Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Rusko Moskva Kreml
Rusko Rusko
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Celní a devizové předpisy

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnilyDovoz a vývoz valuty z/na území Ruské federace upravuje federální zákon č. 173-FZ ze dne 10.12.2003 "O měnové regulaci a kontrole". Uvedený zákon byl novelizován a v souladu s jeho novelou platí v Ruské federaci od 31.7.2005 nová právní úprava, která stanoví pro fyzické osoby (rezidenty i nerezidenty) některé změny v oblasti dovozu a vývozu cizí nebo ruské měny.
Jde zejména o následující:
Dovážená cizí měna a měna RF v hotovosti, cestovní šeky, cizí i ruské cenné papíry v celkové hodnotě přesahující 10 000,- USD, dovážené do RF fyzickými osobami (rezidenty i nerezidenty) podléhají písemné deklaraci celním orgánům Ruské federace.
Vývoz cizí měny a měny RF (rezidenti i nerezidenti) v hotovosti v hodnotě vyšší než 10.000,- USD podléhá písemné deklaraci celním orgánům Ruské federace (ve dvojím vyhotovení). Vývoz měny v hotovosti v hodnotě 10.000,- USD a nižší je osvobozen od celní deklarace či jiných úředních úkonů. Vývoz měny v hotovosti v hodnotě přesahující 10 000,- USD je možný jen při předložení písemné celní deklarace a ostatních dokumentů dokládajících předchozí dovoz měny do Ruské federace v hodnotě nad 10 000,- USD. Vývoz cestovních šeků v hodnotě nad 10 000,- USD podléhá písemné deklaraci celním orgánům Ruské federace.
Doporučuje se všem občanům ČR dovezenou valutu do RF řádně deklarovat, a to jak při příjezdu do RF, tak i při odjezdu z RF.
Obzvláštní pozornost musí turisté věnovat vývozu starožitností, historických zbraní, literatury a jiných uměleckých předmětů. V těchto případech je nutné předložit na hraničních přechodech RF povolení k vývozu těchto předmětů vydané Ministerstvem kultury RF. Při dovozu zvířat na území RF je nutné předložit potvrzení o jejich příslušném očkování a vyhovujícím zdravotním stavu. To samé platí při jejich vývozu z RF. Obě potvrzení je vhodné mít opatřené překladem do ruského jazyka.
Přesné informace je možné nalézt též na stránkách ruské Federální celní služby www.customs.ru.
Seznam věcí podléhajících písemné deklaraci při jejich převozu fyzickou osobou přes celní hranici Ruské federace za účelem osobního použití:
1) Dovážené věci , jejichž celková hodnota převyšuje 65 tisíc rublů anebo jejichž celková hmotnost převyšuje 35 kg;
2) Při jednorázovém dovozu do RF cizí valuta v hotovosti anebo valuta RF, a dále cestovní šeky, cizozemské nebo tuzemské cenné papíry v dokumentární formě, převyšující v ekvivalentu 10 000 (deset tisíc) USD;
3) Při jednorázovém vývozu z RF cizí valuta v hotovosti anebo valuta RF v částce, převyšující v ekvivalentu 10.000,- USD;
4) Při jednorázovém vývozu z RF cestovní šeky v částce, převyšující v ekvivalentu 10.000 (deset tisíc) USD;
5) Při jednorázovém vývozu z RF cizozemských anebo tuzemských cenných papírů v dokumentární formě, s výjimkou případů vývozu z RF cizozemských nebo tuzemských cenných papírů do RF předtím dovezených nebo převedených za podmínek dodržení příslušných celních předpisů RF a předložení celní deklarace nebo jiného dokladu, potvrzujícího jejich dovoz nebo převod do RF;
6) Všechny dovážené drahé kovy v jakémkoli složení či stavu a všechny vyvážené drahé kovy (s výjimkou dočasně vyvážených šperků nebo šperků obsahujících drahokamy);
7) Drahokamy;
8) Kulturní cennosti (starožitnosti, umělecká díla, cenné hudební nástroje, staré mince apod.);
9) Vyvážená státní vyznamenání Ruské federace;
10) Živočichové nebo rostliny, kterým hrozí vyhubení, jejich části, deriváty, a dále z nich obdržená produkce;
11) Zbraně a střelivo, nebo jejich části;
12) Dovážené alkoholické nápoje v množství převyšujícím 2 litry;
13) Dovážené tabákové výrobky v množství převyšujícím 50 doutníků + 100 cigár + 200 cigaret + 0,25 kg tabáku (v případě dovozu tabákových výrobků pouze jednoho druhu v množství, převyšujícím 100 doutníků nebo 200 cigár nebo 400 cigaret nebo 0,5 kg tabáku);
14) Narkotické prostředky, psychotropní látky a jejich prekurzory;
15) Silně účinné a jedovaté látky;
16) Vysokofrekvenční předměty a rádioelektronové předměty, kromě předmětů konečného užití;
17) Speciální technické předměty, předurčené k nehlasovému získání informace;
18) Vyvážené materiální objekty, zadržující svědectví, obsahující státní tajemství;
19) Jaderné materiály nebo zařízení, speciální nejaderné materiály a související technologie;
20) Radioaktivní izotopy, radioaktivní látky a výrobky na jejich základě;
21) Vyvážené suroviny, materiály, zařízení, vědecko-technické informace a výsledky intelektuálního bádání, které mohou být využity při výrobě zbraní hromadného ničení, prostředků jejich přepravy a při jiných způsobech zbrojení a vojenské techniky;
22) Dovážené chemikálie, které mohou být využity při výrobě chemických zbraní;
23) Produkce vojenského určení;
24) Dopravní prostředky;
25) Předměty, převážené v nedoprovázeném zavazadle;
26) Předměty, posílané na adresu fyzické osoby k osobnímu použití, kromě předmětů posílaných v mezinárodním poštovním styku;
Fyzické osoby, převážející předměty přes celní hranici RF, mohou deklarovat v písemné formě vedle výše uvedených i jiné předměty (včetně dočasně dovezených s následným jejich vývozem, dočasně vyvezených s následným dovozem, předměty, jejichž celková hodnota nepřevyšuje 65 tisíc rublů anebo jejichž celková hmotnost nepřevyšuje 35 kg).
Poznámka:
Máte-li některou z výše uvedených věcí, je třeba ji podrobit celní deklaraci. Při příletu do RF je třeba v takovém případě projít tzv. červenou zónou (a nikoli zelenou). Předem dvakrát vyplňte celní prohlášení, jedno vyhotovení odevzdejte a druhé si nechte potvrdit a uschovejte pro pozdější kontrolu při odjezdu z RF jako doklad o tom, že jste deklarovanou věc do RF dovezli.


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.