česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: iStock
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby prezidenta ČR – leden 2023

Velvyslanectví informuje, že dne 1. 7. 2022 bylo ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb. publikováno rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu ČR o vyhlášení volby prezidenta republiky.

1.

Volba prezidenta České republiky se uskuteční

dne 13. ledna 2023 od 14:00 do 22:00 hodin a

dne 14. ledna 2023 od 8:00 do 14:00 hodin.

 

Případné druhé kolo pak

dne 27. ledna 2023 od 14:00 do 22:00 hodin a 

dne 28. ledna 2023 od 08:00 do 14:00 hodin.

2.

Přehled termínů a lhůt pro volbu prezidenta republiky

3.

Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku č. 81 je volební místnost na Velvyslanectví ČR v Phnompenhu (The ICON Professional Bldg., 216 Norodom Blvd., Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh), a to pro voliče, kteří mají bydliště ve zvláštním volebním okrsku č. 81, tj. v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu, tj. v Kambodži.

4.

Hlasování bude umožněno voliči, který má bydliště mimo území České republiky, zapsanému do zvláštního seznamu voličů vedeného zdejším zastupitelským úřadem

Zastupitelský úřad ověří bydliště občana v jeho zvláštním volebním okrsku. Za doklad potvrzující bydliště v územním obvodu, resp. ve zvláštním volebním okrsku zastupitelského úřadu, se zásadně považuje úřední doklad vydaný orgánem státu působnosti příslušným k evidenci obyvatel, popř. k vydávání povolení k pobytu, osvědčující bydliště občana alespoň v rozsahu zapisovaném do zvláštního seznamu voličů (např. potvrzení přihlašovacího úřadu, povolení k pobytu, identifikační karta, osobní průkaz). V případě, že stát působnosti nevede evidenci obyvatel ani neuděluje povolení k pobytu v jakékoli formě, lze akceptovat jakýkoli jiný úřední doklad nebo průkaz s uvedením údaje o bydlišti (např. řidičský průkaz, karta či průkaz sociální pojišťovny, průkazka zdravotní pojišťovny, potvrzení vydané majitelem nebo správcem objektu, ve kterém volič bydlí).

5.

Volič je zapsán do zvláštního seznamu voličů na základě své písemné žádosti, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho totožnost, státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu. Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být zdejšímu zastupitelskému úřadu doručena nebo předána nejpozději 40 dnů před prvním dnem voleb, tedy do neděle 4. prosince 2022.

6.

Hlasování bude dále umožněno voliči, který předloží voličský průkaz a prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky.

7.

Volič je povinen před hlasováním předložit k prokázání totožnosti a státního občanství České republiky platný cestovní, diplomatický nebo služební pas České republiky anebo cestovní průkaz, nebo platný občanský průkaz.

8.

Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

9.

České zákony prozatím neumožňují korespondenční volbu, volbu elektronickými prostředky ani hlasování v zastoupení.

10.

Mimo území České republiky nelze hlasovat do přenosné volební schránky.

 

Důležité termíny

Do 4. 12. 2022

lze předat nebo doručit písemnou žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem.

Dne 29. 12. 2022

začíná lhůta pro předávání voličských průkazů voličům.

Dne 6. 1. 2023

v 16:00 hodin končí lhůta pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu poštou nebo datovou schránkou.

Dne 11. 1. 2023 

končí lhůta pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu.

Dne 20. 1. 2023

v 16:00 hodin končí lhůta pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu pro 2. kolo volby zaslané poštou nebo datovou schránkou.

Dne 25. 1. 2023

končí lhůta pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu pro 2. kolo volby.

 

Aktuálně již běží lhůta pro podávání žádostí o vydání voličského průkazu. Dne 29. 12. 2022 začíná běžet lhůta pro předávání voličských průkazů voličům. Dne 6. 1. 2023 v 16:00 končí lhůta pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu poštou nebo datovou schránkou a dne 11. 1. 2023 pak lhůta pro osobní podání žádosti. 

 

V případě 2. kola končí dne 20. 1. 2023 v 16:00 lhůta pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu poštou nebo datovou schránkou a dne 25. 1. 2023 lhůta pro osobní podání žádosti. 

 

Analogicky k volbám do Poslanecké sněmovny lze další relevantní informace vyčíst v rubrice „Volby na zastupitelském úřadu“.