english  latviski  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Lotyšská ekonomika a česko-lotyšské obchodní vztahy

Vzájemné ekonomické vztahy mají značnou dynamiku, a to zejména od společného začlenění obou zemí do EU. Na obchodu se podílí několik set firem a zbožová nomenklatura čítá tisíce položek napříč všemi sektory ekonomiky. 

Lotyšsko je malou ekonomikou, do značné míry závislou na fungující obchodní výměně. Přestože po dvouletém zpomalení kvůli pandemii COVID-19 vstoupilo Lotyšsko do roku 2022 s téměř vyčerpanými zdroji na podporu své ekonomiky, experti mu předpovídali rychlé zotavení. Koncem února však začal válečný konflikt na Ukrajině, což Lotyšsko zasáhlo hned v několika rovinách. Na jeho ekonomiku začaly dopadat důsledky protiruských sankcí, a tak se výhled růstu HDP pro rok 2022 musel revidovat směrem dolů z původně předpokládaných 4,6% na hodnoty pod 2%. Rok 2022 byl nakonec uzavřen těsně nad dvěma procenty růstu HDP. Velký podíl však měla paradoxně soukromá spotřeba obyvatel. Lotyšsko se totiž ve druhé polovině roku potýkalo s extrémně vysokou inflací (přes půl roku se hodnoty držely nad 20%, což bylo nejvíce v eurozóně). Přestože je i v roce 2023 nutno řešit vysoké ceny energií a potravin, závěrem roku 2023 by se podle ekonomů Lotyšské národní banky měla situace stabilizovat a v roce 2024 Lotyšsko počítá opět s postupným oživením ekonomiky a přijatelnější mírou inflace do 4,5%. Nezaměstnanost by se měla pohybovat do 7,5%.

Jedním z klíčových sektorů pro fungování lotyšské ekonomiky je oblast zemědělství a na něj navázaný potravinářský průmysl, a dále dřevozpracující průmysl. Lotyšsko vzhledem k dlouhodobému vývoji politické a bezpečnostní situace schválilo postupné navyšování rozpočtu na obranu do roku 2025 až na 2,5% HDP, resp. do roku 2027 až na 3% HDP. V současné době jsou v plánu investice do obnovy energetické rozvodné sítě, rozvoje dopravní infrastruktury, stavebních projektů i zdravotnictví a sociální oblasti a školství.

 

Ukazatel

2020

2021

2022

2023

2024

Růst HDP (%)

-2,17

3,83

2,20

0,30

1,20

HDP/obyv. (USD/PPP)

23 067,50

25 147,82

27 560,00

28 860,00

29 850,00

Inflace (%)

0,08

3,24

17,25

9,20

4,50

Nezaměstnanost (%)

8,10

7,58

7,00

7,40

7,20

Export zboží (mld. USD)

15,23

18,93

25,03

26,92

29,05

Import zboží (mld. USD)

17,36

22,67

29,17

31,00

32,30

Saldo obchodní bilance (mld. USD)

-1,77

-3,29

-3,54

-3,44

-2,58

Průmyslová produkce (% změna)

-1,77

6,50

1,40

1,20

3,30

Populace (mil.)

1,89

1,88

1,87

1,86

1,86

Konkurenceschopnost

41/63

N/A

35/63

N/A

N/A

Exportní riziko OECD

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Zdroj: EIU, OECD, IMD

Obchodní vztahy s ČR

Vzájemný česko-lotyšský obchod se zbožím tvoří množství položek napříč prakticky všemi sektory našich  ekonomik. „Vlajkovými“ výrobky z ČR dopravní prostředky a kolejová vozidla – osobní vozy, trolejbusy a tramvaje, dokončovaná zakázka elektrických vlaků aj. Kromě této stálice lze ale hlavně v posledních letech pozorovat značné proměny ve zbožové náplni vývozu i dovozu; v obchodu se stále výrazněji prosazují tzv. nové obory, inovativní technologie.

 

2018

2019

2020

2021

2022

Import z ČR (mld. CZK)

6,60

6,80

7,20

9,23

8,42

Export do ČR (mld. CZK)

2,80

2,80

2,30

2,94

3,45

Saldo s ČR (mld. CZK)

-3,74

-3,99

-4,82

-6,29

-4,97

Zdroj: ČSÚ

TOP 5 položek importu z ČR

SITC 3

Název zboží

Hodnota (mil. CZK)

Podíl z celku (%)

764

Zařízení telekomunikační, příslušenství přístrojů pro záznam, reprodukci zvuku, obrazu

740,88

9,00

752

Zařízení k automat. zpracování dat, jednotky periferní

455,72

5,00

778

Přístroje elektrické j. n. (baterie, žárovky ap.)

384,01

5,00

771

Stroje elektrické a jejich díly

297,30

4,00

776

Elektronky, diody, tranzistory ap., díly

278,73

3,00

Zdroj: ČSÚ

TOP 5 položek exportu do ČR

SITC 3

Název zboží

Hodnota (mil. CZK)

Podíl z celku (%)

025

Vejce a žloutky čerstvé, sušené aj. konzerv.

330,75

9,58

542

Léčiva (vč. léčiv veterinárních)

256,01

7,42

764

Zařízení telekomunikační, příslušenství přístojů pro záznam, reprodukci zvuku, obrazu

245,62

7,12

322

Brikety, uhlí hnědé, rašelina

195,44

5,66

574

Polyacetáty, polyetery a pryskyřice epoxidové

114,23

3,31

Zdroj: ČSÚ

Obchodní vztahy s EU

Nejvýznamnějšími obchodními partnery v rámci EU jsou pro Lotyšsko Litva, Polsko, Německo (dovoz do LV celkem 75%).

 

2018

2019

2020

2021

2022

Import z EU (mil. EUR)

8 412,50

8 714,40

8 821,50

11 234,70

15 076,60

Export do EU (mil. EUR)

16 696,20

16 941,40

16 102,80

20 694,80

21 969,40

Saldo s EU (mil. EUR)

3 623,30

3 982,60

3 434,20

3 915,50

6 892,80

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy se zeměmi mimo EU

Ze zemí mimo EU je Velká Británie významným partnerem pro lotyšský export, dále pak USA a Kanada (do války na Ukrajině a zavedením sankcí byl zastaven obchod s Ruskem, které ještě do roku 2022 figurovalo na předních příčkách).

 

2018

2019

2020

2021

2022

Import ze zemí mimo EU (mil. EUR)

5 290,70

5 320,30

5 444,60

6 371,90

N/A

Export do zemí mimo EU (mil. EUR)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Saldo se zeměmi mimo EU (mil. EUR)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Zdroj: EIU, Eurostat