česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Tádž Mahal v Agře - světové dědictví UNESCO
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Aktuální podmínky cestování do Indie a návratu do ČR

Velvyslanectví zde informuje o vývoji pandemie koronaviru v Indii a o přijatých opatřeních a o podmínkách, za nichž mohou občané České republiky vstoupit na území Indie. 

Informace o cizozemských opatřeních týkajících se cestování vycházejí z veřejně dostupných zdrojů monitorovaných Velvyslanectvím ČR v Dillí. S ohledem na vývoj situace se pravidla mohou rychle měnit a nelze tedy zaručit, že poskytnuté informace k opatřením cizích států jsou vždy beze zbytku aktuální. Informace o cizozemských opatřeních zveřejněné na těchto stránkách proto nemají povahu oficiálních sdělení cizozemského orgánu a nemají tak právní závaznost.  

Opatření indického Ministerstva zdraví a rodinných záležitostí  jsou k dispozici v angličtině na webové stránce https://www.mohfw.gov.in/.

Velvyslanectví upozorňuje na to, že každý cestující do Indie se musí podrobně seznámit s podmínkami vstupu a pobytu v tom či onom svazovém státě. Informace o aktuálním vývoji jsou k dispozici na portálech svazových vlád, resp. na portále centrální vlády https://www.mygov.in/covid-19/.

Ministerstvo zdravotnictví Indie dne 22. 12. 2022 požádalo Ministerstvo civilního letectví Indie, aby zajistilo namátkové testování 2% cestujících osob na covid-19.

Jedná se o cestující přijíždějící do Indie mezinárodními lety, aby se minimalizovalo riziko vniknutí nových variant koronaviru do Indie. Nařízení vchází v platnost od 24. prosince 2022.

Pokyny pro náhodnou detekční kontrolu mezinárodních cestujících:

1) 2 % z celkového počtu cestujících v letu bude podrobena náhodnému testování po příletu na letištích v Indii.

2) Cestující v letu budou identifikováni dotčenými leteckými společnostmi pro účely testování a pokud možno z rozdílných zemí.

3) Vybraní cestující odevzdají své vzorky a budou moci opustit letiště příletu.

4) Pokud bude nález pozitivní, bude kopie výsledku testu sdílena příslušnou testovací laboratoří s Integrated Disease Surveillance Programme. IDPS jej dále postoupí orgánům státu příletu cestujícího do Indie pro další následná opatření.

Indická vláda apeluje, aby všichni cestující byli pokud možno plně očkováni podle schválených předpisů očkování proti covid-19 ve své zemi, dodržovali nošení ochranných prostředků (respirátorů) a fyzické distancování.

Informace o aktuálních platných opatřeních lze nalézt na: GuidelinesforInternationalarrivalsupdatedon22December2022.pdf (mohfw.gov.in)

S platností od 1. ledna 2023 byla zavedena povinnost pro cestující přijíždějící z Číny, Hong Kongu, Japonska, Jižní Koreje, Singapuru a Thajska absolvovat PCR test ne více než 72 hodin před letem do Indie a nahrát negativní výsledek PCR testu na portál Air Suvidha, Air Suvidha Self Declaration Form | Fill Online (newdelhiairport.in)

Oznámení o povinném absolvování PCR test pro přijíždějící z výše zmíněných zemí lze nalézt zde: MoCA-OM-dated-30-December-2022.pdf (newdelhiairport.in)

 

VSTUP NA ÚZEMÍ INDIE

Indie od 27. 3. 2022 obnovila pravidelnou mezinárodní leteckou přepravu a zrušila tzv. letecké bubliny (air bubbles) a od 12. července 2022 zrušila povinný PCR test před odjezdem do Indie pro ty občany ČR, kteří mají platné očkování proti covidu-19.

S platností o 22. listopadu 2022 nemusí již cestující do Indie předkládat zdravotní prohlášení a nahrávat doklad o očkování nebo negativní výsledky testu na COVID-19 před odletem na  online portál Air Suvidha.

Orientační přehled náležitostí pro české občany, které je třeba splnit před nástupem cesty do Indie:

1) letenku,
2) pas,
3) vytištěné indické vízum, pokud není vylepeno v pase, anebo email s vízovým příslibem,
4) při převozu peněz či cenin v hodnotě nad 10 tisíc eur mít vyplněný formulář https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/cash_controls/Stranky/Formul%C3%A1%C5%99-pro-ohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-hotovosti.aspx,
5) respirátor bez výdechového ventilu (na letišti v ČR), po příletu do Indie stačí jen nasazená rouška, pravidla v letadle stanoví příslušná letecká společnost

Seznam dokladů, které je potřeba mít před nástupem cesty z Indie do ČR je níže v kapitole PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR.

