česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výběrové řízení na stáž v sídle NATO

Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s mezinárodním sekretariátem NATO vyhlašuje výběrové řízení na stáž v sídle NATO pro studenty či čerstvé absolventy vysokých škol.
 

Stáže jsou určeny pro studenty a absolventy následujících disciplín:

 • diplomacie, politické vědy, bezpečnostní studia či mezinárodní vztahy
 • informační a komunikační technologie (software design, software development, IT architecture)

Po pilotní fázi se jedná o první ročník projektu MZV, který má přispět k většímu zapojení studentů a mladých profesionálů do mezinárodních organizací.

Během šestiměsíční stáže se tři úspěšní kandidáti zapojí do práce jednoho z útvarů sekretariátu NATO v Bruselu. Jmenovitě se jedná o stáže na pozicích:

 • Defence Investment - Strategy Directorate
 • Emerging Security Challenges - Strategic Analysis Capability
 • Information, Communication and Technology Management - Application Delivery and Support

Přihlášky se podávají prostřednictvím elektronické pošty a výběrové řízení je tříkolové. Do prvního kola budou zařazeni uchazeči splňující následující kritéria:

 • Minimální věk 21 let (v den podání přihlášky)
 • Občanství ČR
 • Probíhající vysokoškolské magisterské studium v prezenční formě, nebo absolventi do jednoho roku od ukončení studia (v den podání přihlášky)
 • Vynikající znalost angličtiny doložená jazykovým certifikátem, aktivní znalost francouzštiny výhodou, ale ne nutností
 • Silné analytické a komunikační dovednosti
 • Dobrá znalost současného bezpečnostního prostředí
 • Aktivní zájem o českou zahraniční politiku

V druhém kole budou přihlášky vybraných kandidátů posouzeny zástupci sekretariátu NATO. V posledním kole budou nejlepší uchazeči přizváni k osobnímu pohovoru na MZV. Uchazeči o stáž musí splňovat všechny výše uvedené podmínky. Na stáž nevzniká právní nárok. Nástup na stáž se předpokládá v září 2018. Stážistovi bude MZV po dobu stáže vyplácet stipendium ve výši 1400 EUR měsíčně. V případě zájmu NATO a MZV může být stáž prodloužena o tři měsíce na devět měsíců.

Vybraní uchazeči budou muset absolvovat bezpečnostní prověrku u Národního bezpečnostního úřadu ČR na stupeň „T – tajné“. Získání bezpečnostní prověrky zpravidla trvá šest až sedm měsíců.

Přihláška musí obsahovat:

 • strukturovaný životopis v angličtině (maximální rozsah 2 strany A4)
 • motivační dopis v angličtině (maximální rozsah 1 strana A4)
 • kopie jazykových certifikátů
 • jednu preferovanou pozici z nabídky výše s odůvodněním výběru
 • potvrzení o studiu nebo kopii vysokoškolského diplomu

V případě všech odevzdávaných dokumentů (zejména životopisu a motivačního dopisu) je nutné dbát na precizní zpracování. Dokumenty musí být kvalitně formátované a formálně zcela bezchybné. U absolvované praxe uveďte v životopisu konkrétní oblasti činnosti a úkoly, kterými jste byli pověřeni. Věnujte při tom zvláštní pozornost tzv. klíčovým slovům, která jsou relevantní pro NATO a zaujmou personalistu, který bude posuzovat Vaši přihlášku. Přihlášky zasílejte pouze ve formátu PDF, zkompletované do jednoho souboru PDF s názvem „NIP [Jméno Příjmení] - [název vybrané pozice]“.

Uzávěrka přihlášek je 28. června 2017 (23:59). Kompletní přihlášky zasílejte na adresu nkm@mzv.cz a v kopii na adresu ondrej_wagner@mzv.cz. Do předmětu emailu uveďte „NIP [Jméno Příjmení] - [název vybrané pozice]“. Pouze uchazeči, kteří postoupí do druhého kola, budou kontaktováni. Děkujeme za pochopení.

Další užitečné informace k stážím v NATO naleznete na webové stránce NATO a našem webu.