english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

2015-2020: generální konzul Pavol ŠEPEĽÁK

Ing. Pavol Šepeľák

narozen: 21. prosince 1957, Michalovce
stav: ženatý, dvě děti


profesní zkušenost

listopad 2015 - červen 2020 Generální konzulát ČR v Los Angeles - generální konzul ČR
2011 - 2015 Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec ČR v Lotyšsku
2009 - 2011 Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec ČR v Pakistánu
2007 - 2008 Velvyslanec se zvláštním posláním pro Radu bezpečnosti OSN
Designovaný velvyslanec ČR v odboru Blízkého východu a severní Afriky
2002 - 2006 Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec ČR v Lucembursku
- zabezpečení a účast na jednáních lucemburského předsednictví v EU 2005
- pravidelná účast na organizaci zasedání jednotlivých formací Evropské rady
- založení prvního rezidenčního zastoupení ČR v Lucembursku
2000 - 2002 Ředitel Odboru mezinárodních organizací
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Praha
- příprava předsednictví ČR na 57. Valném shromáždění OSN
- příprava a účast na jednáních OSN o Deklaraci tisíciletí a Monterreyského konsensu o financování rozvoje
1994 - 2000 Rada a zástupce stálého představitele při Světové obchodní organizaci (WTO)
Stálá mise České republiky, Ženeva
- negociátor ČR pro liberalizaci trhu v oblasti finančních a telekomunikačních služeb a pro otázky ochrany duševního vlastnictví
- člen delegací ČR na ministerských konferencích WTO k liberalizaci světového obchodu (Singapur 1996, Seattle 1999, Doha 2001)
1993 - 1994 Vedoucí oddělení v Odboru mezinárodních ekonomických organizací
- koordinátor národního programu spolupráce s UNDP (Program OSN pro rozvoj)
1988 - 1992 2. tajemník Stálé mise Československa při OSN, New York
- zvolen členskými státy OSN místopředsedou Ekonomického výboru Ekonomické a sociální rady OSN (ECOSOC)
- zvolen členskými státy OSN zpravodajem EKonomického a finančního výboru 44. Valného shromáždění OSN
1983 - 1988 odborný referent v Odboru mezinárodní ekonomické spolupráce
Federální ministerstvo zahraničních věcí, Praha


vzdělání

1977 - 1978 Vysoká škola ekonomická, Bratislava
Fakulta zahraničního obchodu
1978 - 1983  Institut mezinárodních vztahů, Moskva
Fakulta mezinárodních ekonomických vztahů
1983  Vysoká škola ekonomická, Bratislava
akademický titul Ing.
1993 - 1994 Oxford - Pembroke College
postgraduální studium pro diplomatickou službu v oborech mezinárodní finance a obchod, mezinárodní právo, mezinárodní politika a diplomatická praxe


stáže a kurzy

2000 - Cranfield University, Velká Británie
2007 - École Nationale d'Administration (ENA), Francie


vyznamenání

VELKÝ KŘÍŽ Lucemburského velkovévodství (27. 10. 2006)
ZLATÁ MEDAILE náčelníka Generálního štábu Armády ČR (30. 6. 2005)
PAMĚTNÍ MINCE ředitele Útvaru rychlého nasazení Policie ČR (8. 9. 2011) 


jazykové znalosti

angličtina, francouzština, ruština