česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Velvyslanectví ČR v Pretorii
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Mosambik má zájem o spolupráci s českými společnostmi v oblasti dopravy

ČR navštívil v roce 2023 jak samotný prezident Mosambiku Filipe Nyusi, tak i ministr dopravy Mateus Magala. Mosambik má jedno z nejdelších pobřeží na kontinentu a jeho tři klíčové přístavy sehrávají významnou roli pro sousední státy. Reálné příležitosti lze spatřovat v oblastech silniční, železniční, ale i letecké dopravy a související infrastruktury. České společnosti v současnosti profitují z velmi pozitivního sentimentu prezidenta Nyusiho i ministra Magaly, neboť oba studovaly na vysokých školách v Brně a o spolupráci s ČR mají velký zájem.

V roce 2023 došlo ke dvěma oficiálním mosambickým návštěvám do ČR, a sice v srpnu se jednalo o státní návštěvu v čele s prezidentem Mosambiku Filipem Nyusim, které se mimo jiné účastnil i ministr dopravy Mateus Magala. Druhá návštěva proběhla v říjnu u příležitosti konání Světového silničního kongresu v Praze, přičemž delegaci vedl právě ministr Magala. Jeho doprovod tvořili vrcholní zástupci mosambických letišť, drah či agentury bezpečnosti silničního provozu. Obě návštěvy jsou dokladem historicky dobrých vztahů mezi ČR a Mosambikem a jsou s nimi spojeny reálné příležitosti pro české společnosti.

Mosambické pobřeží o délce přibližně 2 500 km patří k nejdelším na kontinentu a za stěžejní lze z hlediska dopravy považovat tři přístavy. Na jihu se jedná o přístav Maputo nacházející se v hlavním městě Mosambiku. V širším kontextu je maputský přístav součástí významného regionálního dopravního koridoru, který počíná v namibijském přístavu Walvis Bay a pokračuje přes Botswanu, JAR, Svazijsko až do Mosambiku. Tento koridor je považován za prioritní i v rámci rozvojové strategie EU nazvané Global Gateway mající mimo jiné za cíl podporu dopravy a související infrastruktury. Druhý významný přístav se nachází severně od Maputa ve městě Beira a je klíčový mimo jiné pro sousední Zimbabwe. Na severu země pak nalezneme třetí neméně důležitý přístav Nacala a sním související dopravní koridor vedoucí do Malawi.

Mosambické hlavní město Maputo čelí v současnosti masivnímu nedostatky městské hromadné dopravy, což představuje palčivý problém pro pracovní sílu, která denně do Maputo dojíždí. Tamnímu ministerstvu dopravy se povedlo vyjednat se Světovou bankou půjčku ve výši USD 250 mil., jejímž předmětem je adresace této dlouhodobě neuspokojivé situace. Mezi plánované projekty patří mimo jiné dedikované autobusového pruhy či příměstská kolejová doprava. Mosambik projevuje enormní zájem o nákup vysokokapacitních autobusů v různých variantách včetně elektro a LNG. Mělo by se jednat
o přibližně 200 kusů a součástí zakázky by má být i podpůrná infrastruktura, servis a vše další potřebné k provozu z dlouhodobého hlediska. Dále je pak relevantní obecná digitalizace hromadné dopravy či zařízení na validaci a nákup jízdenek.

Hlavní železniční síť v Mosambiku má souhrnnou délku přibližně 2 500 km a je zaměřena především na přepravu nákladu v rámci výše uvedených koridorů. Z hlediska potřeb země je hustota mosambické železniční sítě nedostatečná. Příležitosti pro české společnosti v této oblastí zahrnují především signální zařízení, výhybky, brzdové mechanismy, vážení vagónů či obecně elektrifikaci.

V rámci letecké dopravy má Mosambik k dispozici více jak dvacet letišť, z nichž tři jsou mezinárodní a celkem dvanáct lze v případě potřeby použít pro přistání mezinárodních letů. Zájem Mosambiku se týká primárně výstavby modulárních letišť na severu země, řízení letového provozu, signálních a radarových zařízení, kalibrace letišť či nákupu konfigurovatelných letounů s krátkou vzletovou
a přistávací dráhou.

V neposlední řadě pak projevuje Mosambik vážný zájem o inteligentní řešení v oblasti bezpečnosti, monitorování a řízení dopravy. Konkrétně pak lze zmínit měření rychlosti, kontrolu jízdy na červenou či dynamické vážení vozidel.

České společnosti zvažující obchodní příležitosti v Mosambiku v současnosti těží z velmi pozitivního sentimentu vůči ČR, neboť prezident Nyusi i ministr Magala studovali na vysokých školách v Brně a o spolupráci s našimi subjekty projevují enormní zájem. Jedná se proto o bezprecedentní konkurenční výhodu, která potrvá maximálně do konce roku 2024, kdy dojde k obměně současné administrativy. Dalším důležitým faktorem je financování řady výše uvedených projektů Světovou bankou či v některých případech i ze strany EU.

Vypracoval: David Vaverka, ek. dipl. velvyslanectví ČR v Pretorii

Galerie


Mosambik má zájem o spolupráci s českými společnostmi v oblasti dopravy