česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby na zastupitelském úřadu

V případě, že se občan České republiky bude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 v zahraničí, má právo volit a hodlá hlasovat na zastupitelském úřadě, má dvě možnosti jak postupovat, odvislé do určité míry od charakteru svého pobytu, a to zda jde o pobyt dlouhodobý či krátkodobý.
 

Při dlouhodobém pobytu v zahraničí lze požádat o zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem, a to na základě jeho písemné žádosti o zápis, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde má být zapsán do zvláštního seznamu. V případě, že bude volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem v zahraničí v místě svého pobytu, bude moci uplatnit své volební právo při volbách do Poslanecké sněmovny ve volební místnosti zřízené u tohoto zastupitelského úřadu.

Volič, který má trvalý pobyt na území České republiky a bude na základě své žádosti zapsán do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí, bude automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu.

Pokud by tento volič chtěl poté v budoucnu volit na území České republiky v místě svého trvalého pobytu ve volbách do zastupitelských sborů a orgánů místní samosprávy, musí požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů a následně se nechat zapsat do stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu má na území České republiky místo trvalého pobytu.

Zastupitelský úřad voliči vydá o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů potvrzení. Toto potvrzení je nutné odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má volič místo trvalého pobytu (posledně uvedené neplatí v případě voleb do Evropského parlamentu; při těchto volbách je nutné potvrzení předat přede dnem voleb přímo obecnímu úřadu).

Volič zapsaný do zvláštního seznamu voličů na zastupitelském úřadu by měl při ukončení svého pobytu v zahraničí včas zastupitelský úřad požádat o vyškrtnutí z tohoto seznamu a o vydání písemného potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů.

V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je vhodnější volit při volbách do Poslanecké sněmovny na zastupitelském úřadě na voličský průkaz, který voliči vydá na základě ustanovení § 6a zákona o volbách do Parlamentu ČR obecní úřad v místě jeho trvalého pobytu, v jehož stálém seznamu je volič zapsán.

Příslušné formuláře a informační materiály naleznete v příloze.

 

přílohy

Žádost o zapsání do ZSV 33 KB DOC (Word dokument) 19.5.2021

Žádost o vyškrtnutí ze ZSV 35 KB DOC (Word dokument) 19.5.2021

Volby_hlasování na voličský průkaz 18 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 7.6.2021

Volby_hlasování v zahraničí 18 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 7.6.2021

Volby_způsob hlasování na zastupitelském úřadě 34 KB DOC (Word dokument) 7.6.2021