česky  english 

rozšířené vyhledávání

Czech Point

CzechPOINT – kontaktní místo veřejné správy
 

Velvyslanectví České republiky v Dillí je pověřeným místem informačního systému CzechPOINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál). Prostřednictvím služby CzechPOINT lze požádat o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků a získat na počkání celou řadu úředních dokumentů, např. výpis z rejstříku trestů, výpis z katastru nemovitostí, výpis ze živnostenského nebo obchodního rejstříku nebo zažádat o zřízení datové schránky, vytvoření nových přístupových údajů k datové schránce, atd. Bližší informace k jednotlivým vyřizovaným agendám naleznete na webové stránce www.czechpoint.cz

Upozorňujeme, že žádost se na Velvyslanectví České republiky v Dillí nabírá pouze na základě předem sjednané schůzky. O schůzku prosím požádejte emailem (newdelhi.consulate@mzv.gov.cz) s uvedením Vašeho jména a typu dokumentu, o který hodláte žádat. Do předmětu e-mailu prosím uveďte CzechPOINT. Následně Vám bude přidělen termín nejbližší volné schůzky a případně rovněž zaslány informace o náležitostech k podání žádosti. Při předložení všech náležitostí a v případě aktuální dostupnosti systému je žádost vyřízena zpravidla na počkání. Poplatek se hradí při podání žádosti v hotovosti v INR podle aktuálního kurzu.

Upozornění

Výpisy, které získáte na kontaktním místě Czech POINT - Velvyslanectví České republiky v Dillí - jsou primárně určeny pro použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro listinu vyžadovat například tzv. apostilizaci, je nutné jí získat u vlastníka dané agendy (výpis z KN na příslušném katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstříku trestů, atd.).