet povinnou vzdálenost je povinné nosit ochrannou roušku

- pokračuje zákaz jakýchkoliv akcí, které by předpokládaly shromažďování osob

- je povolen vstup do parků a veřejných zahrad, avšak při dodržení sociální distance a preventivních opatření

- je umožněna individuální sportovní aktivita, v případě dynamického sportu při dodržení vzdálenosti 2 m, postupně dojde k obnově sportovní aktivity také u profesionálních sportovců, bez sdružování a při dodržení distance

- pohřební obřady jsou povoleny s max počtem 15 osob při dodržení preventivních opatření, 

- bary a restaurace a obchody jsou otevřeny při zajištění sanitárně-bezpečnostních opatření

- od 25.5. budou otevřena sportoviště, posilovny a bazény, 

- od 15.6. je možné navštěvovat kina, divadla, koncerty a letní tábory, 

- od 18.5. je možné se ubytovat v rámci regionu v ubytovacích zařízeních za přísných hygienických podmínek

- bude postupně obnovena výrobní a obchodní činnost za dodržování přísných bezpečnostních protokolů, nový bezpečnostní protokol je také pro dopravu a stavby (pozn. příloha č. 3 dekretu stanovuje 99 činností povolených od 4.5., včetně např. textilní výroby, módy, automobilové výroby, výroby       nábytku, manufakturního průmyslu). Podniky, jejichž výrobní a obchodní činnost je od 4.5. povolena, mohou vykonávat přípravné činnosti pro znovuotevření od 27. 4. 

- školy s docházkou žáků budou otevřou až v září.

 

Od 17.5. v návaznosti na vládní dekrety začaly regiony vydávat vlastní regionální vyhlášky ohledně podoby restartu činností od 18.5. ve svých teritoriích, kdy získaly prostor pro to, aby v závislosti na svých potřebách modulovaly pravidla a ekonomické aktivity a volný pohyb osob umožnily či omezily.

 

Od 3.6. dojde k povolení vstupu do IT a volného pohybu po územní IT pro občany EU. Velké Británie a Severního Irska, San Marina, Andorry, Monaka a Vatikánu.