Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Kuba pláž Santa Fe
Kuba Kuba

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky o poskytnutí úvěru na akce hospodářské spolupráce na období 1986 - 1990

Název v cizím jazyce Convenio entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el Gobierno de la República de Cuba sobre el otorgamiento de créditos para objetivos de Colaboración Económica en el período de 1986-1990
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1987-05-14 Praha
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Protokol mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky o prodloužení čerpání úvěrů

Název v cizím jazyce Protocolo entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el Gobierno de la República de Cuba sobre la prórroga de la utilización de los créditos
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1987-05-14 Praha
Vstup v platnost 2.3.1988
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Protokol k dvoustranné Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky o spolupráci při komplexním rozvoji zemědělské výroby a průmyslovém zpracování citrusů v Kubánské republice, podepsané 4. července 1981 v ...

Název v cizím jazyce Protocolo adjunto al Convenio Bilateral entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el Gobierno de la República de Cuba para la Colaboración en el Desarrollo Integral de la Producción Agrícola y el Procesamiento Industrial de ...
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Zemědělství - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1987-11-02 Havana
Vstup v platnost 25.1.1988
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky o poskytnutí úvěru na dodávky vojenské techniky v roce 1984

Název v cizím jazyce Convenio de Credito entre los Gobiernos de la República Socialista de Checoslovaquia y la República de Cuba, respectivamente, por concepto de entrega de la técnica militar en el aňo 1984
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1984-03-23 Havana
Vstup v platnost 23.3.1984

Protokol mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky o prodloužení čerpání úvěru poskytnutého Dohodou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky o poskytnutí úvěru ze dne 5. 11...

Název v cizím jazyce Protocolo entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el Gobierno de la República de Cuba sobre la prórroga de la utilización del crédito otorgado mediante el Convenio entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslova...
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1982-11-25 Havana
Vstup v platnost 18.8.1983
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Protokol o prodloužení platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky o poskytnutí úvěru

Název v cizím jazyce Protocolo sobre la prórroga de la vigencia del Convenio de Crédito entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el Gobierno de la República de Cuba
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1977-11-05 Havana
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky o poskytnutí úvěru

Název v cizím jazyce Convenio entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el Gobierno de la República de Cuba sobre el otorgamiento de un crédito
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1977-11-05 Havana
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda o změně a doplnění Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky o spolupráci při intenzifikaci geologickoprůzkumných prací na území Kubánské republiky ze dne 31. května 1980

Název v cizím jazyce Acuerdo sobre las modificaciones y complemento del Convenio entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el Gobierno de la República de Cuba sobre la colaboración en la intensificación de los trabajos de prospección geológica e...
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1987-04-17 Praha
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dodatkový protokol k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky o poskytnutí úvěru na akce hospodářské spolupráce na období 1986 - 1990

Název v cizím jazyce Protocolo Adjunto al Convenio entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el Gobierno de la República de Cuba sobre el otorgamiento de créditos para objetivos de Colaboración Económica en el período 1986-1990
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1988-07-08 Praha
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky o poskytnutí úvěru na dodatečné dodávky a technickou pomoc pro výstavbu tří energetických jednotek po 125 MW

Název v cizím jazyce Convenio entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquía y el Gobierno de la República de Cuba sobre el otorgamiento del crédito para las entregas adicionales y asistencia técnica para la construcción de tres unidades termoeléctrica...
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1984-04-30 Havana
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky o spolupráci při těžbě a úpravě chromových rud

Název v cizím jazyce Convenio entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el Gobierno de la República de Cuba sobre la colaboración en la Extracción y Beneficio de Mineral de Cromo
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1981-10-21 Praha
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky o poskytnutí úvěru na investiční akce v rámci hospodářské spolupráce na období 1981 - 1985

Název v cizím jazyce Convenio entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el Gobierno de la República de Cuba sobre el otorgamiento de créditos para objetivos de Colaboración Económica en el período 1981 - 1985
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1982-01-15 Praha
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky o spolupráci při rozvoji vědy a techniky do roku 1990

