Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česko vs. Česká republika?

 

Níže vysvětlujeme, jak pracovat při prezentaci naší země v zahraničí s krátkým názvem „Česko/Czechia“.

Česko v cizích jazycích

 

1. Rozdíl mezi krátkým a formálním názvem země

Nejprve je důležité zdůraznit, že jak krátké (zeměpisné), tak formální (politické) názvy zemí, jsou v obou případech oficiálními názvy daného státu. V českém případě je formálním názvem „Česká republika“, jehož synonymem je krátký název „Česko“. Oba názvy v češtině jsou dlouhodobě zaneseny v příslušných databázích OSN.

2. Právní základ pro stanovení krátkého jména státu

Základem pro uznání krátkých názvů států v mezinárodním společenství je završení procesu jejich národní standardizace dle platných zákonů dané země.  Standardizace jmen sídelních a nesídelních geografických objektů v případě Česka přísluší podle § 4 zákona 200/1994 Sb. (zákon o zeměměřictví) Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu (ČÚZK), který disponuje široce expertně obsazenou Názvoslovnou komisí. Jednoslovný název „Česko“ a jeho jazykové mutace (vč. anglické „Czechia“) byly standardizovány již v r. 1993 („Jména států a jejich územních částí“ vyd. 1993, ČÚZK).

Zatímco v češtině se název „Česko“ po rozdělení Československa postupně prosadil do neformálního užívání, cizojazyčné překlady tohoto názvu ve jmenných databázích přes dvacet let chyběly. Tento nedostatek vláda České republiky napravila dne 2. května 2016 usnesením č. 403 k doplnění cizojazyčných překladů krátkého názvu „Česko“ do příslušných databází OSN. Jde o databáze UNGEGN (United Nations Group of Experts on Geographical Names) a UNTERM (United Nations Terminology Database). Vládní usnesení potvrzuje záměr MZV iniciovat proces tzv. notifikace krátkého názvu země vůči Sekretariátu OSN. Následně byly mimo jiné doplněny příslušné databáze EU a NATO a dalších mezinárodních organizací, například OBSE a OECD.

3. Kde používat formální a kde krátký název?

Název „Česká republika“ není ani více ani méně správný než „Česko“, je však nutno dbát na funkční rozlišení a kontext použití obou názvů. MZV doporučuje se v zahraničí řídit jednoduchou úvahou:

Krátký název „Česko“ je vhodné použít tam, kde není nutné použít formální název „Česká republika“.

3.1 Ve kterých konkrétních případech je tedy nutné používat formální neboli politický  název země?

 • v mezinárodních smlouvách a dalších oficiálních dokumentech jako např. Memorandum o porozumění, tam, kde formální název používají i další státy (smluvní strany).

3.2 KRÁTKÝ název státu je tedy vhodné používat:

 • všude tam, kde i ostatní státy používají krátký název, tedy například v seznamech členských států mezinárodních organizací na webových stránkách a na jmenovkách v jednacích místnostech,
 • všude tam, kde my sami pro ostatní státy přirozeně používáme krátké názvy,
 • u komerčně a ekonomicky zaměřených akcí (mezinárodní výstavy, veletrhy, obchodní a destinační marketing země),
 • v případě kulturní, společenské, vědecké, sportovní (viz dále), ekonomické a jiné prezentace státu, ale také např. v projevech politických představitelů neceremoniálního charakteru,
 • při prezentaci jednotlivých osobností reprezentujících kulturní, společenské, vědecké, sportovní, ekonomické, nebo jiné zájmy státu,
 • v neformální komunikaci, korespondenci, v literárních dílech a novinových článcích, v rozhovorech pro média, v geografických materiálech (mapy, atlasy),
 • na sociálních sítích,
 • v materiálech, které prezentují úspěchy, historii a osobnosti státu,
 • v tiskových materiálech soukromých subjektů, jejich propagačních tiskovinách apod.

4. Pro který název se rozhodnout, pokud výše uvedené neposkytuje dostatečné vodítko?

MZV doporučuje řídit se v takovém případě praxí ostatních vyspělých zemí, zejména států Evropské unie. Pokud většina ostatních zemí v daném případě použije krátký název své země, je správné použít název „Česko/Czechia“. Naopak, když většina ostatních zemí v daném případě použije formální název, je vhodné použít název „Česká republika/Czech Republic“.

5. Jaké je doporučení pro užívání krátkého názvu specificky ve sportovním prostředí?

Vynikající výsledky českých sportovců jsou důležité pro prezentaci Česka v zahraničí. Ve sportu se zásadně používají krátké názvy států, formální názvy států se nepoužívají (jedinou výjimkou je několik států, které krátký název nemají). Krátký název „Česko“ a jeho anglický překlad „Czechia“ již přijaly za své české sportovní svazy i Český olympijský výbor a začaly je používat při mezinárodních soutěžích.

5.1 Kde je vhodné používat FORMÁLNÍ (politický), název země ve sportovním prostředí?

 • v rámci mezinárodních sportovních smluv.

5.2 KRÁTKÝ název státu je tedy vhodné používat zejména:

 • na sportovní výstroji, oblečení a dresech,
 • na výsledkových listinách,
 • při sportovních komentářích a interview v médiích,
 • na jmenovkách zástupců českých asociací na stolech v jednacích místnostech,
 • na sociálních sítích,
 • na webových stránkách,
 • tam, kde i ostatní země používají krátký název.

6. Jak krátký název „Česko“ oficiálně překládat do cizích jazyků?

Oficiální překlad slova „Česko“ (ani „Česká republika“) do všech jazyků světa není objektivně možné na jednom místě shromáždit. Do databází OSN byly notifikovány tyto jazykové překlady:

Jazyk

Krátké jméno

Čeština

Česko

Angličtina

Czechia

Francouzština

Tchéquie (la)

Španělština

Chequia

Ruština

Чехия

Arabština

تشيكيا

Čínština

捷克

 

přílohy

Seznam překladů Czechia - duben 2017 34 kB docx (Dokument) 22.1.2024

.