Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Koronavirus a cestování: Nejčastější otázky a odpovědi

 

(Archivní článek, platnost skončena 04.06.2020 / 12:15.)

I přes ukončení nouzového stavu v ČR k 17.5.2020 a opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR Ministerstvo zahraničních věcí ČR nadále doporučuje cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech. Důvodem jsou restriktivní opatření a omezení, která jsou v současné době zavedena většinou zemí, jakož i výrazné komplikace v dopravě. MZV ČR od počátku vyhlášení nouzového stavu doporučovalo občanům návrat ze zahraničí s využitím dostupných spojů. V případě, že zvažujete návrat do ČR i nyní, doporučujeme s ohledem na aktuální omezení letecké dopravy a omezení na pozemních hranicích využít pro přepravu všech dostupných možností. Pokud se vám v těchto dnech nepodaří dopravu do ČR zajistit, kontaktujte nejdříve příslušný zastupitelský úřad ČR, případně informační linku MZV +420 224 183 200.
 

Dnem 17. května 2020 skončil v České republice nouzový stav. Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření v souvislosti s epidemií koronaviru jsou od 27. května 2020 upraveny ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR.  

V souladu s uvolněním plošného zákazu volného pohybu na území ČR mohou osoby žijící na území ČR cestovat do zahraničí, aniž by na hranici byl kontrolován účel jejich vycestování. MZV i nadále doporučuje cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech. Důvodem jsou rozsáhlé restriktivní opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a výrazné komplikace v dopravě.

 

Nejčastější otázky a odpovědi


1. Jsem občan ČR a vracím se ze zahraničí, dostanu se domů? Co mám před návratem a po návratu udělat? Budu muset do karantény?

Návrat českých občanů do země byl umožněn po celou dobu trvání nouzového stavu a není omezen ani po jeho ukončení.

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR s účinností od 27.5.2020 upravuje, za jakých podmínek mohou občané ČR a cizinci vstupovat na území ČR. Osoby vstupující na území ČR mají i nadále kromě stanovených výjimek povinnost předložit při vstupu potvrzení o negativním RT-PCR testu na COVID 19 ne starší než 4 dny, nebo nahlásit svůj vstup krajské hygienické stanici, která rozhodne o karanténním opatření. Místně příslušné krajské hygienické stanici lze do 72 hodin od vstupu na území také předložit potvrzení o negativním RT-PCR testu absolvovaném v ČR.

V případě odvozu zajištěném rodinným příslušníkem v rámci území ČR nemusí rodinný příslušník, který repatriovanou osobu přepravuje, sám do karantény v případě dodržení hygienických podmínek při cestě vozem (použití roušek atd.).

V souladu s ochranným opatřením se všem osobám nařizuje v případě jakýchkoliv příznaků počínajícího infekčního onemocnění (zejména zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky) neprodleně oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství.

 


2. Jsem občan ČR a pobývám v zahraničí. Mám se nutně vracet domů?

Pokud v zahraničí dlouhodobě žijete či pracujete, můžete se do ČR vrátit kdykoliv. Váš návrat ale může záviset na dostupnosti dopravního spojení.

Více informací ohledně vstupu na území ČR a karantény viz 1. otázka.

 


3. Jsem občan ČR a přiletím na některé z evropských letišť. Navazující spoje do ČR byly zrušeny, co mám dělat?

Doporučujeme sledovat aktuální informace mezinárodních přepravců - některé přeshraniční spoje a letecká spojení jsou postupně obnovovány. 

Pokud přiletíte do Mnichova, Frankfurtu nebo do Vídně, můžete také využít vnitrostátní přepravy na německé, resp. rakouské straně a dopravit se na hraniční přechod. Ten můžete fyzicky (pěšky) překročit na českou stranu, odkud se přepravíte např. za asistence českého občana. Rodinný příslušník vás také může vyzvednout na letišti např. ve Vídni, Frankfurtu nebo v Mnichově. Doporučujeme na cestu si vzít kopii letenky/palubní vstupenky nebo jiného dokladu potvrzující příjezd rodinného příslušníka. Tento postup není možný, pokud přiletíte na letiště v Polsku, neboť polská strana neumožňuje občanům ČR transit přes svoje území.

Možnost vnitrostátní přepravy na rakouské straně:  vlakové spojení Vídeň - Gmünd/ hraniční přechod České Velenice. Možnost vnitrostátní přepravy na německé straně: vlakové spojení Mnichov (hl. nádraží) - Bayerisch Eisenstein / hraniční přechod Železná Ruda (se 2 přestupy); nebo Mnichov (hl. nádraží) - Furth im Wald / hraniční přechod Folmava (se 2 přestupy).

Je také možné využít ad hoc zpoplatněných spojů provozovaných komerčními přepravci. Více naleznete v článku MZV ČR Pomoc občanům - mimořádná přeprava v Evropě.

Na rodinné příslušníky, kteří Vás jedou vyzvednout na letiště v okolních státech, se karanténa nevztahuje za předpokladu, že vycestování do zahraničí nepřesáhne 24 h a za dodržení hygienických podmínek při cestě vozem (použití roušek atd.).

Více informací ohledně vstupu a karantény viz 1. otázka.

 


Mohu vycestovat z ČR do zahraničí?

V souvislosti s rozhodnutím vlády o ukončení platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR doporučuje MZV i nadále cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech. Důvodem jsou rozsáhlé restriktivní opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a výrazné komplikace v dopravě. 

Informace o podmínkách ke vstupu do jednotlivých zemí jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách příslušných zastupitelských úřadů ČR a naleznete je také v Rozcestníku informací k cestování do zahraničí. 

a dalších článcích na webu MZV ČR

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html

https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_04_24_proc_nedoporucujeme_cestovat.html

 


Jsem občan ČR a do zaměstnání jezdím do Německa, Polska, Rakouska, Slovenska. Mohu nadále jezdit do práce?

Pravidla pro přeshraniční pracovníky (tzv. pendlery) upravuje od 27.května 2020 ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR Další informace naleznete také na webu Ministerstva vnitra ČR.

 


Jsem cizinec a chci přicestovat do ČR. Bude mi to umožněno?

S účinností od 27. května 2020 jsou podmínky pro vstup na území ČR upraveny ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR.

Pravidla pro vstup do ČR naleznete také na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

 


V souvislosti s nouzovým stavem a usnesením vlády mám problém se storno poplatky, komunikací s cestovní kanceláří atd. Co mám dělat?

Informace naleznete na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR, popř. se obraťte na Českou obchodní inspekci.

Informativní materiál ČOI/MMR určený spotřebitelům

Metodický pokyn MMR k výkladu zákona LEX VOUCHER

Společný dopis PM a VOP, kterým reagujeme na některé aktuální problematické postupy CK vůči spotřebitelům

 


 

V případě, že jste nenašli odpověď na svůj dotaz můžet kontaktovat informační linku MZV:

+420 224 183 200

přílohy

Usnesení vlády č. 511 240 kB pdf (Acrobat dokument) 11.5.2020

.