english  česky 

rozšířené vyhledávání

Bilaterální smlouvy

Přehled platných smluv


Dohoda o vývozu morfia a podobných drog ze Spojeného království do Československé republiky sjednaná výměnou nót Praha, 21.3/4.8 1921 (Praha, 4. 8. 1921)

Smlouva mezi republikou Československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Irska o právní pomoci ve věcech občanských (Londýn ,11. 11. 1924)

Dodatková úmluva o civilním řízení soudním mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (Praha, 15. 2. 1935)

Dohoda mezi Republikou československou a Velkou Británií o vzájemném uznávání námořnických průkazů za náhradu cestovních pasů sjednaná výměnou nót 13.2./4.3. 1935 (Londýn, 4. 3. 1935)

Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Spojeného království a Severního Irska o vzájemném udržování válečných hrobů (Praha, 3. 3. 1949)

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti aplikované vědy a techniky (Praha, 26. 3. 1968)

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (Praha, 3. 4. 1975)

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti lékařství a zdravotnictví (Praha, 23. 4. 1976)

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o vypořádání určitých otevřených nároků a finančních otázek (Praha, 29. 1. 1982)

Dohoda mezi vládou Československé federativní republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti školství, vědy a kultury (Londýn, 3. 4. 1990)

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní republiky a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o podpoře a ochraně investic (Praha, 10. 7. 1990)

Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v otázkách boje proti terorismu, obchodování s narkotiky a organizovanému zločinu a v obecných otázkách bezpečnostní praxe (Praha, 23. 7. 1990)

Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zrušení vízové povinnosti sjednané výměnou nót (Praha 18. 9. 1990)

Smlouva mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zisku majetku (Londýn, 5. 11. 1990)

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení a činnosti kulturních středisek (Londýn 12. 12. 1991)

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Velké Británie o zaměstnávání rodinných příslušníků pracovníků diplomatických misí sjednané výměnou nót (Praha, 13. 9. 1994)

Memorandum o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o vzájemné správní pomoci jejich celních správ (Praha, 17. 11. 1995)

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o sukcesi do dvoustranných smluv sjednaná výměnou nót (Praha, 16. 9. 1996)

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o leteckých službách (Praha, 20. 3. 1998)

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o mezinárodní silniční dopravě (Kodaň, 27. 5. 1998)

Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ve věci spolupráce v oblasti obranného materiálu (Brno, 4. 5. 1999)

Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení Britského vojenského výcvikového a poradního týmu pro Střední a Východní Evropu (Praha, 25. 7. 2000)

Bezpečnostní dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o ochraně utajovaných skutečností z oblasti obrany, předávaných mezi oběma státy (Londýn, 6. 4. 2001)

Memorandum mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o provádění vojenských cvičení a výcviku a poskytování podpory hostitelskou stranou (Praha, 21. 11. 2002)

Memorandum mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem pro vzdělávání a odbornou přípravu v Anglii týkající se spolupráce v oblasti školství a odborného vzdělávání (Praha, 30. 6. 2003)

Memorandum mezi Českou republikou - Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem zahraničních věcí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Ústavem slovanských studií Univerzity Glasgow o studentském/lektorském stipendijním programu pro česká studia pro akademický rok 2003/2004 (Londýn, 21. 10. 2003)