english  latviski  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

ČR si připomíná 25. výročí vstupu do NATO

Česká republika vstoupila do NATO 12. března 1999 (společně s Maďarskem a Polskem). Jednalo se o první rozšíření NATO po skončení studené války.

Účelem vstupu do NATO bylo stát se součástí aliančního systému kolektivní obrany a získat tak bezpečnostní garance vyplývající z členství v NATO. Dalším cílem České republiky bylo vytvoření stabilního a bezpečného prostředí jako základního předpokladu pro zajištění ekonomické prosperity ČR.

Členství v NATO ale není jen výsada. Přináší odpovědnost vůči obraně naší země i společné obraně našich spojenců.

I díky schopnosti adaptovat se na změny mezinárodního prostředí je NATO nejúspěšnější aliancí v moderních dějinách. Vstup Finska a nově i Švédska a zájem dalších zemí přistoupit k Alianci dokazuje, že členství v NATO neztrácí na atraktivitě.

Jak funguje NATO?

Smysl a cíle NATO jsou zakotveny v Severoatlantické smlouvě, která byla podepsána
4. dubna 1949 ve Washingtonu D. C. a položila tak základ nejsilnější Aliance v historii. Její členové se mají snažit předcházet konfliktům a zachovat mír pro téměř miliardu lidí. NATO je zárukou bezpečnosti, svobody a prosperity.

Smyslem bytí Aliance je závazek spojenců považovat útok na jednoho za útok vůči všem. Článek 5 Washingtonské smlouvy stanovuje, že „Smluvní strany se dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich […] bude považován za útok proti všem, a proto odsouhlasily, že dojde-li k takovému ozbrojenému útoku, každá z nich uplatní právo na individuální nebo kolektivní obranu […], pomůže smluvní straně nebo stranám takto napadeným tím, že neprodleně podnikne sama a v souladu s ostatními stranami takovou akci, jakou bude považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a udržet bezpečnost severoatlantické oblasti.”

Závazek kolektivní obrany, podepřený existencí politicky a vojensky silné Aliance, snižuje riziko napadení členského státu a vojenské konfrontace. Od vzniku Aliance se žádný stát neodvážil člena NATO napadnout.

Tato záruka kolektivní obrany znamená, že nemusíme svou obranyschopnost budovat samostatně. Na obranu se systematicky připravujeme společně s našimi aliančními spojenci. V případě napadení bychom se bránili společně.

Připravovat se na společnou obranu a bránit se společně se spojenci je navíc levnější. Budovat armádu samostatně znamená vyšší náklady a nižší bezpečnost.

Záruka kolektivní obrany je oboustranný závazek. Pokud by byl napaden některý z našich spojenců, ČR přispěje k jeho obraně a zapojí se do společné alianční operace.

Přínos členství v NATO pro ozbrojené síly ČR

25 let v NATO výrazně posílilo naše vojenské schopnosti. Posilujeme interoperabilitu a schopnost spolupracovat se spojeneckými armádami. Při modernizaci našich ozbrojených sil a při výcviku postupujeme podle standardů NATO.

Členství v NATO dalo našim ozbrojeným silám jasný směr. Podílí se na zajišťování bezpečnosti celé Evropy a celého severoatlantického prostoru, od nichž je bezpečnost ČR neoddělitelná.

Členství v NATO poskytuje našim ozbrojeným silám přístup ke schopnostem, které bychom si sami nikdy nemohli dovolit. Příkladem jsou letouny včasné výstrahy AWACS, kapacity letecké přepravy či schopnost tankování za letu, jejichž pořízení dalece přesahuje možnosti státu naší velikosti.

NATO chrání přes 1 miliardu lidí a je nejsilnější obrannou aliancí v dějinách.