english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: SÚ Ramalláh
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Evropského parlamentu 2024 – informace pro občany v zahraničí

Volby do Evropského parlamentu se konají v Česku ve dnech 7. a 8. června 2024. Ve volbách do Evropského parlamentu nemohou občané hlasovat na zastupitelských úřadech České republiky. Čeští občané žijící v zahraničí zapsaní ve zvláštním seznamu vedeném při zastupitelském úřadu (tj. nikoli Styčném úřadu ČR v Ramalláhu, který zvláštní seznam nevede) mohou s voličským průkazem hlasovat pro české kandidáty na území Česka.

Chcete hlasovat v Česku?

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek 7. června 2024 (hlasování začíná ve 14:00 a končí ve 22:00) a v sobotu 8. června 2024 (hlasování začíná v 8:00 a končí ve 14:00). Pokud chcete volit české kandidáty ve volbách do Evropského parlamentu, musíte se k volbám dostavit v Česku.

Pokud v zahraničí pobýváte pouze krátkodobě, máte trvalé bydliště v Česku a nejste zapsán/a ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem, ve volbách do Evropského parlamentu hlasujete jednoduše ve volební místnosti obce, kde jste v Česku přihlášen/a k trvalému bydlišti.

Pokud jste zapsán/a ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem, můžete velvyslanectví požádat o voličský průkaz a na základě vydaného voličského průkazu hlasovat v kterémkoliv okrsku na území Česka.  Žádost je možno zaslat buď písemně, přičemž musí být doručena zastupitelskému úřadu nejpozději do 31. května 2024, nebo osobně, a to do 5. června 2024. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána prostřednictvím datové schránky (nestačí emailem).

Pokud nemáte ani trvalý pobyt v Česku ani nejste zapsán/a ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem a nejste tedy veden/a v žádném seznamu voličů, můžete požádat o zápis do  zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem. Žádost je nutno podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. do 28. dubna 2024. K žádosti musí volič doložit svou totožnost, státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu. Na základě zápisu ve zvláštním seznamu voličů vedeným zastupitelským úřadem je následně ve výše uvedených lhůtách možno zažádat o vydání voličského průkazu pro hlasování v Česku.

Informace k zápisu do zvláštního seznamu voličů i k žádosti o vydání voličského průkazu naleznete na webových stránkách Velvyslanectví ČR v Tel Avivu. Styčný úřad ČR v Ramalláhu zvláštní seznam voličů nevede.

Podrobné informace ke způsobu hlasování ve volbách do Evropského parlamentu  naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Výsledky losování čísel pro označení hlasovacích lístků pro volby do Evropského parlamentu v roce 2024 (PDF, 192 KB)