 

Před odletem do Indie

Od 22. listopadu 2022 platí tato opatření pro cestující ze zahraničí do Indie GuidelinesforInternationalarrivalsupdatedon21November2022.pdf (mohfw.gov.in)

a ListofCountriesinrespectofwhichprimaryvaccinationschedulecompletioncertificateisallowedtobeconsideredason17thNovember2022.pdf (mohfw.gov.in).

Indické úřady dále uvolnily pravidla vstupu do země související s COVID-19 - od 22. listopadu 2022 cestující již nemusí předkládat zdravotní prohlášení a nahrávat doklad o očkování nebo negativní výsledky testu na COVID-19 před odletem na online portál Air Suvidha. Ministerstvo zdravotnictví Indie však i nadále nabádá příchozí, aby dokončili základní očkovací sérii doporučenou v jejich domovské zemi, sami sledovali svůj zdravotní stav po příjezdu a kontaktovali místní zdravotnické úřady, pokud jsou příznaky COVID-19.

Nejsou aktivní žádné požadavky na testy při příjezdu a požadavky na karanténu.

Uvolněná domácí opatření týkající se výskytu onemocnění COVID-19 jsou v platnosti v celé Indii s omezenými regionálními odchylkami. Indie 31. března 2022 zrušila většinu domácích omezení vztahujících se ke COVID-19. Vlády jednotlivých států však mohou omezení upravit na základě výskytu onemocnění v daném svazovém státě. Ministerstvo zdravotnictví Indie jednotlivcům doporučuje nosit roušky a dodržovat sociální distancování na veřejných místech.

Letečtí dopravci mohou jednotlivcům, kteří vykazují příznaky během tepelného screeningu před odletem, zakázat nástup do Indie.

Mezinárodní cestující nemusí předkládat očkovací průkazy ani výsledky testů na COVID-19 před odletem s platností od 22. listopadu 2022. Při příletu projdou namátkovým tepelným screeningem (měření tělesné teploty); izolace a testování jsou povinné pro cestující s příznaky. Všichni účastníci musí sami sledovat svůj zdravotní stav do 14 dnů od příjezdu; indické orgány mohou provádět namátkové bezplatné testování cestujících v místech vstupu do země. Opatření mohou být operativně změněna v závislosti na stavu šíření COVID-19 a bilaterálních dohodách Indie s danou zemí.

Požadavky na karanténu a testování specifické pro jednotlivé státy mohou být také operativně měněny zejména během lokalizovaných výkyvů výskytu COVID-19.

 

Po příletu do Indie

Po příletu je na letišti prováděno námátkové měření tělesné teploty. Pokud  má cestující teplotu nad 100,4 stupňů Fahrenheita, anebo pokud jsou u cestujícího shledány jiné symptomy onemocnění covidem-19, musí se podrobit PCR testu a izolaci v určeném místě.

Na základě náhodného výběru může být cestující vyzván k podstoupení PCR-testu na náklady indické strany (jsou to 2 procenta cestujících z každého letu), v případě pozitivity se cestující musí odebrat do izolace v určeném místě.

Cestující, pokud se u nich objeví známky a příznaky covidu-19 nebo kteří jsou pozitivně testováni na covid-19, jsou povinni se okamžitě izolovat a nahlásit to nejbližšímu zdravotnickému zařízení nebo zavolat národní helpline linku 1075.

Na cestující přijíždějící do Indie lodní nebo pozemní cestou se vztahují stejná pravidla. 

 

Víza

Indie v současné době vydává všechny druhy víz. Více informací lze najít na stránce indické imigrační služby.

Všichni držitelé cestovního pasu nebo služebního pasu ČR potřebují k cestě do Indie indické vízum a také splnit další podmínky. 

Krátkodobým cestovatelům do Indie za účelem turistiky, obchodního jednání nebo účasti na konferenci se doporučuje vybavit si místo klasického víza vízum elektronické. Indie vydává tyto typy elektronických víz:

e-Tourist Visa
e-Business Visa
e-Medical Visa
e-Medical Attendant Visa
e-Conference Visa 

Elektronické turistické vízum opravňuje jeho držitele k jednomu vstupu do Indie na období až 30 dní a to během čtyřměsíčního období následujícího po udělení víza. Elektronické vízum lze vyřídit přes internet a obdržet jej e-mailem do cca 72 hodin po podání žádosti. Turistické vízum se nedá prodloužit. 

Žádosti o indické vízum se podávají prostřednictvím webové stránky https://indianvisaonline.gov.in/.

Žádosti o klasická víza ve formě vylepených vízových štítků do pasu přijímá velvyslanectví Indie v Praze a další zastupitelské úřady Indie.

Podrobnosti jsou na webové stránce velvyslanectví Indie v Praze https://www.eoiprague.gov.in/page/visa/. Cestující jsou žádáni, aby v tomto ohledu sledovali aktuálně platný režim  na jednotlivých velvyslanectvích. 

