Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Popis XML rozhraní

 

K dispozici je online generovaný výstup dat z kapitoly Cestování ke státům/územím v Encyklopedii států, kapitoly Aktuální doporučení a varování a souhrnný výstup kontaktních informací na zastupitelské úřady ČR v zemích světa (články publikované např. v sekci Kontaktní český úřad v Encyklopedii států.)
Pro celkový výčet států/území a určení aktuální cesty ke XML souboru informací o cestování k danému státu/území je nutný Rejstřík států a území.

 

Struktura Rejstříku států a území

http://www.mzv.cz/jnp/cz/xml_export/rejstrik.xml
Rejstřík obsahuje právě jeden záznam pro každý aktuální stát/území v Encyklopedii států. Záznam nese jednu hodnotu a čtyři atributy:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rejstrik>
  <asset isocode="XX" assetid="12345" czshort ="Abcdef Ghij" folder="složka_kontinent">složka_stát</asset>
  ...
</rejstrik>

Popis atributů a hodnot:

 • isocode dvoupísmený kód státu/území podle ČSN EN ISO 3366 (string)
 • assetid interní identifikátor v redakčním systému, zůstává stabilní i při úplném přejmenování státu a případném přidělení jiného ISO kódu (number)
 • czshort krátký název státu v českém jazyce podle ČSN EN ISO 3366(string)
 • folder složka (jméno kontinentu) k určení cesty k souboru s informacemi o cestování (string)
 • složka_stát složka (jméno státu) k určení cesty k souboru s informacemi o cestování (string)

 

Struktura informací o cestování

URL adresy souborů XML pro jednotlivé státy/území, jména složek jsou definována v Rejstříku:
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/složka_kontinent/složka_stát/cestovani/index.xml

XML soubor obsahuje identifikaci státu/území a neomezeně opakovanou podstrukturu <item> pro všechny články v sekci Cestování daného státu/území. Tag <description> obsahuje výhradně sekci CDATA s HTML formátovaným tělem článku:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cestovani sourcemd5="3F2526AED62A855746385CDB94067522">
    <title name="složka_stát">název státu/území</title>
    <description><![CDATA[ ... HTML obsah ...     ]]</description>
    <link>URL_sekce</link>
    <item name="jméno_článek">
        <title>titul článku</title>
        <description><![CDATA[ ... HTML obsah ...     ]]</description>
        <link>URL_článek</link>  
     </item>
     ...
     <author>původ_dat</author>
</cestovani>

Popis atributů a hodnot:

 • sourcemd5 kontrolní otisk obsahu celé sekce Cestování algoritmem MD5
 • složka_stát jméno systémové složky státu/území podle Rejstříku (string)
 • název státu/území krátký název státu/území česky (string)
 • URL_sekce url adresa sekce Cestování daného státu ve webu MZV (string)
 • jméno_článek systémové jméno článku (string)
 • titul článku titulek-název článku (string)
 • URL_článek url adresa článku ve webu MZV (string)
 • původ_dat bližší identifikace původu/autora informací (string)

 

Struktura aktuálních doporučení a varování pro cesty

http://www.mzv.cz/jnp/cz/xml_export/varovani.xml
XML soubor obsahuje záhlaví kapitoly a neomezeně opakovanou podstrukturu <item> pro všechny články v kapitole Aktuální doporučení a varování. Tag <description> obsahuje výhradně sekci CDATA s HTML formátovaným textem:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<varovani_MZV>
    <title>název kapitoly</title>
    <description><![CDATA[ ... HTML obsah záhlaví kapitoly ...     ]]</description>
    <link>URL_kapitola</link>
    <item name="jméno_článek">
        <title>titulek článku</title>
        <perex>anotace</perex>
        <description><![CDATA[ ... HTML obsah ...     ]]</description>
        <pubDate>Wed, 06 Oct 2010 15:09:44</pubDate>
        <isocode>[XX,...]</isocode>
        <link>URL_článek</link>  
     </item>
     ...
     <author>původ_dat</author>
</varovani_MZV>

Popis atributů a hodnot:

 • název kapitoly název kapitoly ve webu MZV (string)
 • URL_kapitola http adresa kapitoly ve webu MZV (string)
 • jméno_článek systémové jméno článku (string)
 • titulek článku titulek-název článku (string)
 • anotace krátký popis k obsahu článku (string)
 • Wed, 06 Oct 2010 15:09:44 datum a čas poslední změny (výpis třídy java.util.Date)
 • XX dvoupísmenný kód států/území podle ČSN EN ISO 3366, kterých se varování týká (array of string)
 • URL_článek http adresa článku ve webu MZV (string)
 • původ_dat bližší identifikace původu/autora informací (string)

 

Struktura souboru kontaktních informací zastupitelské úřady ČR akreditované ve státech světa

http://www.mzv.cz/jnp/cz/xml_export/xml_ceske_urady.xml
XML soubor obsahuje abecedně podle států řazené opakované podstruktury <urad> pro všechny aktuální články Kontaktní informace na zastupitelské úřady ČR (články publikované např. v kapitole Zastoupení ČR v zahraničí). Každá struktura obsahuje informace vázané k ZEMI AKREDITACE zastupitelského úřadu - v případě akreditací pro více zemí se zastupitelský vyskytuje opakovaně. Pole <popis> obsahuje výhradně sekci CDATA s HTML formátovaným tělem článku:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ceske_urady>
    <urad name="jméno_článek">
        <nazev>stát - zastupitelský úřad</nazev>
        <perex>anotace</perex>
        <popis><![CDATA[ .... HTML obsah článku.... ]]</popis>
        <link>URL_článek</link>
        <cas>časové_pásmo</cas>
        <isocode>[XX,...]</isocode>
    </urad>
    ...

<author>původ_dat</author>
</ceske_urady>

Popis atributů a hodnot:

 • jméno_článek systémové jméno článku (string)
 • stát - zastupitelský úřad titulek-název článku ve složení Název státu - Typ úřadu Sídelní město ("Čína - Generální konzulát Šanghaj") (string)
 • anotace krátký popis k obsahu článku (string)
 • URL_článek url adresa článku státu ve webu MZV (string)
 • časové_pásmo udaj o časovém pásmu, ve kterém úřad působí (java.util.Timezone)
 • XX dvoupísmenný kód státu/území podle ČSN EN ISO 3366, pro který je zastupitelský úřad akreditován (array of string)
 • původ_dat bližší identifikace původu/autora informací (string)
.