Název v cizím jazyce Convenio entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el Gobierno de la República de Cuba sobre la Colaboración en el Desarrollo de la Ciencia y la Técnica hasta el ano 1990
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1982-01-29 Praha
Vstup v platnost 9.8.1982
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky o poskytnutí úvěru na dodávky letecké techniky v období 1982-1983

Název v cizím jazyce Convenio entre el Gobierno de la República Socialista Checoslovaquia y el Gobierno de la República de Cuba sobre el otorgamiento de créditos para los suministros de la técnica de aviación en el período 1982-1983
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1982-06-07 Praha
Vstup v platnost 7.6.1982

Dodatkový protokol k Hospodářské smlouvě mezi Československou republikou a Republikou Kuba ze dne 10. června 1960

Název v cizím jazyce Protocolo Suplementario al Tratado Económico entre la República Socialista de Checoslovaquia y la República de Cuba firmado en La Habana a los diez días del mes de Junio de mil novecientos sesenta
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1960-10-28 Praha
Vstup v platnost 28.10.1960
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky o spolupráci při komplexním rozvoji zemědělské výroby a průmyslovém zpracování citrusů v Kubánské republice

Název v cizím jazyce Convenio entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el Gobierno de la República de Cuba para la Colaboración en el Desarrollo Integral de la Producción Agrícola y el Procesamiento Industrial de los Cítricos en la República de...
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Zemědělství - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1981-07-04 Sofie
Vstup v platnost 4.7.1981
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 32/1981 Sb.

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních

Název v cizím jazyce Convenio entre la República Socialista de Checoslovaquia y la República de Cuba sobre la asistencia jurídica recíproca, en asuntos de carácter civil, de familia y penal
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1980-04-18 Praha
Vstup v platnost 11.7.1981
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 80/1981 Sb.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky o spolupráci při výstavbě nových kapacit na výrobu niklokobaltové produkce v Kubánské republice

Název v cizím jazyce Convenio entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el Gobierno de la República de Cuba para la colaboración en la construcción de nuevas capacidades de producción de productos que contienen níquel y cobalto en la República d...
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1982-05-27 Moskva
Vstup v platnost 21.2.1984
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou

Název v cizím jazyce Convenio Consular entre la República Socialista de Checoslovaquia y la República de Cuba
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Konzulární úmluvy
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1973-04-07 Havana
Vstup v platnost 18.1.1975
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 14/1975 Sb.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky o odložení části splátek na vládní úvěry

Název v cizím jazyce Convenio entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el Gobierno de la República de Cuba sobre la posposición de una parte de pagos de amortización de los créditos intergubernamentales
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1987-05-14 Praha
Vstup v platnost 2.3.1988
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda o vzájemném bezplatném léčení pracovníků velvyslanectví Československé socialistické republiky a velvyslanectví Kubánské republiky sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Zdravotnictví - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1964-11-02 Havana
Datum a místo podpisu 1964-10-28 Havana
Vstup v platnost 2.11.1964
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky o spolupráci při intenzifikaci geologicko-průzkumných prací na území Kubánské republiky

Název v cizím jazyce Convenio suscrito entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el Gobierno de la República de Cuba sobre la colaboración en la intensificacion de los trabajos de prospeccion geologica en el territorio de la República de Cuba
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1980-05-31 Havana
Vstup v platnost 31.5.1980
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Revoluční vládou Kubánské republiky o poskytnutí úvěru

Název v cizím jazyce Convenio entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el Gobierno Revolucionario de la República de Cuba sobre el otorgamiento de un crédito
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1973-01-05 Praha
Vstup v platnost 11.9.1978
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou

Název v cizím jazyce Convenio de Transporte Aereo entre la República Socialista de Checoslovaquia y la República de Cuba
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1961-03-04 Praha
Vstup v platnost 10.7.1961
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 5/1962 Sb.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky o poskytnutí finančního úvěru

Název v cizím jazyce Convenio entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el Gobierno de la República de Cuba sobre el otorgamiento de un crédito financiero
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1985-01-25 Praha
Vstup v platnost 1.10.1985
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Hospodářská smlouva mezi Československou republikou a Republikou Kuba

Název v cizím jazyce Tratado Económico entre la República de Checoslovaquia y la República de Cuba
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1960-06-10 Havana
Vstup v platnost 29.12.1962
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
.