Držitelé diplomatického pasu ČR na základě bilaterální dohody (viz 55/2018 Sb.m.s.) indické vízum nepotřebují, pokud celková doba pobytu v Indii nepřesáhne 90 dní v období 180 dní. To se netýká českých diplomatů a s nimi dlouhodobě vyslaných rodinných příslušníků akreditovaných při Ministerstvu zahraničních věcí Indie, ti indické vízum potřebují v každém případě. Vízum může být jak ve formě vízového štítku vylepeného v pase tak i na samostatném listu nazvaném "e-FRRO".

Pokud jde o indická víza občanů nacházejících se v Indii, bližší podrobnosti jsou na stránce cizineckého úřadu FRRO https://indianfrro.gov.in/.

Občané ČR, kteří pobývají v Indii a mají indické vízum na dobu delší než 180 dní (například v případě, že nemohli Indii opustit v době platnosti víza kvůli pozitivnímu testu na covid), si musí požádat o jeho prodloužení, přičemž pro opuštění Indie je nutné požádat 14 dní před odletem z Indie také o vydání povolení k vycestování z Indie (tzv. Exit Permit). Bez něj nelze Indii opustit a nelze jej vyřídit na letišti. Žádosti se nepodávají fyzicky na úřadovnách FRRO, ale on-line prostřednictvím portálu https://indianfrro.gov.in/

Před cestou do zahraničí či před plánovaným návratem do ČR přes území třetího státu se doporučuje ověřit si předem aktuálně platné podmínky přepravy přímo u sjednaného přepravce.  

Doporučujeme se zaregistrovat se na portálu https://drozd.mzv.cz


OČKOVANÉ OSOBY

Seznam zemí, jejichž očkovací certifikáty Indie uznává:

ListofCountriesinrespectofwhichprimaryvaccinationschedulecompletioncertificateisallowedtobeconsideredason17thNovember2022.pdf (mohfw.gov.in).

Povinnost být očkován ve vztahu k přístupu ke službám (hotely, restaurace, obchody) se může lišit dle jednotlivých  indických států, tyto informace je nejlépe si ověřit krátce před cestou a také po příjezdu na konkrétní místo, neboť opatření se mohou operativně měnit.


OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

Osoby s prodělaným covidem nemají žádné speciální zacházení v porovnání s ostatními. Protilátky nejsou uznávány. Potvrzení o prodělané nemoci nemá v Indii na nic vliv. 


DĚTI

Děti do 15 let mohou cestovat do Indie pouze v doprovodu dospělé osoby.

Děti do 5 let nepodléhají v Indii povinnému testování, a to ani po příletu do Indie. 

Roušky/respirátory jsou:
- nedoporučeny pro děti do 5 let včetně
- povoleny pro děti ve věku 6-11 let
- povinné pro děti ve věku 12 let nebo starší

Více informací viz https://bit.ly/3zFs02J.


PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ

Formulář vlastního prohlášení, který museli vyplňovat příchozí mezinárodní cestující na portálu Air Suvidha, byl k 22. 11. 2022 ukončen.


PODMÍNKY NA MÍSTĚ

Jednotlivé indické státy mohou stanovit vlastní (restriktivnější) podmínky. Velvyslanectví ČR v Dillí v současné době není znám ani jeden indický svazový stát nebo území, kde by podmínky na místě byly natolik restriktivní, aby to znemožňovalo přicestování, pobyt nebo odcestování z daného místa. 


POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

Vyjde-li pozitivní výsledek u náhodného testu pořízeného na letišti po příletu do Indie, je cestující povinen uposlechnout pokynu službu konajících pracovníků. Cestující má právo se rozhodnout, zda se přemístí do bezplatného covidového centra, anebo si raději uhradí pobyt v hotelu, anebo zda se uchýlí do izolace v jiném místě.

Pravidla po příletu ze zahraničí jsou uvedeny v angličtině zde: GuidelinesforInternationalarrivalsupdatedon21November2022.pdf (mohfw.gov.in)


TRANZIT

Mezinárodní letecký tranzit přes území Indie je povolen, ale v případě, že cestující bude muset projít pasovou kontrolou, musí si za tím účelem vybavit indické vízum. To platí zejména v případě, že cestující si musí vyzvednout zavazadla po příletu a nechat si je odbavit na následující let. 

Pokud tedy cestující neopustí tranzitní prostor do 24 hod. za účelem dalšího odbavení, tak není potřebné disponovat tranzitním vízem. Doporučujeme mít ověřené informace s leteckým dopravcem, zda automaticky odbaví zavazadla na navazující let. 

