Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Kypr panorama
Kypr Kypr

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Smlouva mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Republic of Cyprus on the Exchange and Mutual Protection of Classified Information
Země a mez. organizace Kypr
Oblast smluvní úpravy Ochrana utajovaných skutečností
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2011-06-09 Nikósie
Vstup v platnost 1.9.2012
Publikace č. 76/2012 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky o mezinárodní silniční dopravě cestujících a zboží

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Cyprus on the International Road Transport of Passengers and Goods
Země a mez. organizace Kypr
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2002-05-20 Nikósie
Vstup v platnost 22.6.2005
Publikace č. 87/2009 Sb.m.s.

Smlouva mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Republic of Cyprus for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and Protocol
Země a mez. organizace Kypr
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2009-04-28 Nikósie
Vstup v platnost 26.11.2009
Publikace č. 120/2009 Sb.m.s.

Smlouva mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o sociálním zabezpečení

Název v cizím jazyce Symfonia metaxy tis Dimokratias tis Tschechias kai tis Kypriakis Dimokratias gia tin koinoniki Asfaleia
Země a mez. organizace Kypr
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1999-01-19 Praha
Vstup v platnost 1.3.2000
Publikace č. 106/2000 Sb.m.s.

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou

Název v cizím jazyce Consular Convention between the Czechoslovak Socialist Republic and the Republic of Cyprus
Země a mez. organizace Kypr
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Konzulární úmluvy
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1976-05-12 Praha
Vstup v platnost 27.7.1978
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 74/1979 Sb.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky o spolupráci v oblasti obrany

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Cyprus on Co-operation in the Field of Defence
Země a mez. organizace Kypr
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2012-11-19 Brusel
Vstup v platnost 19.11.2012
Publikace č. 1/2013 Sb.m.s.

Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky

Název v cizím jazyce Agreement on Scientific and Technical Co-operation between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Republic of Cyprus
Země a mez. organizace Kypr
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1965-11-13 Nikósie
Vstup v platnost 13.11.1965
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou

Název v cizím jazyce Air Transport Agreement between the Czechoslovak Socialist Republic and the Republic of Cyprus
Země a mez. organizace Kypr
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1967-11-13 Nikósie
Vstup v platnost 30.9.1968
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 34/1969 Sb.

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních

Název v cizím jazyce Agreement between the Czechoslovak Socialist Republic and the Republic of Cyprus on Legal Assistance in Civil and Criminal Matters
Země a mez. organizace Kypr
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1982-04-23 Nikósie
Vstup v platnost 18.5.1983
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 96/1983 Sb.

Protokol o spolupráci mezi Federálním ministerstvem zahraničních věcí Československé socialistické republiky a ministerstvem zahraničních věcí Kyperské republiky

Název v cizím jazyce Protocol on Cooperation between the Federal Ministry of Foreign Affairs of the Czechoslovak Socialist Republic and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Cyprus
Země a mez. organizace Kypr
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy zahraničních věcí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1989-06-13 Nikósie
Vstup v platnost 13.6.1989
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, vědy a školství mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Kypr
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1971-04-16 Praha
Vstup v platnost 1.7.1971
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 167/1971 Sb.

Úmluva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Kypr
Oblast smluvní úpravy Zdravotnictví - Zdravotnické dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1972-06-29 Nikósie
Vstup v platnost 25.5.1973
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 7/1974 Sb.

Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky

Název v cizím jazyce Agreement on Economic Co-operation between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Republic of Cyprus
Země a mez. organizace Kypr
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1986-04-08 Praha
Vstup v platnost 9.10.1986
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 26/1987 Sb.

Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Československou socialististickou republikou a Kyperskou republikou

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Kypr
Oblast smluvní úpravy Cestovní ruch
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1974-05-08 Nikósie
Vstup v platnost 7.2.1975
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 93/1975 Sb.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky o zrušení vízové povinnosti

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Cyprus on the Abolition of Visa Requirements
Země a mez. organizace Kypr
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1995-06-23 Nikósie
Vstup v platnost 31.7.1995
Publikace č. 186/1995 Sb.

Dohoda mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství, přírodních zdrojů a životního prostředí Kyperské republiky o spolupráci v oblasti zemědělství

Název v cizím jazyce Agreement between the Ministry of Agriculture of the Czech Republic and the Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment of the Republic of Cyprus on co-operation in the field of agriculture
Země a mez. organizace Kypr
Oblast smluvní úpravy Zemědělství - Zemědělské dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1997-06-05 Praha
Vstup v platnost 5.6.1997
Publikace č. 270/1997 Sb.

Dohoda o spolupráci mezi federálním ministerstvem vnitra České a Slovenské Federativní Republiky a ministerstvem vnitra Kyperské republiky

Název v cizím jazyce Agreement for Cooperation between the Ministry of Interior of the Czech and Slovak Federal Republic and the Ministry of Interior of the Republic of Cyprus
Země a mez. organizace Kypr
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy vnitra
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1992-12-07 Praha
Vstup v platnost 7.12.1992
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Protokol k Dohodě o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky z 8. dubna 1986

Název v cizím jazyce Protocol to the Agreement on Economic Co-operation between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Republic of Cyprus of April 8, 1986
Země a mez. organizace Kypr
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1987-12-29 Nikósie
Vstup v platnost 29.12.1987
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Prováděcí plán spolupráce v oblasti školství, mládeže a sportu mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky na léta 2000 - 2002

Název v cizím jazyce The Executive Programme of Co-operation in the Field of Education, Youth and Sport between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Cyprus for the years 2000 - 2002
Země a mez. organizace Kypr
Oblast smluvní úpravy Školství - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2000-06-08 Nikósie
Vstup v platnost 8.6.2000
Publikace č. 79/2000 Sb.m.s.
.