Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Iniciativy proti šíření ZHN

 

Česká republika je v souladu se svými zahraničněpolitickými prioritami a bezpečnostními zájmy aktivním účastníkem neformálních iniciativ mezinárodního společenství zaměřených na posilování boje proti šíření ZHN a terorismu.

Nejvýznamnější z nich jsou následující:

Iniciativa pro bezpečnost šíření

Vznik Iniciativy pro bezpečnost šíření (PSI- Proliferation Security Initiative) iniciovaly v r. 2003 Spojené státy. PSI představuje reakci na rostoucí problémy způsobené šířením ZHN, jejich nosičů a materiálů dvojího použití po celém světě. Česká republika se k PSI připojila v dubnu 2004. Hlavním cílem Iniciativy je přispět k širokému mezinárodnímu uplatňování tzv. zákazových principů a výměnu relevantních zpravodajských informací, které by výrazným způsobem přispěly k potírání snah o získání zbraní hromadného ničení (a jejich součástí) a ke znemožnění nelegálního obchodu s nimi.

Iniciativa pro bezpečnost šíření není mezinárodní organizací, staví na již existujících mechanismech a je především platformou pro praktickou spolupráci a výměnu informací.

Poslední výroční zasedání Iniciativy se konalo ve Washingtonu 28.-29. května 2008.  V červnu 2009 se uskutečnilo setkání regionální organizační expertní skupiny v Sopotě, Polsko. Účastníci se shodli na důležitosti regionální spolupráce a na závěr shrnuli, že by EU, jako důležitý partner PSI, měla nadále usilovat o členství.  Zatím má v PSI pouze statut pozorovatele.

Globální partnerství proti šíření ZHN zemí G-8

Česká republika se k této iniciativě vyhlášené na Sea Island Summit G-8 připojila v roce 2004 a účastní se realizace projektů v souladu se svými národními zájmy a finančními možnostmi. Globální partnerství pomáhá Ruské federaci a dalším zemím mj. naplnit termín 2012, který stanovuje Úmluva o chemických zbraních, pro likvidaci zbraní hromadného ničení.

V březnu 2009 se konalo zasedání Pracovní skupiny G8 v Římě, které se zaměřilo na realizace programů zemí G8 na území Ruské federace v oblasti bezpečné a ekologické likvidace chemických zbraní, jaderných reaktorů a dalších zařízení z vyřazených vojenských ponorek a hladinových plavidel, které byly dříve součástí flotily námořních sil Sovětského svazu.

Iniciativa pro globální snížení jaderné hrozby

Iniciativa pro globální snížení jaderné hrozby (GTRI - Global Threat Reduction Initiative) byla vyhlášena v květnu 2004 s cílem omezení rizika zneužití jaderných a radioaktivních materiálů. Česká republika se k ní připojila a ve spolupráci s MAAE se již třikrát uskutečnila repatriace vysoce obohaceného jaderného paliva z ČR do země původu (Ruská federace). V rámci této iniciativy podpořila vláda ČR repatriaci paliva z havarovaného pokusného reaktoru ve Vinče (Srbsko) částkou 18 mil. Kč.

Globální iniciativa pro potírání jaderného terorismu

Globální iniciativa pro potírání jaderného terorismu (GICNT - Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism) byla vyhlášena 15. července 2006 prezidenty USA a Ruské federace. Jejím hlavním cílem je potvrdit závazky zemí v oblasti jaderného nešíření a podpory legitimní spolupráce při mírovém využívání jaderné energie. Zakládajícími členy této iniciativy jsou: Austrálie, Kanada, Čína, Francie, Německo, Itálie, Japonsko, Kazachstán, Maroko, Rusko, Turecko, Velká Británie a USA. Česká republika přistoupila k této americko-ruské iniciativě 19. dubna 2007.

.