česky  english  bahasa indonesia 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Oznámení k přijímání žádostí o zaměstnanecké karty na Velvyslanectví ČR v Jakartě na období říjen-prosinec 2023

Registrační systém je otevřen pro podání žádostí o zaměstnaneckou kartu od pondělí 09.10.2023 od 8:00 místního času (WIB), a to pro období říjen-prosinec 2023.
Nařízením vlády České republiky č.
321/2022 Sb. ze dne 19.10.2022 byla pro Zastupitelský úřad ČR v Jakartě stanovena závazná kvóta ročního příjmu žádostí o zaměstnanecké karty a to v počtu 70 ročně.

Termín registrace

Registrační systém je otevřen pro podání žádostí o zaměstnaneckou kartu od pondělí 09.10. 2023 od 8:00 hodin místního času (WIB), a to pro období říjen-prosinec 2023.

 

Počet přijímaných žádostí

V období říjen-prosinec 2023 přijme Velvyslanectví České republiky v Jakartě celkem 16 žádostí o zaměstnaneckou kartu, což je poměrné množství ve vztahu k výše uvedené kvótě.

 

Způsob registrace

Žadatelé o zaměstnaneckou kartu se registrují k podání žádosti pouze elektronicky na e-mailové adrese visa_jakarta@mzv.cz. Na žádosti o registraci podané jiným způsobem nebude brán zřetel.

 

Náležitosti registrace

Přijímány budou jen registrační e-maily psané v českém nebo anglickém jazyce.

 

PŘEDMĚT REGISTRAČNÍHO E-MAILU:

V předmětu registračního e-mailu musí být bezpodmínečně uvedeno pouze celé jméno žadatele (přesně dle cestovního pasu žadatele) a číslo zahraničního cestovního pasu žadatele.

 

TEXT REGISTRAČNÍHO E-MAILU:

V textu registračního e-mailu musí být uvedeny následující údaje žadatele:

- jméno a příjmení (přesně dle cestovního pasu žadatele)

- datum narození

- číslo cestovního dokladu

- účel pobytu

- kontaktní údaje (tj. telefon a e-mail)

 

PŘÍLOHY REGISTRAČNÍHO E-MAILU:

V příloze e-mailové registrace musí být připojeny následující přílohy ve formátu pdf (odkazy na přílohy umístěné v cloudových úložištích se nepřijímají), text příloh musí být zřetelně čitelný:

- kopie datové stránky cestovního dokladu žadatele s fotografií a osobními údaji

- kopie dokladu prokazujícího účel pobytu (tj. pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo smlouvy o smlouvě budoucí). Žadatel musí přiložit kopii (scan) celého dokladu prokazujícího účel pobytu. Kopie (scan) pouze první strany tohoto dokumentu není pro účely registrace dostačující.

 

Bez výše uvedených náležitostí je registrace neplatná a nebude velvyslanectvím dále zpracována.

 

Pokud žadatel není státním příslušníkem Indonésie, Sultanátu Brunej nebo Východního Timoru, je oprávněn podat žádost o zaměstnaneckou kartu na Velvyslanectví České republiky v Jakartě pouze, pokud v registračním e-mailu přiloží kromě výše uvedených náležitostí také doklad prokazující pobytové oprávnění v uvedených zemích (ve formátu pdf), přičemž tento doklad musí prokazovat nepřetržitý pobyt delší než 1 rok.

 

Přidělení termínu pro podání žádosti

Žadatelům do výše uvedeného počtu, kteří odešlou e-mailovou registraci splňující všechna výše uvedená kritéria, je termín k podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na zastupitelském úřadě následně sdělen formou e-mailu do 7 pracovních dnů.

Termíny jsou přidělovány chronologicky v pořadí doručení registrací do e-mailové schránky visa_jakarta@mzv.cz. Do pořadí doručených e-mailů zastupitelský úřad nijak nezasahuje.

Stanovený termín není možné měnit a na žádosti tohoto typu se neodpovídá. V případě, že se žadatel ve stanoveném termínu nedostaví, musí si o nový termín požádat výše popsaným standardním způsobem.

 

Důvody vyřazení registračního e-mailu

Registrační e-mail bude vyřazen, pokud nesplní jednu z níže uvedených podmínek:

- žadatel nesplňuje podmínky registrace, viz text výše;

- v předmětu registračního e-mailu nebylo uvedeno celé jméno žadatele (přesně dle cestovního pasu žadatele) a číslo zahraničního cestovního pasu žadatele;

- v předmětu registračního e-mailu byly uvedeny (i) jiné informace než celé jméno žadatele (přesně dle cestovního pasu žadatele) a číslo zahraničního cestovního pasu žadatele;

- žadatel neuvedl všechny požadované údaje v textu registračního e-mailu;

- žadatel nepřipojil všechny požadované přílohy;

- žadatel uložil přílohy na cloudové úložiště a do registračního e-mailu uvedl pouze odkazy na ně;

- údaje v textu registračního e-mailu se liší od údajů v přílohách;

- žadatel zaslal svou žádost na e-mailovou adresu, která není určena pro registraci;

- registrace byla na více než jednoho žadatele;

- e-mail byl doručen do e-mailové schránky před zahájením registrace, tj. před stanoveným dnem a hodinou;

- žadatel zaslal několik registračních e-mailů (každý žadatel je oprávněn zaslat pouze jeden registrační e-mail v rámci aktuálně probíhajícího registračního procesu, který obsahuje pouze jednu žádost daného žadatele; žadatelé, kteří zašlou více než jeden registrační e-mail nebo v jednom e-mailu budou žádosti pro více žadatelů, budou automaticky vyřazeni);

- z registrace budou vyřazeny registrační e-maily, které mají odesílatelem aktivovanou funkcionalitu nemožnosti zasílání odpovědi ze schránky, do které jsou doručeny.