english  latviski  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Riga připravuje nákup nových elektrobusů

Veřejná doprava v Lotyšsku – potřeba větší atraktivity

Lotyšsko si je velmi dobře vědomo, že atraktivitu veřejné dopravy je potřeba zvýšit. Hlavní prioritou je větší snížení emisí v odvětví dopravy, která je v Lotyšsku největším zdrojem emisí. 30 % emisí skleníkových plynů pochází přímo z dopravy, například při spalování paliva pro provoz automobilu se spalovacím motorem. Vozový park se obnovuje jen pomalu, pravděpodobně v důsledku omezených finančních zdrojů domácností a firem na nákup automobilů. Nákup ojetých vozů na diesel je proto zcela běžný. V důsledku toho má Lotyšsko jeden z nejstarších vozových parků. Průměrné stáří osobních automobilů je 14,3 let, přičemž 75 % vozů ve vozovém parku je starších 10 let. Navíc trend k zástavbě míst s nízkou hustotou obyvatel na předměstích Rigy a koncentrace vysoce placených pracovních míst v Rize přispívají k vysokým emisím v důsledku zvýšeného dojíždění.  To je umocněno upřednostňováním automobilů v městském plánování, nedostatečně rozvinutou infrastrukturou veřejné dopravy, což vede k poklesu využívání veřejné dopravy a nárůstu používání soukromých automobilů.

Aby byla veřejná doprava a sdílená mobilita atraktivnější a nákladově efektivnější, je zapotřebí lepší koordinace mezi Rigou a obcemi v regionu Pieriga a lepší územní plánování, které se zaměřuje na zahušťování. V současné době je každá obec odpovědná za svůj vlastní dopravní systém, což způsobuje neefektivní propojení veřejné dopravy, jízdních řádů a systémů prodeje jízdenek.

Aktuální řešení městské hromadné dopravy v Rize

Projekt “Snížení emisí ve státním městě Riga – dodávka elektrobusů a rozvoj elektrických dobíjecích stanic"

Společnost Rīgas satiksme (Rižská doprava) a Centrální finanční a smluvní agentura (CFCA) podepsaly smlouvu o spolufinancování z Fondu obnovy Evropské unie (EU) na realizaci projektu "Snížení emisí ve státním městě Riga – dodávka elektrobusů a rozvoj elektrických dobíjecích stanic (č. 1.1.1.2.i.1/1/23/I/CFLA/001)". Celkové plánované náklady projektu činí 16,7 milionu EUR, z čehož spolufinancování EU činí 14,3 milionu EUR.

Projekt zahrnuje nákup 17 nově vyrobených elektrobusů, které nahradí zastaralé, přibližně 20 let staré autobusy, které se v současné době používají. V rámci projektu bude také zřízeno 7 rychlodobíjecích stanic, čímž vznikne jednotný nabíjecí systém pro elektrobusy. Dvě rychlonabíjecí stanice budou zřízeny v Abrenes iela, po jedné ve Vecmīlgrāvis, Jugla, Imanta (na autobusovém parkovišti 6 v Kleistu iela) a také v dopravním místě ve Višķu iela.

Projekt zvýší atraktivitu veřejné dopravy a sníží její dopad na městské prostředí a také přispěje k snížení emisí ze služeb veřejné dopravy a tím k postupné dekarbonizaci veřejné dopravy.

Do každodenní přepravy cestujících městskou hromadnou dopravou v Rize je zapojeno přibližně 400 autobusů, z nichž téměř 250 již dosluhuje. Společnost Rīgas satiksme zahájila obnovu vozového parku autobusů v roce 2022 uzavřením smlouvy na nákup nových elektrobusů. V současné době má vozový park společnosti 35 elektrobusů a plánuje se nákup dalších 17 elektrobusů.

Možnosti zapojení českých firem

Čeští výrobci autobusů se mohou aktuálně účastnit průzkumu trhu “O dodávkách třínápravových nízkopodlažních dieselových a elektrobusů”, který společnost Rigas satiksme (Rižská doprava) aktuálně vyhlásila. Jejím cílem je před vyhlášením zadávacího řízení zjistit schopnosti účastníka trhu, tržní nabídku, výši nákladů, kapacitu výrobců a podmínky dodávek.

Pro účast v průzkumu trhu je nezbytné vyplnit formulář žádosti s uvedením požadovaných informací. Podaná žádost není pro dodavatele závazná a informace v ní uvedené budou použity pouze pro přípravu veřejné zakázky a nebudou poskytnuty třetím stranám. Máte-li jakékoli dotazy týkající se obsahu dokumentace průzkumu trhu nebo potřebujete další informace pro přípravu výběrového řízení, obraťte se na specialistu na zadávání veřejných zakázek Astru Bērziņše v oddělení nákupu a řízení smluv telefonicky: 24771817 nebo písemně na astra.berzina@rigassatiksme.lv.

 

Přihlášku spolu s nabídkou informací zašlete e-mailem: astra.berzina@rigassatiksme.lv do 12. března 2024 včetně.

 

Formulář pro účast v průzkumu trhu je součástí přílohy.

přílohy

Průzkum trhu - elektrobusy 70 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 20.2.2024