Uvnitř území Indie letecký i pozemní tranzit mezi jednotlivými indickými státy je povolen. Pozemní tranzit z jedné země přes území Indie do jiné země je povolen.


UŽITEČNÉ KONTAKTY

Velvyslanectví ČR v Dillí

E-mail: newdelhi@embassy.mzv.cz

V případě potřeby je možné obrátit se na velvyslanectví ČR také telefonicky. Pracovníci konzulárního oddělení se však primárně věnují předem objednaným návštěvníkům.

Konzulární pohotovost: +91 99 10 999 490 

Další instituce v Indii

Ministerstvo zdraví a rodinných záležitostí 

Imigrační úřad Ministerstva vnitra 

Ministerstvo cestovního ruchu 

Ministerstvo informací a vysílání 

Oficiální telefonická linka, kam se má hlásit podezření na výskyt koronaviru:  +91 11 23978046

Bezplatná telefonní linka (funguje pouze při volání z Indie): 1075 

WhatsApp indické vlády pro koronavirus:  +91 90 13 15 15 15

Linky pomoci jednotlivých indických států

E-maily pro koronavirus: ncov2019@gov.in nebo ncov2019@gmail.com


PODROBNÉ INFORMACE

LETECKÁ PŘEPRAVA

Indie obnovila pravidelnou leteckou přepravu a zrušila tzv. "letecké bubliny". Od 27. března 2022 mohou všichni občané ČR při cestě do Indie nebo z Indie koupit letenku na jakýkoli let bez ohledu na místo přestupu. 

Vnitrostátní letecká přeprava osob po Indii funguje. Je třeba informovat se na eventuální karanténní opatření v místě odletu a příletu.


ŽELEZNIČNÍ PŘEPRAVA

Mezinárodní železniční přeprava mezi Indií a Pákistánem a mezi Indií a Bangladéšem je nadále suspendována. Doprava mezi Indií a Nepálem sice funguje, ale občané ČR ani jiných třetích zemí mohou těmito vlaky cestovat pouze na území jedné země (tj. nesmí přejet ve vlaku státní hranici).

Vnitrostátní železniční přeprava v Indii funguje. Nástup do vlaků  je možný jen s platnou, elektronicky předem zakoupenou jízdenkou. Bližší podrobnosti viz: https://www.irctc.co.in.

Metro ve všech městech Indie funguje. V hlavním městě Dillí jsou časy k dispozici v aplikaci Delhi Metro Rail


SILNIČNÍ PŘEPRAVA

Pohyb osob a vozidel mezi jednotlivými indickými svazovými státy a územími je povolen.

Povolena je také autobusová doprava, v mnoha velkých městech je ale zakázáno stání v autobusech.

Obnoveny jsou služby taxi, sdílených taxi a také rikš. Fungují také taxislužby typu Uber, Ola apod. V Dillí je omezen počet cestujících taxíkem na 2 osoby.

 


PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR

Odcestovat z Indie může kdokoli, kdo je schopen prokázat, že může přicestovat do cílové destinace. 

Od 27. 3. 2022 Indie obnovila pravidelnou mezinárodní leteckou dopravu osob a čeští občané tak mohou použít všechny letenky, které lze běžně koupit. 

Při návratu ze zahraničí již není třeba vyplňovat Příjezdový formulář ani předkládat doklad o bezinfekčnosti. I nadále se však doporučuje ověřit si podmínky přepravy (včetně doložení bezinfekčnosti, tj. test, očkování, prodělání nemoci) přímo u sjednaného přepravce hromadné dopravy (letadlo, autobus, vlak). Je nutné si pečlivě pročíst podmínky přepravy. 

Pro návrat do České republiky nejsou aktuálně stanovena žádná cestovní opatření.

Ministerstvo zdravotnictví ČR zrušilo s účinností od 9. dubna 2022 všechna protiepidemická opatření pro osoby vstupující na území ČR po předchozím pobytu v zahraničí. 

Informaci lze najít také na webu MZV: 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/nova_pravidla_navratu_do_cr_od_9_7_2021a.html

Orientační seznam dokladů, které musí mít občan ČR při cestě z Indie do ČR:

1. letenka v tištěné či elektronické podobě (je kontrolována při vstupu do letištní budovy v Indii),

2. pas s platným indickým vízem (je kontrolován při vstupu do letištní budovy v Indii),

3. v případě převozu hotovosti peněz v hotovosti nebo jiných cenin v hodnotě více než 10 tisíc eur vyplněný formulář v angličtině (více informací zde),

4. respirátor bez výdechového ventilu (při příletu do ČR), na letišti v Indii a v letadle stačí jen nasazená rouška.

 

Náměty na zlepšení, úpravu či doplnění těchto informací prosím zasílejte e-mailem na newdelhi@embassy.mzv.cz.

Děkujeme za pozornost a přejeme bezproblémové cestování!