česky  english  türkçe 

rozšířené vyhledávání

Obchodně-ekonomické oddělení

Zastupitelské úřady České republiky v zahraničí a jejich obchodně ekonomické úseky plní významnou roli při prosazování obchodně ekonomických zájmů České republiky. Náplní jejich činnosti je podpora národních orgánů a institucí a dalších subjektů při rozvíjení bilaterálních kontaktů, zajišťování skutečností významných pro přípravu národních stanovisek a podkladů, předávání a výměna informací, lobování při prosazování věcí prioritního zájmu a rozvoje hospodářské spolupráce.

Při poskytování podpůrné a poradenské činnosti českým podnikatelským subjektům musí zastupitelské úřady dbát na dodržování principu rovnosti mezi českými podniky a předcházení konfliktu zájmů. Jejich činností v daném teritoriu nesmí docházet k porušování mezinárodních závazků a mezinárodně politických a bezpečnostních zájmů ČR.

Ekonomicko-provozního oddělení je integrální součástí Generálního konzulátu ČR v Istanbulu. Posláním Ekonomicko-provozního oddělení v Istanbulu je vytváření podmínek pro zlepšování exportní a investiční pozice ČR v Turecku.

K jeho hlavním úkolům patří:

  • napomáhat českým podnikatelským subjektům, hospodářským komorám, oborovým svazům, asociacím a aliancím při orientaci na tureckém trhu;
  • vyhledávat exportní, investiční a privatizační příležitosti v Turecku a zprostředkovávat je podnikatelské veřejnosti;
  • podílet se na organizaci a průběhu oficiálních prezentací ČR na mezinárodních veletrzích a výstavách, oborových prezentací a podnikatelských misích;
  • zpracovávat informace o hospodářském vývoji Turecka, bilaterální i multilaterální relaci a průběžně aktualizovat ve spolupráci se ZÚ Ankara Souhrnnou teritoriální informaci;
  • mapovat legislativní předpisy, daňový systém, investiční prostředí, problematiku certifikací apod.;
  • napomáhat orgánům státní správy při plnění jim stanovených úkolů ve vztahu k Turecku.

Kontakt:

Mgr. René Daněk

Vedoucí obchodně-ekonomického oddělení

 

Tel: +905325708103

 

E-mail: commerce_istanbul@mzv.cz 
Web: http://www.mzv.cz/istanbul

 

Consulate General of the Czech Republic

Abdi Ipekci Cad. 71, P.O.Box 35 Istanbul
34367

Čestné ocenění za celoživotní dílo od společnosti ŠKODA AUTO

thumb

Ahmet Yüce, předseda představenstva tureckého distributora značky ŠKODA, společnosti Yüce Auto, obdržel "Cenu za celoživotní dílo" udělovanou jménem zakladatelů značky Václava Laurina a Václava Klementa. více ►