Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Uzbekistán Samarkand
Uzbekistán Uzbekistán
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Celní a devizové předpisy

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Na mezinárodních letištích a některých dalších hraničních přechodech existují zelené a červené celní koridory.

Zeleným koridorem na hraničním přechodu může cestující projít bez vyplňování celního prohlášení, pokud má u sebe:

 • hotovost nepřevyšující ekvivalent 70 tisíc UZS,
 • předměty nepřevyšující hodnotu 5 tisíc USD,
 • předměty, které nejsou na seznamu předmětů, které je cestující povinen deklarovat v celním prohlášení.

V opačném případě je cestující povinen procházet na hraničním přechodu červeným koridorem. Červený koridorem musí procházet i cestující, který má u sebe předměty nebo zboží určené k podnikatelské činnosti. Cestující, kteří si vyberou červený celní koridor, mají povinnost vyplnit celní deklaraci. V případě pochybností je doporučeno kontaktovat celníka na místě.

 

Dovoz a vývoz peněz:

Hotovost lze do Uzbekistánu dovézt v neomezeném množství, je-li určena pro fyzickou osobu. Dovoz hotovosti k použití jinou právnickou osobou než uzbeckou bankou je zakázán.

Vyvézt z Uzbekistánu lze hotovost pouze do výše ekvivalentní hodnotě 100 tisíc UZS. Nad tuto hodnotu lze vyvézt z Uzbekistánu pouze hotovost, pokud byla deklarována v celním prohlášení při vstupu do Uzbekistánu, anebo pokud může cestující příslušným dokladem prokázat její nabytí (např. výherce peněžní ceny, účastník mezinárodní soutěže apod.).

 

Dovoz osobních věcí a zboží:

Do Uzbekistánu lze bezcelně dovézt zboží v hodnotě maximálně:

 1. 2000,- USD při vstupu přes mezinárodní letiště,
 2. 1000,- USD při vstupu mezinárodním vlakem,
 3. 1000,- USD při vstupu přes říční kontrolní stanoviště,
 4. 300,- USD při vstupu přes silniční přechod (včetně přechodu pro pěší).

 

V tomto případě není nutné je uvádět v celním prohlášení, kromě případů, kdy cestující plánuje další vstup do Uzbekistánu za méně než 6 měsíců. Při splnění výše uvedených limitů lze bezcelně dovézt do Uzbekistánu jedenkrát za 6 měsíců jeden kus od následujících věcí: fén, žehlička, mobil nebo jiný telefonní přístroj, notebook, tablet nebo jiný počítač, tiskárna, televize, lednička, mrazák, klimatizace, pračka, vysavač, plynová karma, elektrický sporák, mikrovlnná nebo jiná trouba, elektrický mlýnek na maso, kuchyňský robot nebo jeden set nádobí. V případě jiného předmětu

si může cestující dovézt do Uzbekistánu jedenkrát za měsíc 2 kilogramy od každé  položky (kromě nedělitelného zboží), nejvýše však 10 kilogramů.

 

Existují však omezení na bezcelní dovoz některých druhů zboží:

- max. 2 litry alkoholických nápojů (včetně piva),

- max. 3 kusy tekutin obsahujících alkohol, které nejsou nápoji (například parfémy),

- max. 10 krabiček tabákových výrobků, nebo

- max. 65 gramů zlata, stříbra nebo jiných drahých kovů (včetně šperků).

 

Do Uzbekistánu je podle článku 244 trestního zákoníku přísně zakázáno dovážet drony a také jejich části. Porušení tohoto zákazu se trestá odnětím svobody až na 3 roky, přičemž trestní odpovědnosti je zbavena osoba, která dobrovolně dovezený dron nebo jeho část odevzdá bez nároku na vrácení. Trest odnětí svobody 3 až 5 let se uplatní v případě, že bude porušení zákazu spácháno opakovaně nebo nebezpečným recidivistou nebo osobou využívající své oficiální funkce nebo skupinou osob, anebo pokud vyústí ve středně těžké nebo těžké zranění.

Do Uzbekistánu je dále zakázáno dovážet jakékoli omamné a psychotropní drogy, prekurzory, výbušniny, různé materiály poškozující budování státu a společnosti (např. podporující válku, terorismus, násilí, extremismus, pornografii atd.), etylalkohol, přístroje umožňující šíření laserového paprsku, pyrotechniku, hrací automaty spojené s peněžními výhrami, ojetá vozidla kategorie M2, M3 a N2 a nová vozidla, jejichž emise neodpovídají požadavkům ekologické třídy Euro-3, dále elektrické spotřebiče pro domácnost s třídou energetické účinnosti F a G, jakož i žárovky s výkonem převyšujícím 40 wattů.

