česky  italiano 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Jiří Kuděla

Generální konzul České republiky v Miláně  3/2019  - 10/2023 


Jiří  K u d ě l a, PhDr., Ph.D., velvyslanec

 

Životopis

Osobní údaje
Narozen 2. února 1960, ženatý, manželka Mgr. Milena Kudělová, filoložka, překladatelka a redaktorka, synové Jan (1987) a Kilián Jiří (1991).

Znalost jazyků
anglicky, německy, rusky, srbochorvatsky, částečně italsky a francouzsky

 

Vzdělání
1975-79    gymnasium v Plzni, humanitní směr

1979-85    Universita Karlova, filosofická fakulta, studium historie, pomocných  věd historických a etnografie (absolvoval 1983, 1985)

 

Vědecká a pedagogická činnost
Hlavní badatelské zájmy - dějiny českých zemí, dějiny židů v českých zemích a střední Evropě a problematika minorit ve střední Evropě a na Balkánu; hospodářské a sociální dějiny 17. ‑ 19. století; dějiny česko-německých vztahů; moderní dějiny zemí Balkánu; zahraniční politika na Balkáně a ve střední Evropě.

Vyučoval na Filosofické fakultě a Fakultě sociálních věd UK. Autor a spoluautor pěti knih a mnoha desítek odborných studií publikovaných doma i v zahraničí.

Zaměstnání
1977-79                       volontér v Archivu města Plzně

1982‑85                       pomocný archivář v Archivu Univerzity Karlovy

1985‑87                       odborný archivář v Archivu hlavního města Prahy

1987‑92                       vedoucí odborný archivář v Archivu hlavního města Prahy

1991-92                       odborný pracovník, Historický ústav České akademie věd

od X/1992                   Kanceláře prezidenta republiky, odbor zahraniční politiky, vedoucí teritoriálního referátu východní a jihovýchodní Evropy;

1990 - 1998                externí  i interní pracovník Filosofické fakulty UK a Fakulty sociálních věd UK (spoluzakladatel Institutu mezinárodních studií);

od VII / 1997             MZV ČR; odbor vých. a jihovýchod. Evropy

I/1998 - XII/2002        mimořádný a zplnomocněný velvyslanec v Chorvatské republice

XII/2002 - III/2003      Kancelář prezidenta republiky, zahr. politický poradce 

IV/2003 - VI/2004       zástupce ředitele Odboru analýz a plánování MZV ČR

VII/2004 - IX/2005      ředitel Odboru východní a jihovýchodní Evropy MZV ČR 

IX/2005 - IX/2009      mimořádný a zplnomocněný velvyslanec ČR v Bosně a Hercegovině 

XII/2009 - IV/2014        ředitel Kanceláře strategie, analýz a plánování MZV ČR  

VIII/2014 – VIII/2018   generální konzul České republiky v Drážďanech  

IX/2018 – III/2019        Odbor států střední Evropy MZV ČR

Od III/2019  - X/2023   generální konzul České republiky v Miláně 

Zájmy
Judaistika, obecně historie, speciálně dějiny a kultura střední a jižní Evropy a Balkánu, regionální dějiny, Šumava, box, lyžování, turistika.