español  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Projekty PROPEA 2024 - Projekty na podporu ekonomických aktivit v zahraničí

Projekty PROPEA mají za cíl posílit kapacity České republiky pro podporu trvalejší přítomnosti českých firem na zahraničních trzích. Díky snížení rizik spojených se vstupem na náročné zahraniční trhy může PROPEA podpořit i české firmy, jejichž aktivity v zahraničí se neomezují pouze na export, ale mají i investiční charakter.

Velvyslanectví ČR v Mexiku​ vyhlašuje výzvu k předložení návrhů projektů PROPEA v Mexiku pro rok 2024. Projekty budou realizovány od 1. 3. – 31. 10. 2024. Maximální finanční podpora pro jeden projekt PROPEA realizovaný v jednom kalendářním roce je 500 tis. Kč.

Návrhy mohou podávat lokální subjekty působící v Mexiku, které mají právní subjektivitu podle místních předpisů. Přihlášky je nutno podávat v češtině ve standardizovaném identifikačním formuláři. Součástí přihlášky je i kopie výpisu z obchodního rejstříku či jiný doklad potvrzující právní subjektivitu realizátora (v souladu s jeho právní formou) a doklad osvědčující oprávnění zástupce jednat jménem subjektu navenek v zemi realizace projektu. Více informací lze nalézt také na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR PROPEA | (gov.cz).

Návrhy PROPEA je nutné dodat v listinné podobě na adresu ZÚ Mexiko (Cuvier 22, Col. Nueva Anzures, Alc. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México) a současně v elektronické podobě (naskenované) na e-mailovou adresu mexico.commerce@mzv.gov.cz.

V případě zájmu či dotazů můžete kontaktovat obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Mexiku (mexico.commerce@mzv.gov.cz