Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Zbraně hromadného ničení

 

Posilování boje proti šíření zbraní hromadného ničení (ZHN: zbraně jaderné, chemické a biologické) a kontrola zbrojení a odzbrojení jsou více než dříve úzce spojeny s bojem proti mezinárodnímu terorismu.

Přijímaná opatření zaměřená proti jejich šíření odpovídají principům zahraniční politiky České republiky, která je smluvní stranou všech významných mezinárodních smluv v oblasti nešíření ZHN, odzbrojení a kontroly zbrojení. ČR je též plnohodnotným členem všech existujících mezinárodních kontrolních režimů a od roku 2004 rovněž nových mezinárodních iniciativ vzniklých s cílem posílit kontrolu vývozu a tranzitu.

 V rámci OSN jsou mezinárodní jednání o nešíření zbraní hromadného ničení, kontrola zbrojení a odzbrojení předmětem činnosti Rady bezpečnosti OSN, 1. výboru (pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost) Valného shromáždění OSN, Komise OSN pro odzbrojení v New Yorku a Konference o odzbrojení v Ženevě.  Důležitým dokumentem v této oblasti je rezoluce Rady bezpečnosti OSN č.1540 (2004), která zakotvuje povinnost států zamezit nestátním subjektům vyvíjet, získávat, vyrábět, vlastnit, převážet, převádět a používat zbraně hromadného ničení a jejich nosiče, zvláště pak pro teroristické cíle, jakož i pro pokusy angažovat se v jakékoliv z uvedených činností, účastnit se jich jako komplic, napomáhat jim nebo je financovat.

Od roku 2004 se Česká republika plně zapojila do činnosti relevantních pracovních skupin Evropské unie a v rámci těchto jednacích fór se aktivně podílela na přípravě a zahájení implementace Strategie Evropské unie proti šíření ZHN na období 2004 - 2008. Přijetím této strategie vyjádřila Rada EU vůli členských zemí EU stát se na mezinárodní scéně jedním z hlavních hráčů v boji proti šíření zbraní hromadného ničení.

·       Jaderné zbraně

·       Chemické zbraně

·       Biologické zbraně

·       Iniciativy proti šíření ZHN

 

 

 

 

 

Přípravná komise Organizace Smlouvy pro všeobecný zákaz jaderných zkoušek (PC CTBT)

Přípravná komise Organizace Smlouvy pro všeobecný zákaz jaderných zkoušek (PC CTBTO-Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization) je nezávislým subjektem… více ►

Mezinárodní agentura pro atomovou energii

Jaderné zbraně

radiace

Riziko proliferace jaderných zbraní je stále aktuální, Proto zůstává základním dokumentem eliminace tohoto jevu Smlouva o nešíření jaderných zbraní. více ►

Chemické zbraně

Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení, zkr. Úmluva o zákazu chemických zbraní, vstoupila v platnost po ratifikaci 65 smluvními státy dne 29.… více ►

Biologické zbraně

V bývalém Československu a ani v nástupnické České republice se bakteriologické, biologické a toxinové zbraně nikdy nevyráběly ani nevyvíjely. ČR od svého vzniku učinila významné kroky v… více ►

Iniciativy proti šíření ZHN

Česká republika je v souladu se svými zahraničněpolitickými prioritami a bezpečnostními zájmy aktivním účastníkem neformálních iniciativ mezinárodního společenství zaměřených na posilování boje… více ►

.