english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: MZV

Ocenění Gratias Agit

Cena ministra zahraničních věcí Gratias agit za šíření dobrého jména Česka v zahraničí byla zřízena v roce 1997 jako ocenění předních osobností a organizací za příkladné aktivity v nevládní sféře. Cenou Gratias agit mohou být oceněny osoby bez rozdílu národnosti a státní příslušnosti, které svojí dlouhodobou činností nad rámec svých profesionálních povinností nebo významným činem cílevědomě přispěly nebo přispívají k šíření dobrého jména Česka v zahraničí.

Seznam osobností ze Spojeného království, kterým bylo uděleno ocenění Gratias Agit:

GRATIAS AGIT 1999 (Cena Jana Masaryka Gratias agit 1999)

Lady Milena GRENFELL-BAINESOVÁ – významná krajanka, Velká Británie

Graham MELVILLE-MASON – popularizátor české hudby, Velká Británie

GRATIAS AGIT 2000 (Cena Jana Masaryka Gratias agit 2000)

Prof. Vilém TAUSKÝ – hudebník, Velká Británie

GRATIAS AGIT 2001 (Cena Jana Masaryka Gratias agit 2001)

Dr. April CARTEROVÁ – humanistka, Velká Británie

Richard MOLINEUX – charitativní pracovník, Velká Británie

Ewald OSERS – překladatel, publicista, Velká Británie

GRATIAS AGIT 2004

Prof. Robert Burton PYNSENT – bohemista, Velká Británie

GRATIAS AGIT 2005

Ladislav HORŇAN – finanční poradce, zakladatel English College v Praze, Velká Británie

GRATIAS AGIT 2006

Kenneth BELSHAW – podnikatel, Velká Británie

Sir Anthony COLMAN – advokát, zásluhy na zlepšení českého soudnictví, Velká Británie

GRATIAS AGIT 2008

Frank LAMPL – propagátor česko-britských vztahů a českých zájmů, Velká Británie

GRATIAS AGIT 2011

Karel JANOVICKÝ – hudební skladatel, klavírista a publicista, Velká Británie

Sir Tom STOPPARD – současný britský dramatik a scénárista, Velká Británie

GRATIAS AGIT 2012

Eva JIŘIČNÁ, mezinárodně uznávaná česká architektka, Velká Británie

Antonín TUČAPSKÝ, hudební skladatel, dirigent a pedagog, Velká Británie

GRATIAS AGIT 2013

Bohuslava BRADBROOKOVÁ, česko-anglická spisovatelka a literární historička, Velká Británie

GRATIAS AGIT 2015

Joseph CZERNIN– in memoriam, potomek českého šlechtického rodu, podporovatel krajanů, Velká Británie

GRATIAS AGIT 2017

Paul Millar, Velká Británie, honorární konzul ČR v Edinburghu

Seznam všech laureátů je k dispozici na webu MZV ČR.