česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zvláštní seznam voličů: zápis/vyškrtnutí, voličský průkaz

Velvyslanectví ČR v Bangkoku vede zvláštní seznam voličů pro voliče, občany ČR, kteří mají bydliště v územním obvodu zvláštního volebního okrsku zahrnujícího Thajsko a Laos.

V zahraničí lze volit pouze v rámci voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a v rámci přímé volby prezidenta republiky.

Za tímto účelem zastupitelské úřady ČR vedou zvláštní seznamy pro voliče, občany ČR, kteří mají bydliště mimo území ČR v územním obvodu zvláštního volebního okrsku příslušného zastupitelského úřadu.

V Thajsku vede zvláštní seznam voličů Velvyslanectví ČR v Bangkoku. Tento zvláštní seznam voličů je stálé povahy, tj. nevytváří se pro každé volby znovu.  Jeho aktualizaci (zápis/vyškrtnutí voliče) provádí velvyslanectví průběžně, a to vždy na základě příslušné žádosti voliče. Honorární konzuláty v Thajsku a Laosu agendu voleb nevykonávají.

Žádost o zápis do Zvláštního seznamu voličů

Pro žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím ČR v Bangkoku lze využít přiloženého formuláře. Žadatel se musí prokázat platným dokladem totožnosti (CP, OP) a dokladem potvrzujícím jeho dlouhodobý pobyt v Thajsku či Laosu.

Upozorňujeme, že volič, který má trvalý pobyt na území České republiky a bude na základě své žádosti zapsán do zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím ČR v Bangkoku, bude automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu v ČR.

Žádost o vydání voličského průkazu 

Pokud je volič zapsán ve zvláštním volebním seznamu vedeném Velvyslanectvím ČR v Bangkoku, může volit mimo Bangkok (např. při plánované cestě do ČR či jiné cestě do zahraničí) pouze na základě voličského průkazu.

K podání žádosti o voličský průkaz lze využit přiložený formulář. Žádost musí být Velvyslanectví ČR v Bangkoku zaslána poštou, případně předložena osobně na konzulárním oddělení velvyslanectví, a to vždy v termínu stanoveném pro příslušný typ voleb.

S voličským průkazem a dokladem totožnosti se pak občan dostaví v době voleb do libovolné volební místnosti v ČR nebo na vybraných místech v zahraničí k výkonu svého volebního práva. 

Žádost o vyškrtnutí voliče ze zvláštního seznamu

Volič zapsaný do zvláštního seznamu voličů vedeném při Velvyslanectví ČR v Bangkoku by měl při ukončení svého pobytu v zahraničí včas požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů.

Žádost může být písemná nebo ústní. K podání žádosti lze využít přiložený formulář.

Ústně může volič požádat o vyškrtnutí pouze při osobní návštěvě zastupitelského úřadu.

Písemná žádost je dostačující, pokud je zaslána poštou nebo faxem. Podpis voliče na žádosti o vyškrtnutí není nutno úředně ověřovat.

Vyškrtnutí lze provést nejpozději 2 dny před prvním dnem voleb (pozor, tato lhůta neplatí pro volby do Evropského parlamentu). Voliče, kterému byl vydán voličský průkaz, lze vyškrtnout jen tehdy, jestliže spolu s podáním žádosti o vyškrtnutí zastupitelskému úřadu vrátí voličský průkaz.

Velvyslanectví vydá vyškrtnutému voliči potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Toto potvrzení je nutné odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu v ČR, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má volič místo trvalého pobytu (posledně uvedené neplatí v případě voleb do Evropského parlamentu; při těchto volbách je nutné potvrzení předat přede dnem voleb přímo obecnímu úřadu).

přílohy

Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů 367 KB PDF (Acrobat dokument) 9.3.2021

Žádost o vydání voličského průkazu 176 KB PDF (Acrobat dokument) 9.3.2021

Žádost o vyškrnutí ze zvláštního seznamu voličů 177 KB PDF (Acrobat dokument) 9.3.2021