english  latviski  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID-19 - aktuální podmínky cestování do Lotyšska a návratu do ČR

Současné podmínky vstupu do Lotyšska a souhrn omezení platných v zemi od 1. 4. 2022.

 

Pozn.: Všechny informace týkající se podmínek cestování se náš úřad snaží ihned zveřejňovat cestou této webové stránky a jsou-li zde informace staré několik dní, vždy jsou platné (pouze po určitou dobu nedošlo ze strany lotyšských orgánů k žádné změně). Chtěli bychom vás tedy požádat, abyste si pozorně přečetli níže uvedené texty a náš úřad kontaktovali opravdu jen v nutných případech. Děkujeme za pochopení.   

COVID-19 cestování

COVID-19 cestování

Vstup na území Lotyšska

Lotyšsko při stanovení podmínek vstupu na své území zrušilo k 1. 3. rozdělení zemí podle incidence nemoci COVID-19, tzv. „semafor“ a od 1. 4. zrušilo veškeré podmínky pro cestování, tj. není nutné předkládat certifikát o očkování či prodělání nemoci, ani doklad o negativním PCR testu.

Přicestování do Lotyšska je zakázáno pouze ze zemí s velmi vysokým rizikem - přehled lze najít zde.


Očkované osoby

Od 1. 4. 2022 je možno cestovat do Lotyšska bez jakýchkoli omezení. 

Podrobněji viz článek MZV Lotyšska zde.


Testované osoby

Od 1. 4. 2022 je možno cestovat do Lotyšska bez jakýchkoli omezení. 

Podrobněji viz článek MZV Lotyšska zde.

Upozorňujeme, že pro osoby, které nedisponují certifikátem o ukončení očkování, resp. prodělání nemoci, stále platí některá protiepidemická opatření. Více informací najdete na souhrnném webu zde.


Osoby po prodělání COVID-19

Viz výše „Očkované osoby“.


Děti

Děti do 12 let jsou vyňaty ze všech případných povinností při cestě do země.


Příjezdový formulář

Ke dni 1. 3. odpadá povinnost vyplňovat příjezdový dotazník – platí pro všechny cestovatele bez ohledu na zemi původu / odjezdu.


Podmínky na místě

S platností od 1. 4. 2022 Lotyšsko fakticky upouští od většiny protiepidemických opatření a dalších organizačních omezení, jejichž cílem bylo bránit v šíření nemoci covid-19. Rozsah omezení je nyní velmi podobný tomu, který je uplatňován v ČR.

I po uvedeném datu zůstává v platnosti nošení zdravotnických roušek nebo respirátorů třídy FFP2 v prostředcích hromadné přepravy osob (s výjimkou vozidel taxislužby) a ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Pouze děti do 12 let mohou nosit i roušky textilní.

Je však třeba mít na paměti, že vláda novým rozhodnutím dává větší odpovědnost pořadatelům akcí a poskytovatelům služeb, kteří mohou svým rozhodnutím podmínky pro účast na akcích či při přijímání jejich služeb upravit (ve smyslu zpřísnit). Stejně tak může učinit zaměstnavatel vůči svým zaměstnancům (vyžadování roušek, resp. respirátorů, případně testování).

Pro učitele, kteří jsou v kontaktu se žáky, a některé další profese (např. zdravotnická zařízení, věznice atp.) zůstává povinnost podstoupit očkování proti nemoci covid-19 – v případě, že by se vás toto opatření týkalo, je nejlepší obracet se přímo na daného zaměstnavatele a s ním si rozsah povinností vyjasnit.

Užitečné a přehledné informace o situaci ohledně COVID-19 v Lotyšsku, včetně VŠECH platných opatření, najdete  zde. Na uvedené stránce najdete i postup v případě, že se u vás nemoc covid-19 prokáže v průběhu pobytu v Lotyšsku.

Závazné znění všech aktuálně platných karanténních a hygienická opatření upravuje Rozhodnutí vlády Lotyšské republiky č. 360 ze dne 9. 6. 2020 se všemi dodatky vzniklými od jeho první publikace. Text Rozhodnutí je v anglickém jazyce dostupný  zde.


Postup při nákaze covidem

Pokud je zjištěna nákaza COVID-19, je nutno okamžitě nastoupit do domácí samoizolace a o situaci informovat svého lékaře. Pro nerezidenty je možno využít i veřejná ubytovací zařízení za podmínky, že je personál o situaci klienta informován. Podrobné informace o pravidlech domácí izolace najdete zde.


Tranzit

Tranzit územím Lotyšska v rámci Schengenského/EU prostoru není omezen. Ani pro účel tranzitu není nutno s platností od 1. 3. vyplňovat příjezdový formulář.

Pro osoby překračující hranici za účelem tranzitu platí stejná pravidla, jak jsou uvedena výše. 

Již v červnu 2021 došlo též ke zrušení uzávěry vnějších schengenských hranic Lotyška, tedy hranic s Ruskou federací a Běloruskem. 

Užitečné informace o situaci ohledně covid-19 v Lotyšsku najdete zde


Odkazy a kontakty

Text Rozhodnutí vlády č. 360 ze dne 9. 6. 2020, které popisuje platná opatření – web Sbírka právních norem zde.

Užitečné informace o situaci ohledně COVID-19 v Lotyšsku – oficiální web vlády LR k problematice COVID-19 zde.

Informace Ministerstva zahraničí Lotyšska pro cestovatele – web MZV LR zde

Dalšími zdroji informací jsou webové stránky Ministerstva zdravotnictvíCentrum pro prevenci a kontrolu nemocí

Testy pro potřeby cestování zajišťují v Lotyšsku např. Centrální laboratoř nebo soukromá akreditovaná laboratoř E. Gulbja Laboratorija.

Kontakty na Zastupitelský úřad ČR v Rize najdete zde


Návrat do České republiky

Přehled podmínek návratu do České republiky najdete na stránce MZV ČR zde.

Zde naleznete příjezdový formulář do ČR.

MZV ČR důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.