Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Itálie: Opatření na celém území v souvislosti s rozšířením koronaviru

 

(Archivní článek, platnost skončena 11.05.2020 / 15:45.)

V Itálii došlo k rozšíření ohnisek epidemie koronaviru  SARS CoV-2 (COVID-19) na celém území země. Od 12.3. platí zpřísněná karantenní opatření na celém území Itálie


Na základě mimořádného ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.3.2020 doporučuje MZV necestovat na území Itálie.

S platností od 12.3.2020 platí zpřísněná karanténní opatření na celém území Itálie.
Občané ČR se mohou vrátit zpět do ČR.


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví týkající se karantény osob

S okamžitou platností se nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu. Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.

Ministerstvo zdravotnictví ukončilo platnost opatření o karanténě ze dne 6. 3. 2020 pro tři kategorie osob pracujících v dopravě - řidiče nákladní dopravy, řidiče a posádky dopravní zdravotní služby a piloty dopravních letadel. Na tyto tři kategorie osob se tedy 14 denní karanténa po návratu z Itálie na území ČR nevztahuje. 

Opatření týkající se karantény pro všechny osoby s přechodným nebo trvalým pobytem v České republice nad 90 dní nebo pro osoby, které jsou na území České republiky zaměstnány, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky.

Více informací na stránkách  Ministerstva zdravotnictví ČR.

Dne 2. března vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR mimořádné ochranné opatření, které od 5. března ruší přímé mezinárodní lety ze všech letišť na území regionů Emilia Romagna, Piemontu, Lombardie a Benátska v Italské republice na všechna letiště na území České republiky po dobu 14 dnů. 

Státní zdravotní ústav zveřejňuje aktuální informace k problematice koronaviru na svých webových stránkách www.szu.cz a dále také zřídil informační telefonickou linku, kam se mohou občané obrátit, pokud potřebují v souvislosti s koronavirem poradit. Infolinka je k dispozici nonstop na telefonním čísle: +420 724 810 106 a +420 725 191 367.

V otázce storno poplatků za služby cestovních kanceláří je možné postupovat dle informací Ministerstva pro místní rozvoj.


Italská vláda přijala dne 9.3.2020 výrazná karanténní opatření platná od 10.3. pro celé území Itálie.

Premiér Conte 9. března 2020 oznámil další dekret, který definuje nová mimořádná opatření pro celé území Itálie. Dekret má platnost od 10. března. 

V chráněné zóně se nachází celé území Itálie. Byla vyhlášena následující optření:

·      občané se mají vyhnout přesunům, pokud nejsou zdůvodněny okolnostmi, prokázanými pracovními důvody, nezbytnými případy, zdravotní nutností. Jsou povoleny návraty do vlastního bydliště.

·      zákaz shromažďování, a to i před podniky otevřenými veřejnosti

·      zákaz sportovních událostí, uzavření sportovních zařízení

·      veřejná doprava zůstane funkční v rámci cest do práce a udržení produktivního systému

·      při přesunech a cestách bude nutno vyplnit čestné prohlášení - musí být pravdivé, jinak hrozí trestní stíhání (překlad prohlášení pro snadnější vyplnění italského dokumentu občané ČR naleznou na webu Velvyslanectví ČR v Římě a Generálního konzulátu ČR v Miláně)

·      školy všech stupňů zůstanou v celé Itálii uzavřené do 3. dubna

·      budou uzavřena všechna lyžařská střediska.


Text Dekretu

Předseda vlády nařizuje:

Článek 1 - Urgentní opatření pro omezení nákazy na celém národním území:
1. Za účelem zabránění a omezení šíření viru COVID-19 se opatření článku 1 Dekretu vlády ze dne 8. března 2020 rozšiřují na celé národní území (Itálie)
2. Na celém území Itálie je zakázána jakákoli forma shluku osob na veřejných místech nebo místech veřejně přístupných
3. Jsou pozastaveny události a sportovní soutěže každého stupně a druhu, veřejné a soukromé. Sportovní zařízení lze používat za zavřenými dveřmi, pouze pro trénink atletů, profesionálních a neprofesionálních, uznaných v rámci národního zájmu italským Národním olympijským výborem CONI a odpovídajícími federacemi v rámci účasti na olympijských hrách nebo na národních a mezinárodních soutěžích; soutěže a sportovní události zůstávají povoleny výlučně, pokud organizované mezinárodními sportovními organizacemi uvnitř sportovních center za zavřenými dveřmi, nebo venku bez účasti veřejnosti; ve všech těchto případech, asociace a sportovní společnosti musí, prostřednictvím vlastního lékařského personálu, vykonávat kontroly za účelem omezení rizika šíření viru COVID-19 mezi atlety, techniky, vedoucími a veškerého zúčastněného doprovodu; sport a pohybové aktivity vykonávané venku jsou povoleny pouze za podmínky možnosti dodržení jednometrové vzdálenosti mezi osobami;

