español  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: EuropeanCEO.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výzva k předkládání projektů PROPEA pro rok 2024

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje výzvu na poskytovatele služeb pro program PROPEA pro rok 2024. Pomocí PROPEA poskytují akreditované expertní subjekty působící v zahraničí (s podporou českého velvyslanectví v zemi) služby ekonomické diplomacie českým firmám, které v příslušném teritoriu působí nebo se na vstup na cílový zahraniční trh připravují. Termín pro podávání návrhů je do 29. září 2023.

Projekty PROPEA jsou posunem od podpory jednorázových obchodních operací českých firem k posilování jejich trvalé přítomnosti v zahraničí. Cílem programu je podpořit české firmy, které se nezaměřují pouze na export, ale mají spíše investiční charakter. Dále projekty PROPEA chtějí snížit českým firmám rizika spojená se  vstupem na náročné zahraniční trhy a posílit kapacity ČR pro podporu trvalejší přítomnosti firem na zahraničních trzích.

V rámci nástroje PROPEA mohou akreditované expertní subjekty působící v zahraničí s podporou zastupitelského úřadu v teritoriu nabízet českým firmám, které již v teritoriu působí, nebo se na vstup na cílový zahraniční trh připravují, expertní proexportní služby: 

  • zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici
  • zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy
  • uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při zřizování účtu a zajištění financování, založení firmy apod.)
  • zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek
  • zajištění a ověření dokumentace pro import/export a logistiku
  • vytváření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí
  • zajištění propagačních, marketingových a PR služeb
  • podpora při spouštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb
  • využití technického zázemí

Další podrobnosti k projektu jsou uvedeny na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR – informace k PROPEA

Možní mexičtí realizátoři, poskytovatelé služeb pro české firmy v Mexiku, mohou konzultovat své náměty a předkládat návrhy ekonomickému úseku Velvyslanectví ČR v Mexiku – kontakt: commerce_mexiko@mzv.cz

Termín pro podávání návrhů je do 29. září 2023.

Návrhy projektů podávají potenciální realizátoři (lokální subjekty s právní subjektivitou podle mexických předpisů) prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Mexiku pomocí Identifikačního formuláře projektu PROPEA. 

PROPEA: Identifikační formulář (DOC, 78 KB)