Povolení příslušného orgánu Uzbekistánu je potřeba si předem obstarat k dovozu látky škodlivé pro ozonovou vrstvu Země, odpadu, předmětu nebezpečného pro životní prostředí, kulturní cennosti, střelné zbraně a nábojnice, květiny nebo rostliny (nebo její části), semene, plodu (včetně ovoce a zeleniny), zvířete (nebo jeho části), botanické nebo zoologické sbírky, hlíny nebo jiného materiálu na pěstování rostlin, návnady, vejce nebo život obsahujícího předmětu. Fytosanitární předpisy jsou k dispozici v angličtině na webové stránce https://karantin.uz/en.

 

Vývoz osobních věcí a zboží:

Z Uzbekistánu lze bez celního prohlášení vyvézt zboží v hodnotě 5 tisíc USD.

Existují však limity na bezcelní vývoz některých druhů zboží:

 • max. 3 kg rýže,
 • max. 5 kg pekařských výrobků,
 • max. 2 kg masa a masných výrobků,
 • max. 2 kg cukru,
 • max. 2 kg rostlinného oleje,
 • max. 40 kg ovoce, zeleniny a luštěnin.

Celní informace jsou k dispozici v angličtině na webové stránce https://customs.uz/en.

 

Dovoz a vývoz léků:

Bez lékařského potvrzení si může cestující pro osobní potřebu do Uzbekistánu dovézt nebo z něj vyvézt nejvýše 5 předmětů pro medicínské účely (injekce, glukometr, měřič tlaku apod.) a dále maximálně 10 různých léků v originálním balení od výrobce, přičemž od každého léku maximálně 5 balíčků. Žádný balíček přitom nesmí obsahovat více než:

- 100 tablet, dražé, granulí nebo kapsul,

- 500 gramů prášku používaného k rozpuštění,

- 50 gramů granulí homeopatik,

- 500 mililitrů u infuzních roztoků a roztoků podávaných ústy,

- 10 ampulí pro injekční podání, nebo

- 200 mililitrů nebo 200 gramů masti.

S lékařským potvrzením vydaným zdravotnickým zařízením v zemi trvalého pobytu nebo bydliště lze do Uzbekistánu dovézt narkotické látky v množství potřebném na maximálně 7 dní pobytu.

Dovoz a vývoz psychotropních látek k osobní potřebě bez předložení dokladu vydaného zdravotnickým zařízením země trvalého pobytu nebo bydliště je povolen v množství maximálně 5 různých léčivých přípravků, přičemž od každého z nich nesmí být více než 2 balení.

Přítomnost narkotických a psychotropních látek je cestující vždy povinen deklarovat při průchodu celním prostorem hraničních přechodu.

 

Od 1. ledna 2023 je v Uzbekistánu zaveden pilotní projekt vracení daně z přidané hodnoty, tj. DPH (uzbecky QQS, rusky NDS) turistům z České republiky i dalších zemí za zboží zakoupené v Uzbekistánu, které spadá do některé z následujících kategorií:

1) ořechy, sušené ovoce;

2) parfémy, voňavky, kosmetika, vlasové produkty;

3) oděvy, textilie, hedvábné tkaniny;

4) obuv;

5) kožené zboží;

6) výrobky z koženky;

7) dřevěné suvenýry (vidličky, nože, škatulky, figurky apod.);

8) výrobky z porcelánu nebo keramiky určené pro domácnost;

9) příbory, nože, nůžky a jiné řezné náčiní;

10) domácí elektrospotřebiče;

11) telefony;

12) zařízení pro záznam zvuku a videa, kamery, mikrofony, sluchátka;

13) disky a jiná paměťová zařízení;

14) hodinky;

15) jízdní kola a skútry;

16) videohry, deskové hry, hračky;

17) sváteční zboží.

Pro vrácení DPH je potřeba nakoupit zboží v hodnotě minimálně 1 milionu uzbeckých sumů (tj. cca 2100,- Kč), přičemž vrací se 90 % z uhrazené daně. Uznávány jsou pouze účtenky s QR kódy, o jejichž vystavení je potřeba na prodejním místě požádat (většina uzbeckých obchodů stále vydává účtenky bez QR kódů). Turista si musí stáhnout do svého mobilního telefonu uzbeckou mobilní aplikaci Soliq, zaregistrovat se v ní a naskenovat QR kód účtenek, které obdržel za nákup určitého zboží. Není podstatné, na jakém místě v Uzbekistánu bylo zboží zakoupeno, ale musí se jednat o evidentní maloobchodní nákup v maloobchodní prodejně.

Požádat o vrácení DPH je možné před odletem z Uzbekistánu do 3 měsíců od nákupu, a to u přepážky "Tax Free" na mezinárodním letišti Taškent, Buchara, Ferghana, Samarkand nebo Urgenč. Zakoupené zboží musí mít cestující v době uplatnění požadavku na návrat DPH u sebe (tj. ve svém kufru nebo příručním zavazadle), a to celé i s obalem.

Bude-li nákup uznán pro vratku DPH, peníze budou vyplaceny na bankovní účet nebo kartu kupujícího po potvrzení, že opustil Uzbekistán, a to nejdříve po 25. dni měsíce následujícího po měsíci nákupu.

Plné znění příslušného předpisu v uzbečtině viz https://lex.uz/ru/pdfs/6278382.


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.