česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Velvyslanectví ČR v Pretorii
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Madagaskar nejsou jen bílé pláže, ale i příležitosti pro podnikatele

Madagaskar je proslulý svými plážemi a v poslední době se stává stále populárnější dovolenkovou destinací mezi českými turisty. Turistický ruch a k němu přidružené služby je bezpochyby jedním z nejperspektivnějších oborů pro podnikání na místním trhu. Proč si však na chvíli neodběhnout z pláže a neprozkoumat i jiné podnikatelské příležitosti, které tento ostrov nabízí? Za perspektivní lze na Madagaskaru rovněž považovat i zemědělství a potravinářství, energetiku, těžební průmysl či dopravní infrastrukturu

Investiční příležitosti na Madagaskaru mohou být různorodé, přestože ostrov čelí několika výzvám, včetně politické stability a infrastrukturních nedostatků. V úvahu musíme samozřejmě vzít i omezené možnosti dané geografickou polohou. Nicméně i tak, existují oblasti, které nabízejí potenciál pro české firmy

Ekonomické a obchodní partnerství mezi EU a Madagaskarem v posledních letech sílí. Dohoda o hospodářském partnerství (EPA) mezi Evropskou unií a zeměmi v Africe (Madagaskar je mezi nimi), Pacifiku a Karibiku umožňuje společnostem vyvážet na tyto trhy bez cel a samozřejmě otevírá nové perspektivy pro podnikatele z ČR. Evropa je hlavní destinací pro vývoz z této ostrovní země – 45 % vývozu směřuje do EU, zatímco 20 % dovozu pochází z EU. Mezi top 5 exportních produktů patří vanilka, textil, nikl a rudy. Naopak největší podíl na importu zaujímá ropa a její deriváty, průmyslové, mechanické zařízení a stroje, obiloviny a dopravní prostředky. Je třeba zdůraznit, že Madagaskar je jednou z nejzranitelnějších zemí světa vůči klimatickým změnám. Zemědělství jakožto hlavní prostředek obživy pro většinu obyvatel Madagaskaru čelí v poslední době velkým výzvám. Špatná úroda způsobená suchem nebo záplavami ještě zhoršuje potravinovou nejistotu a podvýživu u velké části populace.

Zemědělství a potravinářství

Madagaskar má obrovský potenciál v zemědělském odvětví, včetně produkce kávy, vanilky, rýže a dalších plodin. Českým společnostem se nabízí investice do zemědělských projektů, zpracování potravin nebo technologií pro zvyšování výnosů.

Turistický průmysl

Madagaskar je známý svou exotickou přírodou a biodiverzitou. Jak již bylo zmíněno, investice do hotelových komplexů, turistických atrakcí nebo ekoturismu mohou být zajímavé pro české společnosti z oblasti turismu.

Energetika

Existuje velký potenciál v oblasti obnovitelných zdrojů energie, jako je solární a větrná energie. České firmy mohou přinést své know-how v oblasti energetiky a investovat do projektů na rozvoj infrastruktury obnovitelných zdrojů energie.

Těžba a průzkum nerostných surovin

Madagaskar má bohaté zásoby nerostných surovin, včetně zlata, drahých kamenů a vzácných kovů. Pro české firmy můžou být zajímavé investice do těžebních projektů nebo průzkumu.

Infrastruktura

Madagaskar nezbytně potřebuje rozsáhlé investice do infrastruktury (silnice, přístavy a letiště). České firmy, které se specializují na stavební a infrastrukturní projekty, by mohly najít příležitosti pro spolupráci s místními partnery nebo vládními institucemi.

Přestože se u Madagaskaru nejedná o rozsáhlý trh, neměl by zůstat opomíjen. Je samozřejmě nejdříve nezbytné provést důkladný průzkum, porozumět místnímu prostředí a specifikám. Klíčové je vytvořit stabilní partnerské vztahy s místními partnery a respektovat místní zákony a kulturní normy. Pozitivním aspektem je, že investicím napomáhá příznivé prostředí pro podnikání a podpora vládní politiky.

Autor: Miroslav Veselka, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Pretorii