Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Izrael Jerusalem
Izrael Izrael
a Palestinská autonomní území
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Víza - režim vstupu

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Obecné podmínky

Vízum se nevyžaduje, pakliže pobyt nepřesáhne tři měsíce a je nevýdělečné povahy. Pro krátkodobé turistické pobyty není tedy potřeba vízum. Víza pro ostatní účely (krátkodobé výdělečné a dlouhodobé) jsou nutná. Povinnost opatřit si vízum se týká i dobrovolné práce, např. v kibucu. Bližší informace poskytne Velvyslanectví Státu Izrael v Praze. Všeobecné informace o typu víz jsou uveřejněny na stránkách Ministerstva vnitra Izraele pod kapitolou Services, Citizenship, Documents and Passports

Nedoporučuje se snaha získat pracovní povolení až v Izraeli. Tento postup je nelegální. Rovněž se nedoporučuje při vstupu do země za účelem práce předstírat zájem o turistiku – bývá to ve většině případů odhaleno. V případě zájmu o práci nebo dobrovolnictví v Izraeli je nutno postupovat výhradně podle pokynů příslušných izraelských úřadů, nikoli na základě „pomoci“ zprostředkovatelských agentur či jinak.

Pro turisty není vyžadována přihlašovací povinnost.

Vstup na Palestinská autonomní území, a zejména opětovný vstup na území Státu Izrael, je kontrolován izraelskými orgány. Při cestě musíte projet/projít izraelským kontrolním stanovištěm a obvykle se i prokázat cestovním pasem s potvrzením legálního vstupu na území Státu Izrael (razítkem v pasu nebo vstupní kartičkou).
 

MZV dlouhodobě nedoporučuje cestovat do Pásma Gazy a nabádá k opatrnosti i při cestách do blízkosti hranic s Gazou. Doporučení ke vstupu na Západní břeh naleznete níže.
 

Vstup na území Státu Izrael a Palestinská autonomní území

Při vstupní pasové kontrole proběhne bezpečnostní pohovor, jehož průběh vždy záleží na příslušném imigračním úředníkovi. Můžete očekávat množství otázek ohledně předchozích cest, vašeho zaměstnání, známých v Izraeli a případně i náboženského vyznání. Je dobré mít u sebe např. kontakt na známé v Izraeli, nebo rezervaci hotelu.

Razítka některých států v regionu (zejména Sýrie, Libanon nebo Írán) mohou být důvodem k důkladnějšímu pohovoru při vstupu do země. V případě pochybností ohledně vstupu na území Státu Izrael s ohledem na Váš předchozí pobyt v arabské/islámské zemi se obraťte na Velvyslanectví Státu Izrael v Praze.

Běžně je vstup povolen na tři měsíce, délka pobytu může být zkrácena podle vyhodnocení pohovoru. O prodloužení pobytu je v případě potřeby možné požádat na příslušné pobočce Ministerstva vnitra Státu Izrael.

Existují-li pochybnosti o účelu cesty, nebo vznikne-li z pohledu imigračního úředníka podezření, že se cestovatel chystá účastnit „pro-palestinských“ resp. „proti-izraelských“ aktivit, může být podroben dalšímu pohovoru nebo prohlídce osobních věcí. K odepření vstupu však dochází jen v krajním případě.

Úředníci na letišti Bena Guriona na základě bezpečnostního pohovoru čas od času požadují podepsání prohlášení, že cestovatel nevstoupí na Palestinská autonomní území bez předchozího povolení izraelského úřadu Koordinátora vládních aktivit na Teritoriích „COGAT“. V případě porušení hrozí deportace ze země se zákazem vstupu na 10 let.

Cizinci vstupující výlučně na území Západního břehu (nikoliv souběžně také na území Izraele) tak musí na základě nařízení COGAT učinit přes hraniční přechod Allenbyho most (King Hussein).

Upozorňujeme, že v případě imigračních problémů při vstupu do Izraele nebo na Palestinská autonomní území je možnost intervence velvyslanectví minimální.

Všichni čeští občané palestinského původu (zapsaní v Registru palestinské populace, mající palestinské identifikační číslo) musí mít při opuštění země palestinský cestovní pas.

Občané s dvojím občanstvím, žijící na Palestinských autonomních územích, mohou do zahraničí cestovat pouze přes přechod Allenbyho most (King Hussein) do Jordánska a vracet se stejnou cestou.

Děti, jejichž rodiče mají izraelské občanství, jsou považovány rovněž za izraelské občany a musí vstoupit i opustit území Státu Izrael na izraelský cestovní doklad.

Cestování letadlem

Mezinárodní letiště Bena Guriona se nachází u dálnice mezi Tel Avivem a Jeruzalémem, přičemž vzdálenost do Tel Avivu je cca 20 km a do Jeruzaléma cca 50 km. Z/na letiště funguje vlakové a autobusové spojení, doprava je dále možná hromadnými nebo individuálními taxi. Taxi služba je provozována pod dozorem a vozy jsou vybaveny taxametry. V letištní hale pro vyzvednutí zavazadel můžete u pultu Ministerstva turistiky požádat o mapu Izraele a brožury. V menší míře funguje pro mezinárodní lety i letiště Uvda v jižním Izraeli a letiště Eilat.

Cestování přes pozemní přechody

Upozorňujeme, že pozemní přechody mezi Izraelem, Egyptem a Jordánskem mohou být bez předchozího uzavřeny. Prověřte si předem, zda je daný přechod otevřen.
Zahraniční turisté a izraelští občané mohou do Izraele vstoupit přes tři hraniční přechody, dva z Jordánska – přechod Jordan River (Sheikh Hussein),  přechod Yitzhak Rabin (Arava)  a z  Egypta přes přechod Taba. Přechod přes Allenby Bridge (King Hussein) z Jordánska není určen pro běžný turistický provoz.

Při vstupu přes uvedené hraniční přechody se platí nominální poplatek.

MZV dlouhodobě nedoporučuje cestovat do Pásma Gazy. Pokud i přes toto doporučení do Gazy budete cestovat, je třeba v dostatečném předstihu kontaktovat izraelské orgány, případně egyptské orgány pro přechod přes Rafah.
Přechody s Libanonem a Sýrií jsou v kontextu politicko-bezpečnostní situace uzavřeny.
Více informací k hraničním přechodům naleznete na webové stránce Izraelské správy letišť.


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.