español  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: metamorworks/iStock/Getty Images
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Příležitosti pro nové technologie v mexické elektroenergetice

Mexická energetika prošla v posledních letech bouřlivým vývojem. V roce 2013 přijatá reforma otevřela trh soukromým výrobcům, kteří bez otálení začali měnit energetickou mapu Mexika. Výstavba nových soukromých elektráren změnila portfolio energetických zdrojů a prudce zvedla poptávku po moderních technologiích a IT řešeních.

Mexická energetika prošla v posledních letech bouřlivým vývojem. V roce 2013 přijatá reforma otevřela trh soukromým výrobcům, kteří bez otálení začali měnit energetickou mapu Mexika. Již v roce 2015 zajišťovali soukromí výrobci 26,7 % produkce elektřiny a dnes je to téměř polovina veškeré elektrické energie v zemi.

Výstavba nových elektráren také změnila portfolio energetických zdrojů. Během několika let se zásadně navýšil podíl výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů na aktuálních 31 %, který nadále roste tempem kolem 13 % ročně. Ačkoliv aktuální politické klima není soukromým výrobcům elektřiny z obnovitelných zdrojů zrovna nakloněno (blíže k tématu zde), ve střednědobém horizontu se bez nich mexická energetika obejde jen těžko. Aktuální poptávka ve výši 330,1 TWh (2.349 kWh/os.) totiž každoročně s rozmachem průmyslu, elektromobility i stoupající demografickou křivkou roste o 3,1 % a v roce 2032 již bude Mexiko potřebovat minimálně o 171 TWh elektřiny více. A takové navýšení je bez soukromých investic jen těžko realizovatelné. Zdá se, že s tím počítají i investoři, jejichž neutuchající zájem dokládá i fakt, že Mexiko je 14. největším příjemcem investic do výroby z obnovitelných zdrojů na světě.

S potřebou navýšení dodávek elektrické energie vyvstává také potřeba modernizace a rozšíření elektrizační sítě, kterou vlastní a provozuje státní podnik CFE (Federální komise pro elektřinu), ale i zvýšení efektivity celého výrobního a distribučního řetězce s využitím moderních technologií a IT řešení.

S ohledem na kolísavost výroby v případě obnovitelných zdrojů je jednou z důležitých otázek možnost skladování elektřiny pomocí bateriových systémů, ať už velkoobjemových řešení nebo behind-the-meter baterií. Díky rozloze Mexika čítá přenosová a distribuční soustava přes 620 tis. km a přenáší elektrickou energii na velké vzdálenosti (200-500 km). Právě tyto vzdálenosti v oblastech s často extrémními klimatickými vlivy komplikují kontrolu a správu celé sítě a jsou příčinou častých poruch přenosu. Nabízí se proto uplatnění pro řešení založená na IoT, umožňující komunikaci se vzdálenými částmi sítě, která jsou spolu s využitím výhod pokrytí 5G cestou k elektrizační síti nové generace („smart grid“).

Rozsáhlá data, která mohou být takto ze sítě získána, jsou vhodným vstupním materiálem pro inteligentní analýzu řešeními pro Big Data. Ta by vedla k zefektivnění celého procesu výroby, distribuce a užití elektrické energie a umožnila by potřebné sesynchronizování všech procesů (např. výroba na základě předpovědi reálné spotřeby). Rozsáhlá mexická elektrizační síť potřebuje i inteligentní přístroje a systémy (Artificial Intelligence), které po vyhodnocení příchozí informace dokážou automaticky změnit své chování (např. při závadě zapnout záložní transformátor). Předešlo by se tím výpadkům dodávek, které jsou zejména v odlehlých oblastech země velmi časté.

Široké pole využití v mexické elektroenergetice má podle nedávného průzkumu také technologie Blockchain. Její použití v různých částech výroby a distribuce může zásadně přispět ke zvýšení efektivity a transparentnosti procesů. Pro decentralizaci a velké množství subjektů, kterými se elektroenergetický sektor vyznačuje, se nabízí její využití zejména pro monitoring nabídky a poptávky a uskutečňování obchodů na trhu s elektřinou. Blockchain je již v Mexiku využíván ve finančním sektoru a první pilotní projekty se rozbíhají právě i v oblasti energetiky.

Dobrým zdrojem kontaktů a informací k těmto příležitostem jsou oborové veletrhy a výstavy. Výběr těch hlavních naleznete v příloze. 

přílohy

Elektroenergetika výstavy Mexiko 500 KB PDF (Acrobat dokument) 14.6.2021