Článek 2 - Závěrečná opatření
1. Současný dekret vstupuje v platnost od 10. března 2020 s působností do 3. dubna 2020.
2. Od data působnosti současného dekretu přestávají platit části články 2 a 3 Dekretu z 8. března 2020 v částech, které by byly v nesouladu se článkem 1 současného Dekretu.

Řím, 9. března 2020, Předseda vlády Conte


Premiér Conte rozhodl dne 11.3. o zpřísnění karantény pro celou Itálii

Od 12.3. dojde k uzavření všech obchodů s výjimkou supermarketů, obchodů s potravinami a lékáren.

Budou tudíž zavřeny obchody, bary, restaurace, kadeřnictví, mensy, zůstane možnost objednávek zboží domů. 

Fungovat dále budou základní veřejné služby – transport, bankovní, finanční, pojišťovací služby

Účelem je omezit přesuny osob pouze na případy zdravotních či nezbytných důvodů.


Ministerstvo zdravotnictví Itálie zřídilo informační linku na čísle (+39) 1500, další informace je možné nalézt na webových stránkách www.salute.gov.it (pouze v italském jazyce). 

V případě zdravotních obtíží lze volat na  jednotnou linka pohotovosti 112 po celé Itálii.

Byly posíleny pravomoci policie a bezpečnostních složek při realizaci opatření v rizikových zónách. Za nerespektování pokynů těchto složek mohou hrozit citelné postihy. 

Rovněž byla stanovena povinnost informovat místní zdravotnické zařízení, pokud osoba  pobývala v oblastech  pocházející z rizikových oblastí v posledních 14 dnech, rovněž takovou osobu   lze umístit do preventivní karantény.

Obecně je třeba striktně dodržovat základní hygienická pravidla jako časté a důkladné mytí rukou, nedotýkat se rukou nosu, tváří ani očí, vyhýbat se větší koncentraci osob, sledovat opatření a respektovat pokyny místních úřadů. V případě zdravotních potíží a podezření na kontakt s infikovanou osobou či prostředím je nutno volat rychlou lékařskou pomoc na čísle 112, nedoporučuje se navštěvovat nemocnice a zdravotní zařízení. 

V případě nouze volejte pohotovostní linku Generálního konzulátu ČR v Miláně +39 375 63 78 179 nebo Velvyslanectví ČR v Římě +39 335 310 450. 

Cestujícím doporučujeme registraci v aplikaci DROZD, která nám umožňuje se v případě potřeby s občany rychle spojit.


Cestovní doporučení a varování vydávaná MZV ČR vycházejí z informací, které má MZV ČR k dispozici ve chvíli zveřejnění a které jsou považovány za důvěryhodné. MZV ČR nemůže převzít záruku za správnost a úplnost informací, ani odpovědnost za případné škody. Krizové situace jsou často velmi nepřehledné a mohou se rychle měnit. 
Rozhodnutí o uskutečnění cesty je výhradní odpovědností každého jednotlivce či vysílající instituce
Odkazy na informační zdroje, právní předpisy apod. v zahraničí se vždy týkají pouze specifické situace a nejedná se o úplný výčet. Právní předpisy cizího státu se mohou kdykoli změnit bez informování MZV ČR. MZV ČR proto doporučuje před cestou případně kontaktovat příslušnou diplomatickou nebo konzulární misi cílové země.
MZV ČR důrazně doporučuje dodržovat doporučení uvedená v cestovních a bezpečnostních pokynech a uzavřít odpovídající pojistné krytí. 

.