česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Stáže v NATO

Příležitosti pro studentské a absolventské stáže nabízí programy stáží organizované Mezinárodním sekretariátem NATO, aliančními vojenskými velitelstvími a dalšími aliančními organizacemi. Vedle toho MZV ČR realizuje malý projekt stáží, v němž stážisté pracují v Mezinárodním sekretariátu NATO, avšak jsou vybíráni a financováni ze strany České republiky.

Všechny nabízené stáže se uskutečňují v mezinárodních strukturách NATO. Stálá delegace ČR při NATO jako taková v současné době z kapacitních a provozních důvodů žádosti o studentské a absolventské stáže nepřijímá. 

Stáže v aliančních organizacích organizované a financované ze strany NATO

Alianční organizace nabízejí pestrou paletu pozic pro stážisty. Upozorňujeme, že přihlašování na tyto stáže a výběrová řízení jsou výhradně záležitostí mezi uchazečem a příslušným aliančním protějškem. Stálá delegace ČR při NATO se (s výjimkou projektu MZV ČR uvedeného níže) nijak nepodílí na procesu přijímání přihlášek ani výběru uchazečů.

 

Projekt stáží v aliančních organizacích financovaných z prostředků MZV ČR

Od roku 2017 realizuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR projekt stáží v NATO financovaných ze strany ČR a probíhajících podle pravidel oficiálního programu NATO Internship Programme. Jedná se o projekt, který doplňuje (a tedy nenahrazuje) příležitosti, které českým studentům a absolventům nabízí výše uvedené programy organizované institucemi NATO. Informace o aktuálních výběrových řízeních lze najít na stránkách MZV ČR.

 

Stáže na Stálé delegaci ČR při NATO

Stálá delegace ČR při NATO v současné době nepřijímá z kapacitních a provozních důvodů žádosti o studentské a absolventské stáže.

 

Než podáte přihlášku do výběrového řízení na stáž v Alianci

Stáž v Severoatlantické alianci může být skvělou pracovní zkušeností a příležitostí pro další profesní a osobní růst. V aliančních organizacích působí profesionálové světového formátu v oblasti mezinárodních vztahů, bezpečnosti, vojenství a obrany, ale také IT, ekonomie, účetnictví, HR, práva a dalších odvětví. Před podáním žádosti o stáž byste však měli zvážit následující doporučení.

Kvalita uchazeče

Vzhledem k přijímanému množství přihlášek je výběrové řízení na stáž v aliančních organizacích velmi kompetitivní. Úspěchu Vaší přihlášky může výrazně napomoci širší škála jazykových schopností na profesionální úrovni, absolvované studium nebo výměnný pobyt na kvalitní zahraniční vzdělávací instituci nebo relevantní praxe. 

Úroveň znalosti cizích jazyků

Je bezvýhradně nutné disponovat výbornou znalostí anglického nebo francouzského jazyka slovem a písmem. Výborná znalost obou jazyků současně je výhodou, ale nikoli nutností. Při podávání přihlášky doporučujeme doložit znalost naskenovaným jazykovým certifikátem minimálně ekvivalentním úrovně C1 společného evropského referenčního rámce. Během stáže od Vás bude očekávána aktivní znalost jazyků na deklarované úrovni.

 

Náležitosti přihlášky

Doporučujeme Vám věnovat velkou pozornost formě a obsahu Vašeho CV a motivačního dopisu. Oba dokumenty by měly být kvalitně formátované, formálně zcela bezchybné a koncizní (motivační dopis dle požadovaného rozsahu a CV v případě vysokoškolského studenta nebo absolventa ne více než 2 strany A4). U absolvované praxe uveďte konkrétní oblasti činnosti a úkoly, kterými jste byli pověřeni. Věnujte při tom zvláštní pozornost tzv. klíčovým slovům, která jsou relevantní pro NATO a zaujmou personalistu, který bude posuzovat Vaši přihlášku. V rubrice dosaženého vzdělání nezapomeňte uvést relevantní dobrovolné a mimoškolní aktivity.

Bezpečnostní prověrka

Pro kteroukoliv formu stáže v Alianci budete muset disponovat osvědčením fyzické osoby podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, („bezpečnostní prověrkou“) minimálně na úroveň TAJNÉ. Pro občany České republiky osvědčení vydává Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) na základě žádosti opatřené potvrzením odpovědné osoby. Držení platného osvědčení není podmínkou podání přihlášky na stáž. Uchazečům, kteří uspěli ve výběrovém řízení na stáž a nejsou současně držiteli platné bezpečnostní prověrky, je umožněno podat žádost o osvědčení NBÚ bezprostředně po vyrozumění o úspěchu ve výběrovém řízení. Je nutné vzít na vědomí, že lhůta pro bezpečnostní řízení činí pro úroveň TAJNÉ 6 měsíců od podání žádosti. V případě neudělení bezpečnostní prověrky není možné stáž v NATO absolvovat.