česky  english 

rozšířené vyhledávání

Stáže na konzulátu

Hledáte stáž? Zkuste to u nás. Generální konzulát v Manchesteru nabízí stáže a vyzývá zájemce k přihlášení do výběrového řízení.

V rámci stáže se stážista /-ka seznámí s fungováním státního úřadu a získá základní zkušenost se státní službou, do níž diplomatická služba patří. Hlavní oblasti stáže jsou konzulární (matriční události, osobní doklady apod.) a ekonomická (styk s místními společnostmi). Typické činnosti stážistů jsou zejména administrativa, pomoc s běžným chodem konzulárního úseku (např. pomoc klientům s vyřizováním žádostí o osobní doklady), překlady dokumentů, příprava rešerší, vyhledávání informací, příprava podkladů, příprava a organizace akcí.

 

Kdo?

Studijní stáž lze uskutečnit pouze tehdy, je-li žadatel studentem na VŠ v bakalářském, magisterském nebo na magisterské studium navazujícím doktorském studijním programu, absolventem bakalářského nebo magisterského studia nejpozději do jednoho roku po jeho ukončení (dokládá se potvrzením o studiu nebo dokladem o úspěšném absolvování studia; stáž se neumožňuje při distanční formě studia), je-li bezúhonným a doloží-li další nezbytné dokumenty.

 

 Jak?

Zájemci/-kyně o stáž musí předložit:

  1. Motivační dopis – zahrnuje samotnou žádost o stáž, upřesnění specializace, tematických okruhů, o které se dotyčný zajímá, preferovaný termín výkonu stáže, znalost jazyka (dobrá znalost angličtiny je podmínkou).
  2. Strukturovaný životopis, případně i doporučení
  3. Kopii dokladu totožnosti
  4. Vyplněný  a podepsaný formulář "Souhlas s pořízením kopie dokladu totožnosti" (ke stažení v patičce článku)

Uchazeč o stáž zašle výše uvedené dokumenty na emailovou adresu manchester@embassy.mzv.cz . Po posouzení její vhodnosti a přínosu podává vedoucí Generálního konzulátu návrh na povolení stáže.

V další fázi výběrového řízení vybraní uchazeči dodají fotokopie dokladů totožnosti + kopii zdravotního pojištění pokrývajícího celou dobu výkonu stáže.

 

Podmínky?

Generální konzulát v Manchesteru si vyhrazuje právo na výběr nejvhodnějšího konkrétního kandidáta /-ky.

Výběrové řízení představuje dvoufázový proces (k žádosti se vyjadřuje GK Manchester a ústředí MZV ČR), který trvá minimálně 2 měsíce. Kritéria výběru: odborné předpoklady a kvality uchazeče (mj. schopnost zpracovávat informace – v rámci výběrového řízení může být otestováno), odborný zájem, jazyková vybavenost (znalost anglického jazyka je podmínkou výkonu stáže).

Stáží se nezakládá pracovněprávní vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění. Náklady spojené se stáží (doprava, pobyt, strava apod.) hradí vysílající organizace nebo stážista sám. Na stáž není právní nárok.

 

Délka stáže: 2 - 6 měsíců (vzhledem k povaze vykonávaných úkolů a administrativní zátěži spojené s přijetím stažistů preferujeme dlouhodobější stáže)

Stáž není placená. Na konci stáže dostanou stážisté závěrečné osvědčení shrnující výsledky stáže.

Další informace jsou k dispozici na stránkách MZV ČR.

 

přílohy

Souhlas s pořzením kopie dokladu totožnosti 42 KB DOC (Word dokument) 17.2.2022